ค้นหา
ไทย
สินค้าตามประเภท
    เมนู ...ปิด

    กระดาษเครื่องวัดความดัน

    กระดาษเครื่องวัดความดัน 57 X45
    กระดาษเครื่องวัดความดันหรือที่เรียกว่า "กระดาษแสดงความดัน" (Pressure-sensitive paper) เป็นวัสดุที่ใช้ในเครื่องมือวัดความดันในหลายแอปพลิเคชัน เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต (blood pressure monitor) หรือเครื่องวัดแรงดัน (pressure gauge) ซึ่งสามารถใช้วัดความดันในต่าง ๆ ของของแขนหรือสิ่งของอื่น ๆ ได้ ผู้ใช้จะสามารถอ่านและติดตามค่าความดันของตนเองได้จากกระดาษนี้หลังจากที่มีการวัดความดันเสร็จสิ้นแล้ว
    หมวดสินค้า