Search
English
All Categories
  Menu Close

  Firewall network security

  อุปกรณ์ไฟร์วอลล์ คือ ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย เปรียบเสมือนกำแพงป้องกันข้อมูลภายในเครือข่ายของเรา มีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการเข้าออกของข้อมูลระหว่างเครือข่ายต่างๆ เปรียบเสมือนยามที่คอยตรวจสอบว่าใครสามารถเข้าออกเครือข่ายได้บ้าง และข้อมูลประเภทใดบ้างที่สามารถผ่านเข้าออกได้

  ประเภทของไฟร์วอลล์

  ไฟร์วอลล์มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีจุดแข็งและจุดอ่อนแตกต่างกันไป ประเภทที่พบบ่อย ได้แก่

  • ไฟร์วอลล์การกรองแพ็กเก็ต: ตรวจสอบส่วนหัวของแพ็กเก็ตข้อมูลเพื่อตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้แพ็กเก็ตผ่านหรือไม่ เหมาะสำหรับการป้องกันพื้นฐาน ทำงานได้รวดเร็ว แต่กรองการโจมตีที่ซับซ้อนบางประเภทได้ไม่ดี
  • ไฟร์วอลล์ Stateful Inspection: ติดตามสถานะของการเชื่อมต่อเครือข่าย อนุญาตให้ส่งต่อเฉพาะแพ็กเก็ตที่เป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมต่อที่ถูกต้องเท่านั้น ปลอดภัยกว่าการกรองแพ็กเก็ต แต่ทำงานช้าลงได้
  • ไฟร์วอลล์แอปพลิเคชันเลเยอร์: ตรวจสอบเนื้อหาของแอปพลิเคชันเลเยอร์แพ็กเก็ตเพื่อตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้แพ็กเก็ตผ่านหรือไม่ ป้องกันการโจมตีที่ซับซ้อนได้ดี แต่การกำหนดค่าและจัดการอาจยุ่งยาก
  • Next-Generation Firewalls (NGFW): รวมคุณสมบัติของไฟร์วอลล์หลายประเภทเข้าด้วยกัน ปลอดภัยและยืดหยุ่น เหมาะสำหรับองค์กรทุกขนาด

  รูปแบบของไฟร์วอลล์

  ไฟร์วอลล์สามารถปรับใช้ได้หลายรูปแบบ ได้แก่

  • ซอฟต์แวร์: ทำงานบนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
  • ฮาร์ดแวร์: เป็นอุปกรณ์เฉพาะ เหมาะสำหรับองค์กรที่มีความต้องการด้านความปลอดภัยสูง
  • อุปกรณ์เสมือนจริง: ทำงานบนไฮเปอร์ไวเซอร์ เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการความยืดหยุ่น

  ความสำคัญของไฟร์วอลล์

  ไฟร์วอลล์เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ความปลอดภัยเครือข่ายที่ดี โดยสามารถช่วยป้องกันองค์กรจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้หลายประเภท เช่น

  • การโจมตีแบบสแกนพอร์ต
  • การโจมตีแบบ DDoS
  • มัลแวร์
  • ฟิชชิ่ง
  • การโจมตีแบบ zero-day

  การเลือกไฟร์วอลล์

  เมื่อเลือกไฟร์วอลล์ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  • ขนาดและความซับซ้อนของเครือข่าย
  • ความต้องการด้านความปลอดภัย
  • งบประมาณ