ค้นหา
ไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ...ปิด

  บริหารคลังสินค้า WMS

  โซลูชั่นบริหารคลังสินค้า WMS (Warehouse Management System) คือ ระบบบริหารจัดการสต็อก คลังสินค้าสมัยใหม่ ที่นำเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการสต๊อกของธุรกิจและร้านค้า และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้รวดเร็ว การลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรให้กับผู้ประกอบการในระยะยาว โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และไม่ซับซ้อน สามารถทำงานได้รวดเร็ว ทำงานได้อย่างถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการคลังสินค้า โดยระบบ WMS ถือเป็นเทคโนโลยีในคลังสินค้าที่มีความสำคัญ ถูกนำมาใช้เป็นระบบพื้นฐานในการวางโครงสร้างของคลังสินค้าอัจฉริยะหรือ Smart Warehouse ซึ่งเป็นคลังสินค้าสมัยใหม่ ที่นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการงานต่างๆ ทำให้การทำงานในคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  ประโยชน์ของการ บริหารคลังสินค้า WMS (Warehouse Management System)

  • ช่วยป้องกันสินค้าที่ค้างสต๊อกนาน
  • ช่วยคำนวณพื้นที่ที่เหมาะสมใช้สอยพื้นที่ได้เต็มประสิทธิภาพ
  • ลดข้อผิดพลาดในการกระจายสินค้าหรือการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
  • สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาสต๊อกไม่ตรง
  • ช่วยให้ค้นหาสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
  • ช่วยให้การจัดส่งสินค้ารวดเร็วสร้างความประทับใจให้ผู้ซื้อ
  • ช่วยให้สินค้าถูกจัดเก็บในตำแหน่งที่เหมาะสมในคลังสินค้า โดยใช้การจัดลำดับและการวางสินค้าให้เหมาะสม เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้
  • สามารถสร้างรายงานเกี่ยวกับสถานะคลังสินค้า, การเคลื่อนไหวของสินค้า, และประสิทธิภาพของคลังสินค้า ทำให้ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
  • ช่วยในกระบวนการตรวจสอบสินค้าที่ถูกจัดเก็บและออกจากคลังสินค้า โดยใช้การสแกนบาร์โค้ด หรือ RFID เพื่อเพิ่มความถูกต้องและลดความผิดพลาด
  • ช่วยในการจัดการการสั่งซื้อสินค้าและการจัดส่งโดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถจัดส่งสินค้าถึงลูกค้าที่ถูกต้องและตรงตามเวลาที่กำหนด
  • สามารถรองรับการทำงานร่วมกับระบบอื่น ๆ เช่น ระบบ ERP เพื่อให้ข้อมูลและกระบวนการทำงานประสิทธิภาพขึ้น

  ระบบ WMS เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการคลังสินค้า ช่วยให้ธุรกิจมีการควบคุมคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบและระบายข้อมูลที่ถูกต้อง การเลือกใช้ระบบ WMS ควรพิจารณาความต้องการและประสิทธิภาพของคลังสินค้าของคุณเพื่อเลือกระบบที่เหมาะสมที่สุด

   

  หลักการทำงานของระบบ WMS

  การรับสินค้า

  การจัดเก็บสินค้า

  การเบิกและจัดส่งสินค้า

   จัดว่าเป็นกระบวนการแรกที่เกิดขึ้นในคลังเก็บสินค้า เมื่อสินค้าถูกนำเข้ามาเก็บในคลังสินค้า เจ้าหน้าที่จะตรวจนับและจดบันทึกสินค้าทุกชิ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด

   ระบบ WMS เข้ามาช่วย โปรแกรมจะทำหน้าที่ค้นหาข้อมูลเพื่อหาตำแหน่งการจัดเก็บสินค้าที่เหมาะสม เก็บสินค้าให้พอดีในแต่ละพื้นที่ ช่วยคำนวนและวางแผน ให้สามารถใช้พื้นที่ได้เกิดประโยชน์มากที่สุด   

   นำมาช่วยให้การเบิกและการจัดส่งสินค้า ทำได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ว่าสินค้าจัดเก็บไว้ตรงจุดไหนในคลังสินค้า เพื่อป้องกันการจัดส่งที่ผิดพลาด และ เกิดความรวดเร็วในการขนส่ง 

   

  เหมาะกับธุรกิจประเภทไหน

  • ธุรกิจซื้อมา ขายไป เน้นจำนวนคงเหลือภายในร้าน ทั้งแบบร้านเดียวและร้านที่มีหลายสาขา
  • ธุรกิจที่ต้องการบริหารจัดการสินค้าในคลังที่มีขนาดใหญ่ มีผู้ใช้งานระบบพร้อมกันน้อยกว่า 15 คน
  • ธุรกิจที่ต้องการบริหารจัดการสินค้าในคลังที่มีขนาดกลาง มีผู้ใช้งานระบบพร้อมกันน้อยกว่า 6 คน
  • ผู้ที่ต้องการออกแบบเครือข่าย เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ในระบบเดียวกัน
  • ผู้ที่ต้องการออกแบบเครือข่าย เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ กันทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กร
   
  แสดงผลแบบ เส้นตาราง รายการ
  ค้นหาจาก
  แสดงผล รายการ ต่อหน้า
  รูปของ APC SMART-UPS SMT750IC 750VA/500W เครื่องสำรองไฟ

  APC SMART-UPS SMT750IC 750VA/500W เครื่องสำรองไฟ

  APC Smart-UPS SMT750I 750Va/500W/230V เครื่องสำรองไฟ ขนาด 750VA / 500 Watts มีจอแสดงผลแบบ LCD แสดงสถานะได้อย่างชัดเจน ในการแจ้งเตือนระบบต่างๆ ในการทำงาน ป้องกันไฟตกไฟกระชากที่จะเกิดขึ้นในระบบ ช่วยยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย และ คอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในพื้นที่ไฟฟ้าไม่คงที่ มีไฟตกหรือไฟดับบ่อย
  THB18,900.00 รวมภาษี
  รูปของ APC BACK-UPS BK500EI 500VA/300W เครื่องสำรองไฟ

  APC BACK-UPS BK500EI 500VA/300W เครื่องสำรองไฟ

  เครื่องสำรองไฟ APC BACK-UPS CS 500VA เทคโนโลยีแบบ Standby หรือ Off-Line กำลังไฟฟ้า 500 VA (300W) รองรับแรงดัน Input/Output 230 VAC มาพร้อมด้วยเต้าเสียบภายนอก 3 Output + 1 Surge - เหมาะสำหรับเครื่องพีซี ใช้สำหรับสำรองไฟฟ้า + รักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าตก เกิน และกระชาก พอร์ท RS-232 สำหรับเชื่อมต่อกับซอฟท์แวร์ PowerChute (สั่งงานปิดเครื่องพีซีอัตโนมัติ ในกรณีที่กระแสไฟฟ้าไม่ปกติ และมอนิเตอร์สถานะ UPS)
  THB4,450.00 รวมภาษี
  รูปของ APC BACK-UPS BK650-AS 650VA/400W เครื่องสำรองไฟ

  APC BACK-UPS BK650-AS 650VA/400W เครื่องสำรองไฟ

  APC BACK-UPS CS 650VA เทคโนโลยีแบบ Standby หรือ Off-Line กำลังไฟฟ้า 650 VA (400W) รองรับแรงดัน Input/Output 230 VAC มาพร้อมด้วยเต้าเสียบภายนอก 3 Output + 1 Surge เหมาะสำหรับเครื่องพีซี ใช้สำหรับสำรองไฟฟ้า + รักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าตก เกิน และกระชาก พอร์ท RS-232 สำหรับเชื่อมต่อกับซอฟท์แวร์ PowerChute (สั่งงานปิดเครื่องพีซีอัตโนมัติ ในกรณีที่กระแสไฟฟ้าไม่ปกติ และมอนิเตอร์สถานะ UPS)
  THB5,490.00 รวมภาษี
  รูปของ ARGOX AS8312 Barcode Sanner 1D เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ 1 มิติ

  ARGOX AS8312 Barcode Sanner 1D เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ 1 มิติ

  เครื่องอ่านบาร์โค้ดใช้งานแบบตั้งโต๊ะ สามารถอ่านบาร์โค้ดมาตราฐาน 1D, PDF417, GS1 databar (RSS) และรหัส 16K อ่านบาร์โค้ดที่หน้าจอมือถือได้ ความเร็วในการอ่าน 450 ครั้ง / วินาที ทนทาน ราคาถูก มีความแม่นยำในการอ่านสูง ด้วยเทคโนโลยี่การอ่านแบบ imaging technology เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมและร้านค้าปลีก-ส่ง ระบบรับชำระเงิน Counter Service
  THB3,400.00 รวมภาษี
  รูปของ ARMOR AXR7+ Size 110mm X 300m F/O แกน 1 นิ้ว Resin Ribbon หมึกริบบอน

  ARMOR AXR7+ Size 110mm X 300m F/O แกน 1 นิ้ว Resin Ribbon หมึกริบบอน

  ARMOR AXR7+ Resin Ribbon หน้ากว้าง 110 มิลลิเมตร ความยาว 300 เมตร ขนาดของแกน 1 นิ้ว การเข้าม้วนแบบ F/O สีดำ สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดได้ทุกยี่ห้อ ที่มีระบบในการพิมพ์เป็น Thermal Transfer ใช้กับลาเบลหรือสติ๊กเกอร์ แบบ PET Film, PVC ,PP ติดทนทานไม่หลุดลอกง่าย
  THB890.00 รวมภาษี THB845.00 รวมภาษี
  รูปของ BIXOLON SLP-DX220DG เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด 203DPI (หน้ากว้าง 2 นิ้ว)

  BIXOLON SLP-DX220DG เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด 203DPI (หน้ากว้าง 2 นิ้ว)

  SLP-DX220 เครื่องพิมพ์ฉลากบาร์โค้ด เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 6 แผ่นต่อวินาที (152 มม. / วินาที) และคุณภาพการพิมพ์ที่สูงถึง 203 dpi ให้ความเร็วในการประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ตัดกระดาษอัตโนมัติ พิมพ์บนกระดาษที่มีความกว้างได้ถึง 60 มม. และสามารถพิมพ์บาร์โค้ดทั้งแบบ 1D และ 2D ได้
  THB9,900.00 รวมภาษี
  หมวดสินค้า