ค้นหา
ไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ...ปิด

  โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์

  Ergotron และ Auto ID เป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญในโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ ช่วยให้การดำเนินงานภายในสถานพยาบาลเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ

  Ergotron

  • Ergotron เป็นบริษัทที่ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ยึดและตั้งระบบสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น จอภาพคอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต, และอุปกรณ์อื่นๆ ในโรงพยาบาล ผลิตภัณฑ์ของ Ergotron ช่วยให้พนักงานสามารถปรับเครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในตำแหน่งที่สะดวกและเหมาะสมตามหลักสรีรศาสตร์ ซึ่งช่วยลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน และเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยและบริการด้านสุขภาพ

  Auto ID

  • Auto ID หรือ Automatic Identification เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุและเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น ระบบบาร์โค้ด, RFID (Radio-Frequency Identification), และระบบระบุด้วยคลื่นวิทยุ ในโรงพยาบาล ระบบ Auto ID ใช้สำหรับการติดตามสถานะผู้ป่วย, การจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือการแพทย์, การควบคุมคลังยา, และการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย ลดข้อผิดพลาดในการจ่ายยา และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรภายในโรงพยาบาล

  การผสานรวมของเทคโนโลยี Ergotron และ Auto ID ในโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์นำเสนอวิธีการที่ทันสมัยในการจัดการด้านการดูแลสุขภาพ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพทั้งสำหรับผู้ป่วยและบุคลากร รวมถึงช่วยให้สามารารถเข้าถึงข้อมูลและบริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้โรงพยาบาลสามารถมอบการดูแลที่มีคุณภาพและปลอดภัย พร้อมทั้งเพิ่มความสามารถในการติดตามและจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

  การประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาล

  • การจัดการเตียงผู้ป่วย: ด้วยระบบ Auto ID โรงพยาบาลสามารถติดตามการใช้งานเตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์สำคัญอื่นๆได้อย่างแม่นยำ
  • การจัดการยา: ระบบสามารถตรวจสอบและบันทึกการจ่ายยา ลดความเสี่ยงของการจ่ายยาผิด
  • การติดตามอุปกรณ์และเครื่องมือการแพทย์: ช่วยให้สามารถติดตามตำแหน่งและสถานะการใช้งานของอุปกรณ์ เพื่อการบำรุงรักษาและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ
  • การประยุกต์ใช้ Ergotron: สนับสนุนการทำงานของบุคลากรแพทย์ด้วยการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างสะดวกสบายและยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานจอภาพ, แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในขณะที่เคลื่อนที่ไปรอบๆ โรงพยาบาล

  ประโยชน์รวม

  • การใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการให้บริการด้านสุขภาพ ทำให้กระบวนการทางการแพทย์มีประสิทธิภาพขึ้น ลดเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน และปรับปรุงความพึงพอใจของทั้งผู้รับบริการและบุคลากร นอกจากนี้ยังช่วยในการรักษามาตรฐานการดูแลที่สูง ซึ่งสำคัญต่อการให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและปลอดภัยในยุคปัจจุบันที่ความต้องการด้านการดูแลสุขภาพกำลังเพิ่มขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้น การนำเทคโนโลยีมาใช้เช่น Ergotron และ Auto ID ไม่เพียงแต่ช่วยให้การจัดการภายในโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการให้บริการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนตัวได้ดียิ่งขึ้น

  การปรับใช้เทคโนโลยีทันสมัยเหล่านี้ในสภาพแวดล้อมทางการแพทย์ช่วยลดภาระงานของบุคลากร โดยให้เครื่องมือที่ช่วยในการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย, การบันทึกข้อมูล, และการจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังช่วยป้องกันข้อผิดพลาดทางการแพทย์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการรักษามาตรฐานการดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยสูงสุด

  การรวมเทคโนโลยี Auto ID ในกระบวนการดูแลสุขภาพยังช่วยให้โรงพยาบาลสามารถติดตามและจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่อุปกรณ์การแพทย์จนถึงยาและวัสดุสิ้นเปลือง นำไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดการสูญเสีย

  ในท้ายที่สุด, เทคโนโลยีทั้ง Ergotron และ Auto ID ให้ประโยชน์อย่างมากต่อโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ โดยทำให้สามารถจัดการกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นในด้านการดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปรับปรุงคุณภาพของการดูแลและเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้งนี้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยและการบริหารจัดการทรัพยากรภายในสถานพยาบาลอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ.

  การใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ยังเป็นการตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของโรงพยาบาลในยุคดิจิทัล ซึ่งความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยอย่างรวดเร็วและแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้โรงพยาบาลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ ลดเวลาในการดำเนินงาน และส่งเสริมการให้บริการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับผู้ป่วย

  นอกจากนี้ การรวมเทคโนโลยีในการดำเนินงานของโรงพยาบาลยังช่วยให้สามารถรับมือกับประชากรที่มีอายุเพิ่มขึ้นและความต้องการด้านการดูแลสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นได้ โดยการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้บุคลากรสามารถให้ความสนใจและดูแลผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น ลดข้อผิดพลาดทางการแพทย์ และให้การดูแลที่เหมาะสมและตรงเวลา

  การนำเทคโนโลยี Ergotron และ Auto ID มาใช้ในโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์จึงไม่เพียงแต่เป็นการปรับปรุงกระบวนการทางการแพทย์และการดูแลผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพสำหรับทั้งบุคลากรและผู้รับบริการ ช่วยให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการให้บริการด้านสุขภาพที่ยั่งยืนและครอบคลุมมากขึ้น

  แสดงผลแบบ เส้นตาราง รายการ
  ค้นหาจาก
  แสดงผล รายการ ต่อหน้า
  รูปของ ERGOTRON DS100 Dual-Monitor Desk Stand, Horizontal ขาตั้งหน้าจอ (PN: 33-322-200)

  ERGOTRON DS100 Dual-Monitor Desk Stand, Horizontal ขาตั้งหน้าจอ (PN: 33-322-200)

  ค้นหามุมมองที่ดีที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ขนาดกะทัดรัดแถมประหยัดพื้นที่บนโต๊ะทำงานด้วย DS100 Dual-Monitor Desk Stand, Part Number: 33-322-200 ขาตั้งหน้าจอคู่ รองรับขนาดหน้าจอ 24 นิ้ว/จอ โครงสร้างแบบแยกส่วนของขาตั้งจอภาพ DS100 ช่วยให้ปรับแต่งได้ง่าย เชื่อมต่อกับจอภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานVESA ได้อย่างง่ายดาย
  สอบถามราคานะคะ
  รูปของ ERGOTRON HX Desk Monitor Arm (Matte Black) ขายึดจอมอนิเตอร์ติดโต๊ะ (PN: 45-475-224)

  ERGOTRON HX Desk Monitor Arm (Matte Black) ขายึดจอมอนิเตอร์ติดโต๊ะ (PN: 45-475-224)

  เลือกขายึดจอมอนิเตอร์ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ด้วย HX Desk Monitor Arm (Matte Black) (Part Number: 45-475-224) สามารถปรับตำแหน่งจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีน้ำหนักมากถึง 42 ปอนด์ (19.1 กิโลกรัม) ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ Constant Force Technology ที่ได้รับสิทธิบัตร ช่วยเพิ่มพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วยการออกแบบที่โฉบเฉี่ยว และชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับ 2 จอมอนิเตอร์หรือ 3 จอมอนิเตอร์ ที่เป็นตัวเลือกจะช่วยเพิ่มจำนวนหน้าจอและประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ได้รับการรับรอง BIFMA ระดับ 2 * หากต้องการใช้รุ่นนี้กับ Samsung Odyssey G9 ขนาด 49 นิ้ว ไม่รองรับ ต้องใช้อุปกรณ์เสริม HX Heavy-Duty Tilt Pivot *
  สอบถามราคานะคะ
  รูปของ ERGOTRON HX Desk Monitor Arm (Polished Aluminum) ขายึดจอมอนิเตอร์ติดโต๊ะ (PN: 45-475-026)

  ERGOTRON HX Desk Monitor Arm (Polished Aluminum) ขายึดจอมอนิเตอร์ติดโต๊ะ (PN: 45-475-026)

  เลือกขายึดจอมอนิเตอร์ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ด้วย HX Desk Monitor Arm (Polished Aluminum) (Part Number: 45-475-026) สามารถปรับตำแหน่งจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีน้ำหนักมากถึง 42 ปอนด์ (19.1 กิโลกรัม) ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ Constant Force Technology ที่ได้รับสิทธิบัตร ช่วยเพิ่มพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วยการออกแบบที่โฉบเฉี่ยว และชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับ 2 จอมอนิเตอร์หรือ 3 จอมอนิเตอร์ ที่เป็นตัวเลือกจะช่วยเพิ่มจำนวนหน้าจอและประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ได้รับการรับรอง BIFMA ระดับ 2 * หากต้องการใช้รุ่นนี้กับ Samsung Odyssey G9 ขนาด 49 นิ้ว ไม่รองรับ ต้องใช้อุปกรณ์เสริม HX Heavy-Duty Tilt Pivot *
  สอบถามราคานะคะ
  รูปของ ERGOTRON HX Desk Monitor Arm (White) ขายึดจอมอนิเตอร์ติดโต๊ะ (PN: 45-475-216)

  ERGOTRON HX Desk Monitor Arm (White) ขายึดจอมอนิเตอร์ติดโต๊ะ (PN: 45-475-216)

