Search
English
All Categories
  Menu Close

  Sensormatic EAS System

  กันขโมยร้านค้าปลีก คือ EAS System หรือชื่อเรียก เต็มๆ ว่า Electronic Article Surveillance เป็นระบบรักษาความปลอดภัยประเภทหนึ่งซึ่งใช้กันมากในร้านค้าปลีกต่างๆ โดยนำTag ซึ่งมีแบบทำลายทิ้งและนำ กลับมาใช้ใหม่ได้ ไปติดไว้กับสินค้า หาก Tag ที่ติดไว้ กับสินค้าไม่ได้ถูกทำลายหรือตัดสัญญาณโดยเครื่อง ตัดสัญญาณ เมื่อมีการนำสินค้าชิ้นนั้นๆ ผ่านเสา สัญญาณที่คอยตรวจจับอยู่ Tag จะถูกตรวจจับได้ และทำให้สัญญาณเสียงและ/หรือแสงไฟที่ติดไว้ที่เสา สัญญาณทำงาน เป็นการเตือนว่ามีการขโมยสินค้า หรือนำสินค้าออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต

  กันขโมย Sensormatic อุปกรณ์ป้องกันการขโมยสินค้า 

  • สำหรับงานธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าประเภท Security สำหรับห้างร้านสรรพสินค้า และองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยมีนโยบายให้มีการยึดหลักคุณภาพสินค้าเป็นอันดับแรก พร้อมระบบการพัฒนาทีมงานด้านเทคนิคให้มีความพร้อม ในด้านการช่วยเหลือ ให้ข้อมูล และบริการหลังการขายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  และได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้สินค้า และการบริการที่ตรงตามความต้องการ และสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้า และด้านคุณภาพให้ดีที่สุด ทางบริษัท ยึดมั่นการทำงานในลักษณะ “การบริการดี คุณภาพดี และความจริงใจ” เป็นแนวทางในการทำงานมาตลอด เพื่อพลักดันสินค้าและบริการในกลุ่ม Security ให้มีคุณภาพเพื่อรองรับตลาดในอนาคต

  อุปกรณ์พื้นฐาน ที่จำเป็นต้องมี เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ดังนี้

  • เสาสัญญาณ (ANTENNA) มี 3 แบบ คือ Radio Frequency systems หรือ เสา RF, Acousto-magnetic systems หรือ เสา AM, Electro-magnetic systems หรือ เสาแบบ EM ติดตั้งบริเวณประตูทาง เข้า-ออก สามารถติดตั้งเพิ่มได้หากมีหลายทางเข้า-ออก โดยเสา สัญญาณ ทำหน้าที่ตรวจจับสัญญาณคลื่นวิทยุ ซึ่งทางร้านจะ ทำการติดตั้งไว้ที่ตัวสินค้า
   • Radio Frequency systems หรือ เสา RF จะใช้คลื่นความถี่วิทยุที่ 8.2 MHz เป็นระบบที่ใช้กันแพร่หลายอย่างที่สุด เพราะ ราคาไม่แพง และมีอุปกรณ์ Supply ต่อเนื่องเยอะ ทำให้ได้รับความนิยมในกลุ่มร้านค้าทั่วไป แต่มีปัญหาที่สำคัญคือ ระบบ RF มันแพ้บรรจุภัณฑ์ที่เป็น Foil ทำให้ไม่สามารถใช้งานกับสินค้าที่มี Package หรือภาชนะห่อบรรจุ ที่มีส่วนผสมของ โลหะ metalize หรือ Foil ได้ เช่น กล่องอาหารเสริม กล่องเครื่องสำอางค์ กล่องยาบางประเภท กล่องที่เคลือบสารสะท้อนบางประเภท แต่ก็ยังคงใช้ได้ผลดีกับสินค้าส่วนใหญ่ ดังนั้นในการจะพิจารณาเลือกใช้ เสาสัญญาณ EAS จึงจำเป็นต้องแยกสินค้าให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถเลือกรูปแบบเสากันขโมยที่รองรับการทำงานที่ดีที่สุด ตรงกับความต้องการใช้งานของเรามากที่สุด

