ค้นหา
ไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ...ปิด

  บาร์โค้ดและออโต้ไอดี

  เครื่องอ่านบาร์โค้ด ในปัจจุบันทุกอุตสาหกรรมต่างก็ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี และ นวัตกรรมที่ทันสมัย 

  • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการจัดการงาน หนึ่งในเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญ คือ เทคโนโลยีบ่งชี้อัตโนมัติ (Automatic Identification) หรือ ออโต้ไอดี (Auto ID)

  โซลูชั่น เครื่องอ่านบาร์โค้ด และออโต้ไอดี ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือแสดงตัวตนของสิ่งมีชีวิตและวัตถุต่างๆ ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวไม่เหมือนกัน เพื่อความสะดวกในการดำเนินงานที่ต้องอาศัยการบันทึกข้อมูลอย่างรวดเร็ว แม่นยำ แทนการนับชิ้นหรือจดบันทึกด้วยมือ และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในขั้นตอนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเรียกใช้ การตรวจสอบ ในขณะที่หลากหลายบริษัทและห้างร้านนำเทคโนโลยีออโต้ไอดีดังกล่าวมาใช้ร่วมกับขั้นตอนการผลิตสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง และโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ

  บาร์โค้ด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ บาร์โค้ด 1 มิติ (1D) และบาร์โค้ด 2 มิติ (2D)

  บาร์โค้ด 1 มิติ (1D) บาร์โค้ด 2 มิติ (2D)
  • บาร์โค้ด 1 มิติ (1D) มีลักษณะเป็นเส้นขาวดำที่มีความหนาบางสลับกัน
  • เหมาะกับการใช้งานทั่วไปที่ไม่ต้องการใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลเยอะ เช่น รหัสสินค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ เลขประจำตัว เลขสมาชิก Serial no. และ Lot no. ของสินค้าเป็นต้น
  • มีอยู่ 3 ตระกูล คือ EAN 13, Code 39, Code 128
  • บาร์โค้ด 2 มิติ เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาเพิ่มเติมจากบาร์โค้ด 1 มิติ โดยออกแบบให้บรรจุข้อมูลได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ทำให้สามารถบรรจุข้อมูลได้มากถึงประมาณ 4,000 ตัวอักษร หรือประมาณ 200 เท่าของบาร์โค้ด 1 มิติ ในพื้นที่เท่ากันหรือเล็กกว่า
  • สามารถบรรจุข้อมูลภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษได้ เช่น ภาษาไทย ญี่ปุ่น จีน หรือ เกาหลี เป็นต้น บาร์โค้ด 2 มิติ สามารถถูกถอดรหัสได้แม้ว่าบาร์โค้ดบางส่วนเกิดการเสียหาย
  • มี 3 ตระกูล คือ QR Code, Data Matrix และ PDF417

  เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) : มีหน้าที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เหมือนกับคีย์บอร์ด เมื่อเครื่องสแกนบาร์โค้ดคอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่แปลงค่าให้เป็นข้อมูลตัวเลขหรือตัวอักษร แล้วปรากฏบนหน้าจอแสดงผล ทำให้เราอ่านเข้าใจ เครื่องยิงบาร์โค้ดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวดเร็ว แม่นยำ แทนการใช้แรงงานคนพิมพ์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ ลดการเกิดข้อผิดผลาด ความล่าช้าได้อย่างดีเยี่ยม

  บาร์โค้ดสแกน มีหัวอ่าน สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทหลักๆ ตามเทคโนโลยีที่ใช้ ได้แก่

  • CCD (Charge Coupled Device) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้เซ็นเซอร์ CCD ในการรับแสงจากบาร์โค้ด โดยลำแสงของหัวอ่านจะมีลักษณะเป็นแนวยาว หัวอ่าน CCD เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น การอ่านบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์สินค้า

  • Laser เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ลำแสงเลเซอร์ในการอ่านบาร์โค้ด โดยลำแสงของหัวอ่านจะมีลักษณะเป็นเส้นตรง หัวอ่านเลเซอร์เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น การอ่านบาร์โค้ดบนสินค้าขนาดเล็กหรือสินค้าที่มีการสะท้อนแสงสูง