  เลือกขายึดจอมอนิเตอร์ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ด้วย HX Desk Monitor Arm (White) (Part Number: 45-475-216) สามารถปรับตำแหน่งจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีน้ำหนักมากถึง 42 ปอนด์ (19.1 กิโลกรัม) ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ Constant Force Technology ที่ได้รับสิทธิบัตร ช่วยเพิ่มพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วยการออกแบบที่โฉบเฉี่ยว และชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับ 2 จอมอนิเตอร์หรือ 3 จอมอนิเตอร์ ที่เป็นตัวเลือกจะช่วยเพิ่มจำนวนหน้าจอและประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ได้รับการรับรอง BIFMA ระดับ 2 * หากต้องการใช้รุ่นนี้กับ Samsung Odyssey G9 ขนาด 49 นิ้ว ไม่รองรับ ต้องใช้อุปกรณ์เสริม HX Heavy-Duty Tilt Pivot *
  สอบถามราคานะคะ
  รูปของ ERGOTRON HX Desk Monitor Arm with HD Pivot (Matte Black) ขายึดจอมอนิเตอร์ติดโต๊ะ (PN: 45-647-224)

  ERGOTRON HX Desk Monitor Arm with HD Pivot (Matte Black) ขายึดจอมอนิเตอร์ติดโต๊ะ (PN: 45-647-224)

  เปิดประสบการณ์การพื้นที่โต๊ะทำงานด้วย HX Monitor Arm Part Number: 45-647-224 ที่ขายดีที่สุดของเราพร้อมเดือยปรับเอียงสำหรับงานหนัก ช่วยให้นักเล่นเกมและมืออาชีพในสำนักงานมีอิสระในการเคลื่อนย้ายและวางตำแหน่งจอแสดงผลแบบโค้งกว้างพิเศษขนาด 6 ถึง 12 นิ้ว (15.2 ถึง 30.4 ซม.) และลึก 28 ถึง 42 ปอนด์ (12.7 ถึง 19.1 กก.) เช่น หน้าจอ Samsung Odyssey G9 Gaming Monitor
  สอบถามราคานะคะ
  รูปของ ERGOTRON HX Desk Monitor Arm with HD Pivot (White) ขายึดจอมอนิเตอร์ติดโต๊ะ (PN: 45-647-216)

  ERGOTRON HX Desk Monitor Arm with HD Pivot (White) ขายึดจอมอนิเตอร์ติดโต๊ะ (PN: 45-647-216)

  เปิดประสบการณ์การพื้นที่โต๊ะทำงานด้วย HX Monitor Arm Part Number: 45-647-216 ที่ขายดีที่สุดของเราพร้อมเดือยปรับเอียงสำหรับงานหนัก ช่วยให้นักเล่นเกมและมืออาชีพในสำนักงานมีอิสระในการเคลื่อนย้ายและวางตำแหน่งจอแสดงผลแบบโค้งกว้างพิเศษขนาด 6 ถึง 12 นิ้ว (15.2 ถึง 30.4 ซม.) และลึก 28 ถึง 42 ปอนด์ (12.7 ถึง 19.1 กก.) เช่น หน้าจอ Samsung Odyssey G9 Gaming Monitor
  สอบถามราคานะคะ
  รูปของ ERGOTRON HX Wall Dual Monitor Arm ขาแขวนทีวีติดผนัง (PN: 45-479-216)

  ERGOTRON HX Wall Dual Monitor Arm ขาแขวนทีวีติดผนัง (PN: 45-479-216)

  ค้นหามุมมองที่ดีที่สุด ประหยัดพื้นที่และมีประสิทธิด้วย HX Wall Dual Monitor Arm Part Number: 45-479-216 รองรับการติดตั้งแบบ 2 จอ ขนาดขอจอต้องไม่เกิน 32 นิ้วและรวม 2 จอต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 10-35 ปอนด์ (4.5-15.9 กิโลกรัม) โดยใช้เทคโนโลยี Constant Force ที่จดสิทธิบัตรแล้ว เอกสิทธิ์เฉพาะของ ERGOTRON ช่วยเพิ่มพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วยการออกแบบที่เพรียวบางและชุดอุปกรณ์เสริมช่วยเพิ่มจำนวนหน้าจอและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ได้รับการรับรอง BIFMA ระดับ 2 สำหรับการทำงานหรือสันทนาการต่างๆ
  สอบถามราคานะคะ
  รูปของ ERGOTRON HX Wall Mount Monitor Arm ขาแขวนทีวีติดผนัง (PN: 45-478-216)

  ERGOTRON HX Wall Mount Monitor Arm ขาแขวนทีวีติดผนัง (PN: 45-478-216)

