Search
English
All Categories
  Menu Close

  Return Policy

  เราหวังว่าคุณจะพึงพอใจกับสินค้า ที่คุณสั่งซื้อ ถ้าสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ ไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ได้หรือเสียหาจากความผิดพลาดของบริษัทและผลิตภัณฑ์ ไม่รับคืนในกรณีสั่งสินค้าผิด คุณสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพเดิม เพื่อรับคืนเงินเต็มจำนวนภายใน 14 วันทำการ หลังจากวันที่รับสินค้า และกรุณาแจ้งการคืนสินค้าให้เราทราบภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่ คุณได้รับผลิตภัณฑ์

  1. กล่องต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่มีลาเบลใดๆติด ที่กล่องของสินค้า กรุณาใส่ในกล่องหรือหอกระดาษก่อนติดลาเบล

  2. เอกสารและคู่มือต้องอยู่ครบ

  3. สินค้าต้องไม่ถูกแกาะ

  4. อุปกรณ์ที่ให้มาต้องอยู่ครบ

  5. ถุงพลาสติกต้องอยู่ครบ

  ภายในกล่องบรรจุภัณฑ์ที่คุณได้รับ คุณจะได้พบกับรายละเอียดของการสั่งซื้อของคุณ พร้อมกับรายละเอียดของการส่งคืนสินค้า กรุณาตรวจสอบถ้ารายการที่แสดงในใบนำส่งสินค้าไม่ตรงกับสินค้าที่มีอยู่ในบรรจุภัณฑ์ โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีที่ฝ่ายบริการลูกค้า 02-0263361

  ในกรณีที่คุณส่งคืนสินค้า นอกเหนือจากเหตุผลของความบกพร่องในสินค้า หรือการส่งมอบ ไม่ครบถ้วน หรือการส่งไม่ถูกต้อง คุณจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งในการคืนสินค้า เราขอแนะนำให้ส่งคืนโดยมีการลงทะเบียนกับผู้ให้บริการขนส่ง (จำเป็นต้องมีลายเซ็น และเอกสารยืนยัน) บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งคืนสินค้า

  ในกรณีที่มีการคืนเงิน บริษัทจะคืนเงินเต็มจำนวน (และต้องขออภัยที่เราสามารถคืนเงินได้เฉพาะ มูลค่าผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อแต่ไม่สามารถคืนเงินค่าขนส่งค่ะ) ภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ ได้รับแจ้งความประสงค์ขอคืนสินค้าของคุณ และเมื่อทางบริษัทได้รับคืนสินค้าในสภาพที่ สมบูรณ์จากคุณเรียบร้องแล้ว ในระยะเวลาภายใน 14 วันทำการหลังจากวันที่รับสินค้า

  โปรดทราบว่าบริษัทไม่รับคืนสินค้าที่มีการเปิดใช้ ในกรณีนี้บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบว่าไม่มีการคืนเงิน และจะจัดส่งคืนสินค้าให้คุณ โดยที่คุณจะต้องรับผิดชอบค่าจัดส่ง ระยะเวลาในการจัดส่งภายใน 28 วัน นับจากวันที่บริษัทแจ้งเตือนคุณ

  นโยบายนี้ใช้ได้เฉพาะกับการซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านทาง www.pospak.com เท่านั้น ไม่รับเปลี่ยน  หรือคืนสินค้า สำหรับการซื้อช่องทางอื่น ที่ร้านค้าอื่นๆ

  นโยบายนี้ใช้ได้เฉพาะกับการซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านทาง www.pospak.com  เท่านั้น ไม่รับเปลี่ยน  หรือคืนสินค้า สำหรับการซื้ที่เคาน์เตอร์

  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับประกันความพึงพอใจเมื่อเห็นควร

  หากมีสิ่งใดที่ทำให้ท่านไม่พึงพอใจในการสั่งซื้อกับwww.pospak.com เรายืนดีที่จะรับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า หากคุณต้องการคืนสินค้าโปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้

  หากท่านประสงค์ที่จะคืนหรือขอเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อผ่าน www.pospak.com กรุณาปฎิบัติตามเงื่อนไข  การเปลี่ยน และคืนสินค้า ดังต่อไปนี้

  ขั้นตอนที่ 1

  แจ้งความประสงค์ในการขอคืนสินค้า

  "กรุณาแจ้งการคืนสินค้าให้เราทราบภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์ โดย ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ 02-5149214-5 (เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 น. -18.00 น.)

  โปรดทราบว่าการรับคืนผลิตภัณฑ์จะถูกดำเนินการโดยบริษัทมาร์คแพค จำกัด หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเราที่ 02-0263361-2 กรุณาแจ้งหมายเลขการสั่งซื้อของท่านทุกครั้ง เมื่อติดต่อเรา

  *โปรดทราบว่าทุกผลิตภัณฑ์ออนไลน์จะถูกขนส่งด้วยรถและบรรจุภัณพ์ที่มีคุณภาพทั่วประเทศไทยเท่านั้น"

   

  ขั้นตอนที่ 2

  ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อ

  "เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและติดต่อกลับภายใน 1-3 วันทำการเพื่อแจ้งผล การอนุมัติการคืนสินค้าหรือขอเอกสารรับรองเพิ่มเติมถ้าการคืนสินค้าของท่านได้ถูกอนุมัติ เจ้าหน้าที่ จะนัดวันและเวลารับของคืนจากท่าน"

   

  ขั้นตอนที่ 3

  การส่งคืนสินค้า "กรุณาห่อสินค้าอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการแตกหักเสียหายระหว่างการขนส่ง" เมื่อพนักงานไปรับคืนสินค้าจากท่าน หรือขนส่งจากท่านโปรดทราบว่าการรับคืนสินค้าจำเป็นต้องมีลายเซ็นของผู้ส่งคืน  และเมื่อเราได้รับคืนสินค้าจากท่านกลับเข้ามาที่คลังสินค้าของเราเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะดำเนินการ เรื่องการคืนเงินค่าสินค้าให้ท่าน

   

  ขั้นตอนที่ 4

  ขั้นตอนการคืนเงิน "การดำเนินการเรื่องการคืนเงินจะใช้เวลา 3 - 7 วันทำการสำหรับเครดิตการ์ด และ 7-14 วันทำการ สำหรับการคืนเงินโดยเช็คหากท่านชำระด้วยบัตรเครดิต ทางเราจะคืนเงินผ่านบัตรเครดิตที่ท่านใช้ซื้อของบน pospak.com สำหรับสินค้าที่ชำระค่าสินค้าด้วยการโอนเงินหรือจ่ายด้วยเงินสด ทางเราจะออกเช็ค

  ในนามผู้สั่งซื้อและส่งไปตามที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารการเรียกเก็บเงินตามที่คุณให้ไว้กับเรา ทาง pospak.com จะส่งอีเมลแจ้งท่านเมื่อเราได้ทำเรื่องการคืนเงินเรียบร้อยแล้ว"

  "ทางบริษัทจะออกเอกสารใบลดหนี้ให้ท่านพร้อมกับการทำเรื่องคืนเงินโดยที่เอกสารจะถูกส่งไปยังที่อยู่สำหรับ การส่งเอกสารการเรียกเก็บเงินตามที่คุณให้ไว้กับเรา

  ขออภัยค่ะ บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าขนส่งได้ ในกรณีที่ท่านได้รับสินค้าที่เสียหายโปรดติดต่อเราทันที เพื่อช่วยเหลือ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ""สินค้าเสียหาย"" เราจะดำเนินการขอคืนสินค้าให้ท่านโดยเร็วที่สุดค่ะ"