Search
English
All Categories
  Menu Close

  ซอฟต์แวร์ POS / แอพพลิเคชั่น

  ซอฟต์แวร์ POS / แอพพลิเคชั่น ถือว่าเป็นหัวใจหลักของระบบ POS ระบบการจัดการ เพราะส่วนนี้มีหน้าที่เก็บข้อมูลการขายและข้อมูลสต๊อกสินค้าเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสมาชิกหรือยอดซื้อสะสม ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่องานขายหน้าร้านโดยเฉพาะ สามารถใช้งานง่าย ไม่มีความซับซ้อน มักมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน แล้วก็ช่วยให้การขายรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากโปรแกรมขายหน้าร้าน ยังมี โปรแกรมออกแบบบาร์โค้ด , โปรแกรมเครื่องพิมพ์บัตร , โปรแกรมสำหรับเครื่องอ่านบัตร 

  • โปรแกรมสำหรับการออกแบบบาร์โค้ด เป็นโปรแกรมสำหรับออกแบบบาร์โค้ดและสำหรับการพิมพ์ เพื่อพิมพ์สติกเกอร์ติดบนผลิตภัณฑ์แบบต่างๆทั้ง แบบ 1 มิติ (บาร์โค้ดแท่ง) แบบ 2 มิติ (คิวอาร์โค้ด) ง่ายครบ จบทุกปัญหาการออกแบบ รองรับมาตรฐานอุตสาหกรรม มีความยืดหยุ่นสูงสามารถสร้างแบบฟอร์มได้อัตโนมัติ 
  • ซอฟต์แวร์โปรแกรมสำหรับเครื่องพิมพ์บัตร ช่วยในการออกแบบเพื่อความสะดวกสบายของการใช้งาน โดยการสร้างตัวอักษร จากเมนูต่างๆ รูปแบบของโปรแกรมจะรองรับภาษาไทย คล้ายกับโปรแกรม Word หรือ Excel สามารถดึงรูปจากโฟรเดอร์ต่างๆ ไฟล์รูปภาพที่รองรับ .JPG .PNG .BMF .GIF .TIF ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างสรรค์บัตรเฉพาะบุคคลสำหรับบัตรสมาชิกสิทธิพิเศษ, บัตร Staff, บัตร VIP, บัตรสะสมแต้มสมาชิก, บัตรนักเรียน, บัตรสมาชิก, บัตรส่วนลด, บัตรประจำตัวพนักงาน, นักเรียน, นักศึกษา, หรือบัตรผู้มาติดต่อเป็นต้น

   

  plugins.nopaccelerateplus.search.button.refine