  ค้นหามุมมองที่ดีที่สุด ประหยัดพื้นที่และมีประสิทธิด้วย HX Wall Monitor Arm Part Number: 45-478-216 สามารถปรับตำแหน่งจอภาพขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักถึง 42 ปอนด์ (19.1 กก.) โดยใช้เทคโนโลยี Constant Force ที่จดสิทธิบัตรแล้ว ช่วยเพิ่มพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วยการออกแบบที่เพรียวบางและชุดอุปกรณ์เสริมช่วยเพิ่มจำนวนหน้าจอและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ได้รับการรับรอง BIFMA ระดับ 2 สำหรับการทำงานหรือสันทนาการต่างๆ
  สอบถามราคานะคะ
  รูปของ ERGOTRON LX Desk Dual Direct Arm, Bright White Texture ขาตั้งทีวี (PN: 45-245-026)

  ERGOTRON LX Desk Dual Direct Arm, Bright White Texture ขาตั้งทีวี (PN: 45-245-026)

  ค้นหามุมมองที่ดีที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแถมประหยัดพื้นที่บนโต๊ะทำงานด้วย LX Dual Side-by-Side Arm Part Number: 45-245-026 ขาตั้งหน้าจอคู่ที่มีขนาดที่กะทัดรัดเพื่อรักษาพื้นที่ เมื่อทำงานเสร็จ สามารถดันเข้าเก็บและเมื่อใช้งานก็ดึงออกมา
  สอบถามราคานะคะ
  รูปของ ERGOTRON LX Desk Dual Direct Arm, Bright White Texture ขาตั้งหน้าจอ (PN: 45-489-216)

  ERGOTRON LX Desk Dual Direct Arm, Bright White Texture ขาตั้งหน้าจอ (PN: 45-489-216)

  ค้นหามุมมองที่ดีที่สุด ประหยัดพื้นที่บนโต๊ะทำงานและค้นพบมุมมองที่มีประสิทธิภาพด้วย LX Desk Dual Direct Arm Part Number: 45-489-216 ครอสบาร์ของจอภาพที่มีขนาดที่กะทัดรัดเพื่อรักษาพื้นที่ เมื่อทำงานเสร็จ สามารถดันเข้าเก็บและเมื่อใช้งานดึงออกมา
  สอบถามราคานะคะ
  รูปของ ERGOTRON LX Desk Monitor Arm (Matte Black) ขายึดจอมอนิเตอร์ติดโต๊ะ (PN: 45-241-224)

  ERGOTRON LX Desk Monitor Arm (Matte Black) ขายึดจอมอนิเตอร์ติดโต๊ะ (PN: 45-241-224)

  ค้นหามุมมองที่ดีที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ขนาดกะทัดรัดแถมประหยัดพื้นที่บนโต๊ะทำงานด้วย LX Desk, ด้วยเทคโนโลยี Constant Force ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (Part Number: 45-241-224) ขาตั้งหน้าจอ รองรับขนาดหน้าจอไม่เกิน 34 นิ้ว โครงสร้างแบบแยกส่วนของขาตั้งหน้าจอ LX Desk ช่วยให้ปรับแต่งได้ง่าย เช่น การพับเข้าและยืดออก
  สอบถามราคานะคะ
  รูปของ ERGOTRON LX Desk Monitor Arm (white) ขายึดจอมอนิเตอร์ติดโต๊ะ (PN: 45-490-216)

  ERGOTRON LX Desk Monitor Arm (white) ขายึดจอมอนิเตอร์ติดโต๊ะ (PN: 45-490-216)

  ค้นหามุมมองที่ดีที่สุด ประหยัดพื้นที่บนโต๊ะทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดด้วย LX Desk Monitor Arm (white) (Part Number: 45-490-216) เมาท์จอมอนิเตอร์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับมุมมองแบบเคียงข้างกันหรือในมุมต่ำ โครงสร้างแบบแยกส่วนของขาตั้งหน้าจอ LX Desk ช่วยให้ปรับแต่งได้ง่าย เช่น การพับเข้าและยืดออก
  สอบถามราคานะคะ
  รูปของ ERGOTRON LX Desk Mount LCD Arm ขาตั้งหน้าจอ (PN: 45-241-026)

  ERGOTRON LX Desk Mount LCD Arm ขาตั้งหน้าจอ (PN: 45-241-026)

  ค้นหามุมมองที่ดีที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แถมประหยัดพื้นที่บนโต๊ะทำงานด้วย LX Desk Monitor Arm, Part Number: 45-241-026 ขาตั้งหน้าจอ รองรับขนาดหน้าจอ 34 นิ้ว เพื่อการทำงานที่ยืดหยุ่น มีขนาดที่กะทัดรัดเพื่อรักษาพื้นที่ วางหน้าจอในที่ที่ต้องการ ด้วยเทคโนโลยี Constant Force ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร เมื่อทำงานเสร็จ สามารถดันเข้าเก็บและเมื่อใช้งานก็ดึงออกมา
  สอบถามราคานะคะ
  รูปของ ERGOTRON LX Dual Side-by-Side Arm (Matte Black) ขายึดจอมอนิเตอร์ติดโต๊ะ (PN: 45-245-224)

