ค้นหา
ไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ...ปิด

  บัตรแสดงตน

  บัตรแสดงตน   หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานหรือองค์กรเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ของบุคคลที่ถือมัน บัตรแสดงตนมีหลายรูปแบบและสามารถใช้ในหลายวัตถุประสงค์ เช่น การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก การใช้บริการต่างๆ การยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการทำธุรกรรมทางกฎหมาย บัตรแสดงตนมักจะมีข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อ วันเดือนปีเกิด รูปถ่าย และหมายเลขประจำตัว ตัวอย่างของบัตรแสดงตน ได้แก่:

  1. บัตรประจำตัวประชาชน: ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตนของบุคคลในการทำธุรกรรมทางกฎหมายและการเข้าถึงบริการของรัฐในหลายประเทศ

  2. บัตรขับขี่: ใช้ไม่เพียงแต่เป็นหลักฐานในการมีสิทธิ์ขับขี่ยานพาหนะเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้เป็นบัตรแสดงตนในหลายสถานการณ์

  3. บัตรพนักงาน: ออกโดยองค์กรหรือบริษัทเพื่อยืนยันตัวตนและสิทธิ์การเข้าถึงสถานที่ทำงานหรือข้อมูลภายในองค์กร

  4. บัตรนักเรียน/นักศึกษา: ใช้ในสถาบันการศึกษาเพื่อยืนยันตัวตนของนักเรียนหรือนักศึกษาและเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือบริการของสถาบัน

  5. พาสปอร์ต: เอกสารเดินทางระหว่างประเทศที่ใช้ในการยืนยันอัตลักษณ์ของบุคคลเมื่อข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ

  การมีบัตรแสดงตนเป็นสิ่งจำเป็นในสังคมสมัยใหม่เพื่อยืนยันตัวตนและเข้าถึงบริการต่างๆ โดยมักจะต้องถูกต้องตามกฎหมายและอัปเดตเป็นประจำเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  การระบุตัวตนอัตโนมัติและการจับข้อมูลอัตโนมัติ (AIDC)

  AIDC หมายถึงวิธีการระบุวัตถุโดยอัตโนมัติ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขา และการป้อนข้อมูลนั้นโดยตรงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องมีการเข้าไปเกี่ยวข้องของมนุษย์ เทคโนโลยีภายใต้ AIDC รวมถึง:

  • บาร์โค้ด: อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น สำหรับการสแกนข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
  • RFID (การระบุตัวตนด้วยคลื่นวิทยุ): ใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการระบุและติดตามแท็กที่ติดอยู่กับวัตถุ ไม่เหมือนบาร์โค้ด แท็ก RFID ไม่จำเป็นต้องอยู่ในเส้นทางการมองเห็นของเครื่องอ่าน และสามารถอ่านแท็กหลายๆ อันพร้อมกันได้
  • ไบโอเมตริกส์: สำหรับการระบุตัวตนและวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย เช่น ระบบการจดจำลายนิ้วมือและใบหน้า
  • การรู้จำอักขระแสงตา (OCR): แปลงเอกสารประเภทต่างๆ เช่น เอกสารที่สแกน เอกสาร PDF หรือภาพ เป็นข้อมูลที่สามารถแก้ไขและค้นหาได้
  • สมาร์ทการ์ด: ฝังชิปที่สามารถประมวลผลข้อมูลได้ ใช้สำหรับการทำธุรกรรมที่ปลอดภัยและการระบุตัวตนส่วนบุคคล

  การใช้งาน

  • ค้าปลีก: สำหรับกระบวนการชำระเงิน การจัดการสินค้าคงคลัง และการป้องกันการสูญเสีย
  • โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน: สำหรับการติดตามการส่งสินค้า การจัดการระดับสินค้าคงคลัง และการปรับปรุงการไหลของสินค้า
  • การดูแลสุขภาพ: สำหรับการระบุผู้ป่วย การติดตามยา และการจัดการวัสดุอุปกรณ์
  • การผลิต: สำหรับการติดตามชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการผลิตและการรับประกันคุณภาพ

  ประโยชน์

  • ประสิทธิภาพ: เพิ่มความเร็วในการรวบรวมข้อมูลและลดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลด้วยมือ ทำให้มีเวลาในการประมวลผลเร็วขึ้น
  • ความแม่นยำ: ลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ในการรวบรวมและการประมวลผลข้อมูล
  • การประหยัดต้นทุน: ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลัง นำไปสู่การประหยัดต้นทุน
  • ข้อมูลเรียลไทม์: ให้ข้อมูลเรียลไทม์ ช่วยให้สามารถตัดสินใจและตอบสนองได้ดีขึ้น

  เทคโนโลยีบาร์โค้ดและ AIDC ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการนำเสนอวิธีการใหม่ๆ เช่น RFID และรหัส QR ซึ่งขยายความเป็นไปได้สำหรับการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ เทคโนโลยีเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานธุรกิจในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย