ค้นหา
ไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ...ปิด

  Battery Nubos

  NUBOS Battery แบตเตอร์รี่ชนิดแบบแห้ง ปิดผนึกไม่ต้องดูแลรักษา เหมาะสำหรับใช้งานสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง เช่น UPA PABX ไฟฉุกเฉิน มีแรงดันไฟฟ้า 12 V, 9 Ah หมาะสำหรับนำไปใช้งานในระบบจ่ายไฟสำรองต่างๆ เพื่อเปลี่ยนทดแทนแบตเตอรี่เดิมที่หมดอายุการใช้งาน

  แบตเตอรี่สำหรับ UPS เป็นแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด ประกอบด้วยเซลล์หรือหมู่ของเซลล์ต่อเข้าด้วยกัน ในหมู่ของเซลล์ประกอบขึ้นด้วยกลุ่มของแผ่นธาตุทั้งแผ่นบวกและแผ่นลบ ซึ่งแผ่นธาตุทั้งบวกและลบทำจากโลหะต่างชนิดกันกั้นด้วยฉนวน เรียกว่า “แผ่นกั้น” โดยนำมาจุ่มไว้ใน “ELECTROLYTE” หรือที่เรียกว่า “น้ำกรดผสม” (Sulfuric Acid) น้ำกรดผสมจะทำปฏิกิริยากับแผ่นธาตุในเชิงเคมีเพื่อเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า และแต่ละเซลล์สามารถจ่ายประจุไฟฟ้าได้ประมาณ 2 โวลต์ เซลล์ของแบตเตอรี่ส่วนมากจะถูกนำมาต่อเข้ากับ “แบบอนุกรม” (Series) ซึ่งจะเพิ่มโวลต์หรือแรงดันขึ้นเรื่อยๆ เช่น แบตเตอรี่ 12 โวลต์ จะต้องใช้จำนวนเซลล์ 6 เซลล์ มาต่อกัน แบบอนุกรม, แบตเตอรี่ 24 โวลต์ ใช้ 12 เซลล์ เป็นต้น

  หลักการในการซื้อแบตเตอรี่สำหรับ UPS แบบเข้าใจง่าย

  1. ให้ดูว่าแบตเตอรี่ที่ต้องการใช้งาน มีขนาดแรงดันเท่าไร ตัวอย่าง ดังรูป  แบตเตอรี่ มีแรงดันขนาด12V

  2. ให้ดูขนาดของแบตเตอรี่ ว่ามีขนาดเท่าไร สามารถนำไปใส่กับอุปกรณ์เดิมได้หรือไม่ (กว้าง x ยาว x สูง)

  3. AH ไม่มีส่วนสำคัญมากนักให้มองหลังสุด เพราะ AH เปรียบเสมือนความจุของแบตเตอรี่ ยิ่งมาก ยิ่งสำรองไฟได้นาน แต่หาก มันเยอะขึ้นขนาดย่อมไม่เท่าเดิม จึงทำให้ไม่สามมารถใส่ลงในช่องเดิมได้

   

  ค้นหาจาก
  แสดงผล รายการ ต่อหน้า
  รูปของ NUBOS NS-1290-B 12V/34W/9AH Battery แบตเตอรี่แห้ง

  NUBOS NS-1290-B 12V/34W/9AH Battery แบตเตอรี่แห้ง

  NUBOS NS-1290-B Battery UPS ชนิดแบตเตอร์รี่แบบแห้ง ปิดผนึกไม่ต้องดูแลรักษา เหมาะสำหรับใช้งานสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง เช่น UPA PABX ไฟฉุกเฉิน มีแรงดันไฟฟ้า 12 V, 9 Ah หมาะสำหรับนำไปใช้งานในระบบจ่ายไฟสำรองต่างๆ เพื่อเปลี่ยนทดแทนแบตเตอรี่เดิมที่หมดอายุการใช้งาน
  ฿950.00 รวมภาษี
  ค้นหาซ้ำ
  หมวดสินค้า