  ERGOTRON LX Dual Side-by-Side Arm (Matte Black) ขายึดจอมอนิเตอร์ติดโต๊ะ (PN: 45-245-224)

  ค้นหามุมมองที่ดีที่สุด ประหยัดพื้นที่บนโต๊ะทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดด้วย LX Dual Side-by-Side Arm (Matte Black) (Part Number: 45-245-224) เมาท์จอมอนิเตอร์แบบ 2 จอ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับมุมมองแบบเคียงข้างกันหรือในมุมต่ำ ด้วยการพับแขนและดันแขนทั้งสองข้างระหว่างพักหน้าจอที่จำเป็นมาก
  สอบถามราคานะคะ
  รูปของ ERGOTRON LX Dual Stacking Arm (Matte Black) ขายึดจอมอนิเตอร์ติดโต๊ะ (PN: 45-492-224)

  ERGOTRON LX Dual Stacking Arm (Matte Black) ขายึดจอมอนิเตอร์ติดโต๊ะ (PN: 45-492-224)

  เปิดประสบการณ์การพื้นที่โต๊ะทำงานด้วย LX Dual Stacking Arm (Matte Black) Part Number: 45-492-224 เมาท์จอมอนิเตอร์แบบ 2 จอ ช่วยในการจัดตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อความสะดวกในการทำงาน รองรับขนาดหน้าจอไม่เกิน 24 นิ้ว/จอ และรองรับการหมุน 360°
  สอบถามราคานะคะ
  รูปของ ERGOTRON LX HD Sit-Stand Desk Arm (Poloshed Aluminum) ขายึดจอมอนิเตอร์ติดโต๊ะ (PN: 45-384-026)

  ERGOTRON LX HD Sit-Stand Desk Arm (Poloshed Aluminum) ขายึดจอมอนิเตอร์ติดโต๊ะ (PN: 45-384-026)

  เลือกขายึดจอมอนิเตอร์ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ทำงานอย่างดีที่สุดด้วยการนั่งหรือยืน ด้วย LX HD Sit-Stand Desk Arm (Poloshed Aluminum) (Part Number: 45-384-026) สามารถปรับตำแหน่งจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีน้ำหนักมากถึง 30 ปอนด์ (13.6 กิโลกรัม) ได้อย่างง่าย โดยใช้ Patented Constant Force Technology ที่ได้รับสิทธิบัตร ช่วยเพิ่มพื้นที่ทำงานของคุณแบะการจัดการสายเคเบิลในตัวช่วยเก็บสายไฟไว้ใต้แขนยึดและทำให้ไม่เกะกะสายตา
  สอบถามราคานะคะ
  รูปของ ERGOTRON LX HD Sit-Stand Wall Arm ขาแขวนทีวีติดผนัง (PN: 45-383-026)

  ERGOTRON LX HD Sit-Stand Wall Arm ขาแขวนทีวีติดผนัง (PN: 45-383-026)

  ค้นหามุมมองที่ดีที่สุด ประหยัดพื้นที่และมีประสิทธิด้วย LX HD Sit-Stand Wall Arm Part Number: 45-383-026 รองรับขนาดหน้าจอที่มีน้ำหนักไม่เกิน 30 ปอนด์ (13.6 กิโลกรัม) คืนพื้นที่ทำงานมากยิ่งขึ้นด้วยการพับแขนและดันไปข้างๆระหว่างการพักหน้าจอที่จำเป็น โดยใช้เทคโนโลยี Constant Force ที่จดสิทธิบัตรแล้ว เอกสิทธิ์เฉพาะของ ERGOTRON ช่วยเพิ่มพื้นที่ทำงานของคุณ สำหรับการทำงานหรือสันทนาการต่างๆ
  สอบถามราคานะคะ
  รูปของ ERGOTRON LX Wall Monitor Arm (Matte Black) ขาแขวนทีวีติดผนัง (PN: 45-243-224)

  ERGOTRON LX Wall Monitor Arm (Matte Black) ขาแขวนทีวีติดผนัง (PN: 45-243-224)

  ค้นหามุมมองที่ดีที่สุด ประหยัดพื้นที่และมีประสิทธิด้วย LX Wall Monitor Arm Part Number: 45-243-224 (Matte Black) ขาแขวนติดผนังสำหรับหน้าจอ สำหรับการทำงานหรือสันทนาการต่างๆ
  สอบถามราคานะคะ
  รูปของ ERGOTRON LX Wall Monitor Arm (Polished Aluminum) ขาแขวนทีวีติดผนัง (PN: 45-243-026)

  ERGOTRON LX Wall Monitor Arm (Polished Aluminum) ขาแขวนทีวีติดผนัง (PN: 45-243-026)

  ค้นหามุมมองที่ดีที่สุด ประหยัดพื้นที่และมีประสิทธิด้วย LX Wall Monitor Arm Part Number: 45-243-026 (Polished Aluminum) ขาแขวนติดผนังสำหรับหน้าจอ สำหรับการทำงานหรือสันทนาการต่างๆ
  สอบถามราคานะคะ
  รูปของ ERGOTRON MX Wall Monitor Arm (Poloshed Aluminum) ขายึดจอมอนิเตอร์ติดผนัง (PN: 45-228-026)

  ERGOTRON MX Wall Monitor Arm (Poloshed Aluminum) ขายึดจอมอนิเตอร์ติดผนัง (PN: 45-228-026)

  ค้นหามุมมองที่ดีที่สุด ตามหลักสรีรศาสตร์ ประหยัดพื้นที่และมีประสิทธิด้วย MX Wall Monitor Arm (Poloshed Aluminum) (Part Number: 45-228-026) ขาแขวนติดผนังสำหรับหน้าจอ สำหรับการทำงานหรือสันทนาการต่างๆ
  สอบถามราคานะคะ
  รูปของ ERGOTRON Neo Flex Cantilever UHD ขาแขวนทีวีติดผนัง (PN: 61-132-223)

  ERGOTRON Neo Flex Cantilever UHD ขาแขวนทีวีติดผนัง (PN: 61-132-223)

  ประหยัดพื้นที่และมีประสิทธิด้วย Neo Flex Cantilever UHD Part Number: 61-132-223 ขาแขวนยึดแบบ Full Motion รองรับหน้าจอขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 37 นิ้ว ขึ้นไป ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 120 ปอนด์ (54.4 กิโลกรัม) คืนพื้นที่ทำงานมากยิ่งขึ้นด้วยการพับแขนและดันเข้าเก็บระหว่างการเลิกใช้งาน ยืด เข้า-ออก จากผนังได้ 18.8 นิ้ว (48 เซนติเมตร)
  สอบถามราคานะคะ
  รูปของ ERGOTRON Neo-Flex Dual LCD Lift Stand, 24" Monitor ขาตั้งหน้าจอ (PN: 33-396-085)

  ERGOTRON Neo-Flex Dual LCD Lift Stand, 24" Monitor ขาตั้งหน้าจอ (PN: 33-396-085)

  เพิ่มความสะดวกสบาย ขาตั้งจอมอนิเตอร์คู่ Neo-Flex Part Number: 33-396-085 รองรับหน้าจอ 24 นิ้ว ช่วยให้คุณตั้งค่าความสูงของหน้าจอได้ทันทีเพื่อมุมมองที่สบายตายิ่งขึ้น ด้วยการสัมผัสเบาๆ ให้ยกหน้าจอขึ้นหรือต่ำลงได้ความสูง 5 นิ้ว (13 เซนติเมตร) ที่ฐานรองรับการแชร์หน้าจอที่ง่ายดายด้วยการหมุน 360° สร้างมุมมองที่เป็นส่วนตัว
  สอบถามราคานะคะ
  รูปของ ERGOTRON Neo-Flex LCD Arm ขาตั้งหน้าจอ (PN: 45-174-300)

  ERGOTRON Neo-Flex LCD Arm ขาตั้งหน้าจอ (PN: 45-174-300)

  ค้นหามุมมองที่ดีที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ขนาดกะทัดรัดแถมประหยัดพื้นที่บนโต๊ะทำงานด้วย Neo-Flex LCD Arm, Part Number: 45-174-300 ขาตั้งหน้าจอ รองรับขนาดหน้าจอ 24 นิ้ว โครงสร้างแบบแยกส่วนของขาตั้งหน้าจอ Neo-Flex LCD Arm ช่วยให้ปรับแต่งได้ง่าย
  สอบถามราคานะคะ
  รูปของ ERGOTRON Neo-Flex LCD Stand ขาตั้งหน้าจอ (PN: 33-310-060)

  ERGOTRON Neo-Flex LCD Stand ขาตั้งหน้าจอ (PN: 33-310-060)

  ค้นหามุมมองที่ดีที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตั้งค่าความสูงของหน้าจอได้ทันที เพื่อให้ได้มุมมองที่สบายตายิ่งขึ้น ยกหรือลดระดับหน้าจอช่วงความสูง 5 นิ้ว (13 เซนติเมตร) ขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่บนโต๊ะทำงานด้วย Neo-Flex LCD Stand, Part Number: 33-310-060 ขาตั้งหน้าจอ รองรับขนาดหน้าจอ 24 นิ้ว
  สอบถามราคานะคะ
  รูปของ ERGOTRON Neo-Flex Mobile MediaCenter LD ขาตั้งทีวีแบบปรับระดับและเคลื่อนที่ (PN: 24-190-085)

