ค้นหา
ไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ...ปิด

  เครื่องสำรองไฟตามประเภท

  เครื่องสำรองไฟ (UPS) คืออะไร?

  เครื่องสำรองไฟ (Uninterruptible Power Supply) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่สามารถจ่ายไฟสำรองให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เมื่อเกิดไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตก โดยเครื่องสำรองไฟจะทำหน้าที่ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่อไป

  ประโยชน์ของเครื่องสำรองไฟ

  เครื่องสำรองไฟมีประโยชน์มากมาย ดังนี้

  • ป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าจากการจ่ายไฟที่ไม่เสถียร เช่น ไฟตก ไฟกระชาก
  • ช่วยให้อุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถทำงานต่อไปได้แม้เกิดไฟฟ้าดับ
  • ช่วยให้สามารถเซฟงานที่กำลังทำอยู่ได้ทันเวลาเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ
  • ช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุด

  ประเภทของเครื่องสำรองไฟ

  เครื่องสำรองไฟสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะการทำงาน ดังนี้

  • เครื่องสำรองไฟแบบ Offline UPS หรือ Standby UPS เป็นประเภทพื้นฐานที่สุด มีราคาถูกที่สุด ทำงานโดยการจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก เมื่อเกิดไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตก ตัวสับเปลี่ยนจะสลับแหล่งจ่ายไฟไปยังแบตเตอรี่
  • เครื่องสำรองไฟแบบ Line Interactive UPS เป็นประเภทที่พัฒนามาจากเครื่องสำรองไฟแบบ Offline UPS โดยเพิ่มระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR) เข้าไป เพื่อรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
  • เครื่องสำรองไฟแบบ True Online UPS เป็นประเภทที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าได้ทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นไฟดับ ไฟตก ไฟเกิน หรือสัญญาณรบกวนใดๆ

  การเลือกซื้อเครื่องสำรองไฟ

  ในการเลือกซื้อเครื่องสำรองไฟ ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  • กำลังไฟฟ้า เลือกกำลังไฟฟ้าของเครื่องสำรองไฟให้เหมาะสมกับกำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการใช้
  • เวลาสำรองไฟ เลือกเวลาสำรองไฟของเครื่องสำรองไฟให้เพียงพอต่อการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า
  • ประเภทของเครื่องสำรองไฟ เลือกประเภทของเครื่องสำรองไฟให้เหมาะสมกับการใช้งาน
  • คุณสมบัติอื่นๆ เช่น ระบบป้องกันไฟกระชาก ระบบแจ้งเตือนแบตเตอรี่หมด เป็นต้น

  การดูแลรักษาเครื่องสำรองไฟ

  เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องสำรองไฟ ควรดูแลรักษาเครื่องสำรองไฟดังนี้

  • ทำความสะอาดเครื่องสำรองไฟเป็นประจำ
  • ตรวจสอบแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟอย่างสม่ำเสมอ
  • เปลี่ยนแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟเมื่อแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

  สรุป

  เครื่องสำรองไฟเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน ช่วยให้สามารถป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าจากการจ่ายไฟที่ไม่เสถียร และช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุด

  หมวดสินค้า