ค้นหา
ไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ...ปิด

  โปรแกรมบริหารคลังสินค้า WMS

  โซลูชั่นบริหารคลังสินค้า WMS (Warehouse Management System) คือ ระบบบริหารจัดการสต็อก คลังสินค้าสมัยใหม่ ที่นำเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการสต๊อกของธุรกิจและร้านค้า และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้รวดเร็ว การลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรให้กับผู้ประกอบการในระยะยาว โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และไม่ซับซ้อน สามารถทำงานได้รวดเร็ว ทำงานได้อย่างถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการคลังสินค้า โดยระบบ WMS ถือเป็นเทคโนโลยีในคลังสินค้าที่มีความสำคัญ ถูกนำมาใช้เป็นระบบพื้นฐานในการวางโครงสร้างของคลังสินค้าอัจฉริยะหรือ Smart Warehouse ซึ่งเป็นคลังสินค้าสมัยใหม่ ที่นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการงานต่างๆ ทำให้การทำงานในคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  ประโยชน์ของการ บริหารคลังสินค้า WMS (Warehouse Management System)

  • ช่วยป้องกันสินค้าที่ค้างสต๊อกนาน
  • ช่วยคำนวณพื้นที่ที่เหมาะสมใช้สอยพื้นที่ได้เต็มประสิทธิภาพ
  • ลดข้อผิดพลาดในการกระจายสินค้าหรือการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
  • สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาสต๊อกไม่ตรง
  • ช่วยให้ค้นหาสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
  • ช่วยให้การจัดส่งสินค้ารวดเร็วสร้างความประทับใจให้ผู้ซื้อ
  • ช่วยให้สินค้าถูกจัดเก็บในตำแหน่งที่เหมาะสมในคลังสินค้า โดยใช้การจัดลำดับและการวางสินค้าให้เหมาะสม เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้
  • สามารถสร้างรายงานเกี่ยวกับสถานะคลังสินค้า, การเคลื่อนไหวของสินค้า, และประสิทธิภาพของคลังสินค้า ทำให้ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
  • ช่วยในกระบวนการตรวจสอบสินค้าที่ถูกจัดเก็บและออกจากคลังสินค้า โดยใช้การสแกนบาร์โค้ด หรือ RFID เพื่อเพิ่มความถูกต้องและลดความผิดพลาด
  • ช่วยในการจัดการการสั่งซื้อสินค้าและการจัดส่งโดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถจัดส่งสินค้าถึงลูกค้าที่ถูกต้องและตรงตามเวลาที่กำหนด
  • สามารถรองรับการทำงานร่วมกับระบบอื่น ๆ เช่น ระบบ ERP เพื่อให้ข้อมูลและกระบวนการทำงานประสิทธิภาพขึ้น

  ระบบ WMS เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการคลังสินค้า ช่วยให้ธุรกิจมีการควบคุมคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบและระบายข้อมูลที่ถูกต้อง การเลือกใช้ระบบ WMS ควรพิจารณาความต้องการและประสิทธิภาพของคลังสินค้าของคุณเพื่อเลือกระบบที่เหมาะสมที่สุด

   

  หลักการทำงานของระบบ WMS

  การรับสินค้า

  การจัดเก็บสินค้า

  การเบิกและจัดส่งสินค้า

   จัดว่าเป็นกระบวนการแรกที่เกิดขึ้นในคลังเก็บสินค้า เมื่อสินค้าถูกนำเข้ามาเก็บในคลังสินค้า เจ้าหน้าที่จะตรวจนับและจดบันทึกสินค้าทุกชิ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด

   ระบบ WMS เข้ามาช่วย โปรแกรมจะทำหน้าที่ค้นหาข้อมูลเพื่อหาตำแหน่งการจัดเก็บสินค้าที่เหมาะสม เก็บสินค้าให้พอดีในแต่ละพื้นที่ ช่วยคำนวนและวางแผน ให้สามารถใช้พื้นที่ได้เกิดประโยชน์มากที่สุด   

   นำมาช่วยให้การเบิกและการจัดส่งสินค้า ทำได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ว่าสินค้าจัดเก็บไว้ตรงจุดไหนในคลังสินค้า เพื่อป้องกันการจัดส่งที่ผิดพลาด และ เกิดความรวดเร็วในการขนส่ง 

   

  เหมาะกับธุรกิจประเภทไหน

  • ธุรกิจซื้อมา ขายไป เน้นจำนวนคงเหลือภายในร้าน ทั้งแบบร้านเดียวและร้านที่มีหลายสาขา
  • ธุรกิจที่ต้องการบริหารจัดการสินค้าในคลังที่มีขนาดใหญ่ มีผู้ใช้งานระบบพร้อมกันน้อยกว่า 15 คน
  • ธุรกิจที่ต้องการบริหารจัดการสินค้าในคลังที่มีขนาดกลาง มีผู้ใช้งานระบบพร้อมกันน้อยกว่า 6 คน
  • ผู้ที่ต้องการออกแบบเครือข่าย เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ในระบบเดียวกัน
  • ผู้ที่ต้องการออกแบบเครือข่าย เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ กันทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กร
   
  แสดงผลแบบ เส้นตาราง รายการ
  ค้นหาจาก
  แสดงผล รายการ ต่อหน้า
  รูปของ ISTOCK EXPRESS โปรแกรมจัดการคลังสินค้า

  ISTOCK EXPRESS โปรแกรมจัดการคลังสินค้า

  โปรแกรมบริหารจัดการสต็อกสินค้าสมัยใหม่ ที่นำเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการสต็อกของธุรกิจและร้านค้า ช่วยเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการทำงานให้รวดเร็วและลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรให้กับผู้ประกอบการระยะยาว
  สอบถามราคานะคะ