  ERGOTRON Neo-Flex Mobile MediaCenter LD ขาตั้งทีวีแบบปรับระดับและเคลื่อนที่ (PN: 24-190-085)

  ขาตั้งทีวีแบบปรับระดับและเคลื่อนที่ Part Number: 24-190-085 สามารถปรับตามความต้องการ ในการนำเสนอที่หลากหลาย เช่น การหมุนจอในแนวตั้งสู่แนวนอนการปรับความสูง 20 นิ้ว (51 เซนติเมตร) อย่างง่ายดายและการเอียงจอสามารถปรับได้ 20 องศา อย่างง่ายดายและมีอิสระ  ที่ยึดจอสามารถรับน้ำหนักได้ 25–50 ปอนด์ (11–23 กิโลกรัม) Neo-Flex Mobile MediaCenter LD สามารถปรับตำแหน่งให้เหมาะสมที่สุด สำหรับผู้ชมทั้งที่นั่งและยืน
  สอบถามราคานะคะ
  รูปของ ERGOTRON Neo-Flex Mobile MediaCenter UHD ขาตั้งทีวีแบบปรับระดับและเคลื่อนที่ (PN: 24-192-085)

  ERGOTRON Neo-Flex Mobile MediaCenter UHD ขาตั้งทีวีแบบปรับระดับและเคลื่อนที่ (PN: 24-192-085)

  ขาตั้งทีวีแบบปรับระดับและเคลื่อนที่ Part Number: 24-192-085 สามารถปรับตามความต้องการ ในการนำเสนอที่หลากหลาย เช่น การหมุนจอในแนวตั้งสู่แนวนอนการปรับความสูง 20 นิ้ว (51 เซนติเมตร) อย่างง่ายดายและการเอียงจอสามารถปรับได้ 20 องศา อย่างง่ายดายและมีอิสระ  ด้ามจับที่รับน้ำหนักได้ 90–120 ปอนด์ (41–54 กิโลกรัม) Neo-Flex Mobile MediaCenter UHD สามารถปรับตำแหน่งให้เหมาะสมที่สุด สำหรับผู้ชมทั้งที่นั่งและยืน
  สอบถามราคานะคะ
  รูปของ ERGOTRON Neo-Flex Mobile MediaCenter VHD ขาตั้งจอมอนิเตอร์แบบปรับระดับและเคลื่อนที่ (PN: 24-191-085)

  ERGOTRON Neo-Flex Mobile MediaCenter VHD ขาตั้งจอมอนิเตอร์แบบปรับระดับและเคลื่อนที่ (PN: 24-191-085)

  รถเข็นทีวีปรับระดับได้ PART NUMBER: 24-191-085 รถเข็นจอแบนนี้ขยายการลงทุนของคุณโดยตอบสนองความต้องการในการนำเสนอที่หลากหลาย คุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ การหมุนจอในแนวตั้งสู่แนวนอนการปรับความสูง 20 นิ้ว (51 ซม.) อย่างง่ายดายและการเอียงจอแสดงผลแบบอิสระ 20 องศา ด้ามจับที่มีน้ำหนัก 50–90 ปอนด์ (23–41 กก.) สามารถปรับตำแหน่งให้เหมาะสมที่สุด สำหรับผู้ชมทั้งที่นั่งและยืนในแอปพลิเคชันใดๆ ในส่วนใดส่วนหนึ่งของสถานที่ของคุณ
  สอบถามราคานะคะ
  รูปของ ERGOTRON StyleVIew EMR Cart with LCD Pivot รถเข็นทางการแพทย์ (PN: SV41-6300-0)

  ERGOTRON StyleVIew EMR Cart with LCD Pivot รถเข็นทางการแพทย์ (PN: SV41-6300-0)

  รถเข็นทางการแพทย์ PART NUMBER: SV41-6300-0 รถเข็นแล็ปท็อป StyleView รถเข็นแพทย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน รถเข็นสำหรับดูแลสุขภาพที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ตามหลักสรีรศาสตร์อย่างแท้จริง และง่ายต่อการเคลื่อนย้ายนี้มีการปรับความสูงแบบนั่งเพื่อยืนและถาดใส่คีย์บอร์ดสามารถปรับซ้ายขวาได้และมีถาดรองเมาส์สามารถเลื่อนเก็บได้
  สอบถามราคานะคะ
  รูปของ ERGOTRON StyleView EMR Laptop Cart รถเข็นทางการแพทย์ (PN: SV41-6100-0)

  ERGOTRON StyleView EMR Laptop Cart รถเข็นทางการแพทย์ (PN: SV41-6100-0)

