Search
English
All Categories
  Menu Close

  ชุด POS จัดการร้านอาหาร

  ชุด POS จัดการร้านอาหาร ซึ่งทางเราได้จัดเช็ตประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังนี้

  1. เครื่อง POS
  2. ลิ้นชักเก็บเงินอัตโนมัติสำหรับเก็บเงินสดจากการขายสินค้า ช่วยเพิ่มความปลอดภับ และป้องกันเงินสูญหายได้จากการตรวจสอบยอดเงินในระบบ
  3. เครื่องอ่านบาร์โค้ด อุปกรณ์สำหรับอ่านบาร์โค้ดบนตัวสินค้า ช่วยประหยัดเวลาและทำให้การขายสินค้ารวดเร็ว ถูกต้อง ทำให้ทราบ ราคา , รายการสินค้า และตัดสต็อกสินค้าได้ทันที
  4. เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ สำหรับพิพม์ใบเสร็จรับเงินให้แก่ลูกค้า ทำให้ลูกค้าไม่ต้องรอคิวนาน ช่วยเพิ่มความรวดเร็วการขายสินค้า และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการขายสินค้าได้ทันที
  plugins.nopaccelerateplus.search.button.refine