  • Omnidirectional เทคโนโลยีที่ใช้หัวอ่านแบบวงกลมในการอ่านบาร์โค้ด โดยหัวอ่านจะหมุนรอบตัวเพื่ออ่านบาร์โค้ดจากทุกทิศทาง หัวอ่าน Omnidirectional เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความสะดวกในการอ่านบาร์โค้ด เช่น การอ่านบาร์โค้ดบนสินค้าที่มีรูปร่างไม่สม่ำเสมอ

  • Imager เทคโนโลยีที่ใช้กล้องดิจิทัลในการอ่านบาร์โค้ด หัวอ่าน Imager เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำสูงและสามารถอ่านบาร์โค้ดได้หลากหลายรูปแบบ เช่น บาร์โค้ดแบบ 1 มิติ บาร์โค้ดแบบ 2 มิติ และบาร์โค้ดแบบพิเศษ

  การจะเลือกซื้อ เครื่องสแกนบาร์โค้ด 1 ตัว ควรจะพิจารณาจากอะไรบ้าง เพื่อให้ได้เครื่อง Scan barcodeที่ตอบโจทย์ และ ตรงความต้องการในการใช้งาน 

  1. ประเภทของบาร์โค้ดที่จะใช้งาน ในปัจจุบันมีบาร์โค้ดอยู่หลายประเภท เช่น บาร์โค้ดแบบ 1 มิติ บาร์โค้ดแบบ 2 มิติ และบาร์โค้ดแบบพิเศษ การเลือกหัวอ่านบาร์โค้ดที่เหมาะสมควรพิจารณาจากประเภทของบาร์โค้ดที่จะใช้งาน เช่น หากต้องการอ่านบาร์โค้ดแบบ 2 มิติ หัวอ่านที่ใช้เทคโนโลยี Imager จะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า

  2. สภาพแวดล้อมในการใช้งาน สภาพแวดล้อมในการใช้งาน เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ และความชื้น อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องอ่านบาร์โค้ด การเลือกเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่เหมาะสมควรพิจารณาจากสภาพแวดล้อมในการใช้งาน เช่น หากใช้งานในที่ที่มีแสงสว่างน้อย หัวอ่านที่ใช้เทคโนโลยี CCD จะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า

  3. ลักษณะการใช้งาน เครื่องอ่านบาร์โค้ดมีหลากหลายลักษณะการใช้งาน เช่น ใช้งานแบบมือถือ ใช้งานแบบตั้งโต๊ะ หรือใช้งานในระบบอัตโนมัติ การเลือกเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่เหมาะสมควรพิจารณาจากลักษณะการใช้งาน เช่น หากต้องการใช้งานแบบพกพา หัวอ่านแบบมือถือจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า

  4. งบประมาณที่มี เครื่องอ่าน barcode มีราคาแตกต่างกันไป การเลือกเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่เหมาะสมควรพิจารณาจากงบประมาณที่มี

  โมบายคอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนบาร์โค้ดมือถือเทคโนโลยีสำหรับอุสาหกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและระดับการบริการลูกค้า ด้วยคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา สะดวก ทนทาน ตอบสนองทุกการใช้งาน เป็นคอมพิวเตอร์มือถือสามารถอ่านบาร์โค้ดได้

  เครื่องนับสต็อกสินค้า จบทุกปัญหาสินค้า จะมากจะน้อย ไม่ใช่ปัญหาในการตรวจหรือนับจำนวน อีกต่อไป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบสินค้าคงคลัง โดยการยิงบาร์โค้ดและใส่จำนวน ใส่เวลา ใส่วันที่ยิง หรือเพียงแค่ยิงบาร์โค้ดอย่างเดียวก็ได้ สามารถ Export ข้อมูลที่ยิงมาเป็น Text File ซึ่งจะสามารถนำ Text File นี้ไปใช้ร่วมกับ Excel หรือ โปรแกรมนับสต็อกต่างๆ ได้ทันที

  เครื่องอ่านพาสปอร์ต ตอบโจทย์บริการการเดินทางและการท่องเที่ยว เช่น สนามบิน สายการบิน โรงแรม ทัวร์ บริษัทขนส่ง เรือสำราญ เป็นต้น เครื่องอ่านพาสปอร์ตสามารถใช้เพื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้เดินทาง เช่น ชื่อ นามสกุล สัญชาติ วันเกิด วันหมดอายุ วีซ่า เป็นต้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการเดินทางและการท่องเที่ยว

  บาร์โค้ดสแกน ZEBRA DS1001

  บาร์โค้ดสแกน CODESOFT BC-603BT