   • Acousto-magnetic systems หรือ เสา AM เป็นเสาที่ใช้หลักการของคลื่นแม่เหล็กเสียงไฟฟ้า ใช้การสั่นสะเทือนของแผ่นโลหะบางๆ ใน Tag ที่จะสั่นสะเทือนเมื่อเคลื่อนไหว และส่งคลื่นความถี่เสียงจากการสั่นสะเทือน มายังเสาสัญญาณ EAS ความถี่ใช้งานจะอ่ยู่ที่ 58 kHz ข้อดีคือระยะห่างของการติดตั้งระหว่างเสาสัญญาณ จะมากกว่ารุะบบ RF เล็กน้อย แต่ราคาจะอยู่ในช่วงกลางๆ หรือสูงกว่าระบบ RF  Tag สัญญาณระบบ AM สามารถนำมาติดกับกล่อง หรือบรรจุภัณฑ์ ที่เป็น Foil ได้ ทำงานได้ดี แต่ก็ไม่ 100%  และ Tag จะมีราคาสูงกว่า Tag ระบบ RF

   • Electro-magnetic systems หรือ เสาแบบ EM เป็นเสาที่ใช้การสร้างสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำ ทำงานร่วมกับ Tag หรือป้ายติดพัสดุ ที่ทำมาจากวัสดุ ที่มีความเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า และนำไปติดไว้กับสินค้า หรือพัสดุ ที่ต้องการควบคุม ตัวTag หรือป้ายกำกับ พัสดุ หรือสินค้า จะเหนี่ยวนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สร้างจากเสา EM การเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ที่เกิดจาก TAG เหนี่ยวนำไป ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งวงจร แผงควบคุมการทำงานสามารถตรวจจับได้ จะทำให้สามารถรู้ได้ว่า สินค้า กำลังถูกนำออกจากร้าน หรือ ห้องสมุด เนื่องจากระบบนี้ จะต้องมีการเพิ่มความเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า และ ลบความเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า ของ TAG ทำให้นิยมใช้ในระบบห้องสมุดมากกว่าที่จะนำมาร้านค้าปลีกทั่วไป เนื่องจากอุปกรณ์ แต่ละชิ้น มีความคงทน ถาวร มีความปลอดภัย และแม่นยำในการตรวจจับ แต่ก็มีราคาสูงมาก เมื่อเทียบกับระบบที่ใช้เสา RF หรือ AM และอุปกรณ์ TAG ที่ใช้ในระบบนี้ ทั้ง Hard Tag และ Soft Tag ก็มีราคาสูง แต่ก็มีความทนทาน สามารถใช้งานได้นาน  แต่ระบบ EM จะกินไฟ

  • แท็ก (TAG) มี 2 แบบ คือ HARD TAG และ SOFT TAG
   • HARD TAG เป็น TAG ที่ใช้กันมากในร้านเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ไวน์ เป็นต้น โดยใช้ร่วมกับสายคล้อง ซึ่งมีหลายรูปแบบ ทั้งแบบกลมชิ้นใหญ่ๆ แบบเข็มหมุดเล็กหน่อย ราคาก็จะต่างกัน ไป
   • SOFT TAG หรือ LABEL TAG ทำจากกระดาษ โดยการ ติดกับตัวสินค้าเลย เช่น แพกเกจเครื่องสำอางคื น้ำหอม อาหาร เสริม และ LABEL TAG แบบพิเศษใช้ร่วมกับกล่องแบบพิเศษ ซึ่ง มักใช้กับ CD, DVD ได้ด้วย

  • เครื่องถอด HARD TAG (DETACHER) 
   • เป็นตัวสำหรับปลดสลักลูกบอลภายใน Hard Tag ที่ทำหน้าที่ล็อคสายคล้อง หรือหมุด Pin Conical Head ซึ่งเป็นตัวผูก ยึดติด Hard Tag กับสินค้า ตัว Deatcher นี้ทำมาจากแม่เหล็กกำลังสูง

  • เครื่องทำลายสัญญาณ (DEACTIVATOR) 
   • สำหรับทำลายสัญญาณคลื่นวิทยุบน LABEL TAG ด้วย วิธีง่ายๆ โดยนำ LABEL TAG ผ่านบนตัวเครื่องทำลายสัญญาณเท่านั้น สัญญาณคลื่นวิทยุ ก็จะหายไป ขั้นตอนง่ายและรวดเร็วสะดวกต่อผู้ใช้งาน