  รถเข็นทางการแพทย์ PART NUMBER: SV41-6100-0 รถเข็นแล็ปท็อป StyleView รถเข็นแพทย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน รถเข็นสำหรับดูแลสุขภาพที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ตามหลักสรีรศาสตร์อย่างแท้จริง และง่ายต่อการเคลื่อนย้ายนี้มีการปรับความสูงแบบนั่งเพื่อยืนและถาดใส่คีย์บอร์ดสามารถปรับซ้ายขวาได้และมีถาดรองเมาส์สามารถเลื่อนเก็บได้
  สอบถามราคานะคะ
  รูปของ ERGOTRON StyleView Laptop Cart (PN: SV10-1100-0) รถเข็นคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์

  ERGOTRON StyleView Laptop Cart (PN: SV10-1100-0) รถเข็นคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์

  รถเข็นทางการแพทย์ SV10-1100-0 ให้ความว่องไวในการเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้วางแล็ปท็อปอย่างปลอดภัยด้วยตัวยึดช่วยยึดแล็ปท็อปให้เข้าที่ และช่วยเพิ่มการป้อนข้อมูลที่สะดวกสบายที่สามารถปรับความสูงได้ มีช่องเก็บสายไฟ อะแดปเตอร์ พร้อมรับการจดสิทธิบัตรแล้ว ซึ่งจะช่วยปรับแพลตฟอร์มและหน้าจอแล็ปท็อปให้มีความสูงที่ เหมาะสมสำหรับงานที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
  สอบถามราคานะคะ
  รูปของ ERGOTRON StyleView Sit-Stand Combo Arm, Bright White Texture ขาแขวนจอมอนิเตอร์ติดผนัง (PN: 45-266-216)

  ERGOTRON StyleView Sit-Stand Combo Arm, Bright White Texture ขาแขวนจอมอนิเตอร์ติดผนัง (PN: 45-266-216)

  ให้ผู้ดูแลในองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ ทำงานแบบนั่งหรือยืนด้วยทุกสิ่งที่ต้องการเพียงปลายนิ้วสัมผัส StyleView Sit-Stand Combo Arm PART NUMBER: 45-266-216 พร้อมที่วาง เครื่องสแกนบาร์โค้ด คีย์บอร์ด ที่พักข้อมือและเมาส์ให้การเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียว การปรับความสูงแขนยืดและหดกลับเมื่อนั่งทำงาน พับกลับให้พ้นทางเมื่อไม่ใช้งานหรือยืน ด้วยช่วงการปรับความสูงของจอ LCD ขนาด 25 นิ้ว (64 เซนติเมตร) ตามหลักสรีรศาสตร์ ระบบการจัดการสายเคเบิลที่มีเอกลักษณ์เพื่อให้การจัดเป็นระเบียบและง่ายต่อการทำความสะอาด
  สอบถามราคานะคะ
  รูปของ ERGOTRON TM Tilting Wall Mount Large Display or TV Mount ขาแขวนทีวีติดผนัง (PN: 61-143-003)

  ERGOTRON TM Tilting Wall Mount Large Display or TV Mount ขาแขวนทีวีติดผนัง (PN: 61-143-003)

  อุปกรณ์เสริมที่สมบูรณ์แบบสำหรับจอแสดงผลขนาดใหญ่ ประหยัดพื้นที่และมีประสิทธิด้วย TM Tilting Wall Mount Large Display or TV Mount Part Number: 61-143-003 สามารถปรับตำแหน่งจอภาพขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 175 ปอนด์ (79 กิโลกรัม) โซลูชันตัวยึดทีวีติดผนังที่มีความทนทาน ติดตั้งได้ง่าย ด้วยเทคโนโลยีการเคลื่อนไหว CF สามารถเอียงหน้าจอไปยังมุมที่สมบูรณ์แบบได้อย่างง่าย
  สอบถามราคานะคะ
  รูปของ ERGOTRON WorkFit-C Single LD Sit-Stand Workstation (PN: 24-198-055) รถเข็นคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์

  ERGOTRON WorkFit-C Single LD Sit-Stand Workstation (PN: 24-198-055) รถเข็นคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์

  โต๊ะคอมพิวเตอรทำงานเคลื่อนที่ สำหรับโรงพยาบาล และ แลบ นำสไตล์การทำงานของคุณไปใช้ในทุกที่ที่คุณต้องการทำงานกับ WorkFit-C รถเข็นคอมพิวเตอร์นี้ จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นสองเท่าของโต๊ะนั่งแบบปรับได้ ที่มีขนาดกะทัดรัดพกพาสะดวก ซึ่งเคลื่อนย้ายไปทั่วทั้งสำนักงานได้อย่างง่ายดาย ด้วยล้อเลื่อนแบบล้อคู่ ปรับความพอดีของคุณด้วยการปรับจุดปรับ ในขณะที่คุณทำงานโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใด ๆ
  สอบถามราคานะคะ
  หมวดสินค้า