ค้นหา
ไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ...ปิด

  การประชุมออนไลน์

  โซลูชั่นการประชุมออนไลน์ระบบนี้สามารถทำการประชุมแบบแสดงภาพและเสียง ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 แบบคือ

  1. ระบบที่ใช้ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ digital (ISDN) หรือที่เรียกว่า H.320

  2. ระบบที่ใช้เครือข่าย Internet Protocol (IP) หรือที่เรียกว่า H.323 เป็นระบบที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง ในปัจจุบัน H.323 คือมาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้นโดยองค์กรที่เรียกว่า International Telecommunication Union (ITU) โดยองค์กรนี้จะกำหนดโครงสร้างสถาปัตยกรรมของภาพและเสียง หรือ การส่งผ่านของข้อมูลให้ออกมาในรูปแบบ มาตรฐานสากล โดยผู้ผลิตอุปกรณ์ต่างๆจะต้องนำมาตรฐานนี้ไปทำการออกแบบให้อุปกรณ์สามารถรอบรับการทำงานใน มาตรฐานนี้ได้ซึ่งอาจมีอุปกรณ์ดังนี้ เช่น VDO Conference Endpoint, Multipoint Control Unit(MCU), Gateway หรือ Gatekeeper

  อุปกรณ์ต่างๆในระบบ Video Conference System:

  • อุปกรณ์ปลายทาง (EndPoint) สามารถแยกเป็นลักษณะใหญ่ ๆ ได้ดังนี้ PC/Desktop(Personal) ,Classroom หรือ Conference Room Unit(Group) ในกรณีที่เป็น Video conference แบบ PC คือการใช้งานโปรแกรม มาติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ หรือบน smart Phone แล้วให้อุปกรณ์ดังกล่าวทำหน้าที่ในการส่งภาพและเสียงไปยังอุปกรณ์ปลายทาง ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาถูก สามารถทำการประชุม ได้ในสภาวะใช้ Bandwidth และคุณภาพที่จำกัดทำให้คุณภาพของภาพและเสียงไม่ตีเท่าไหร่นัก รวมถึงยังมี FreeSoftware ที่เรียกว่า Microsoft NetMeeting สามารถใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ในการทำการประชุมได้โดยต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเช่น กล้อง ไมโครโฟน และอื่นๆ 


  • Multipoint ControlUnit(MCU) อุปกรณ์ทำหน้าที่รวบรวม ประมวลผลและควบคุมการประชุมที่มากกว่า 2การประชุมขึ้นไปอุปกรณ์ชนิดนี้มีท้้งแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ MCU ที่ใช้ Softwarebaseจะทำงานบน ระบบปฏิบัติการวินโดว์ NT/2000Server,UnixและLinux ได้ ในปัจจุบันนี้ MCU ที่เป็นลักษณะ HardwareBase จะมีความสามารถสูงกว่า Software Base เช่น คุณภาพของภาพและเสียงของ Hardware Based จะดีกว่ารวมทั้งความสามารถ อื่นๆ ที่มีมากกว่า เช่น สามารถแบ่งหน้าจอในการทำ Conference ได้มากกว่า และ รองรับ Sessionในการทำ Conference พร้อมๆกัน ได้มากกว่าบางคร้ัง MCU ที่เป็นลักษณะ HardwareBase สามารถเชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิรก์ได้หลากหลายแบบเช่นเชื่อมต่อกับ ระบบ LeasedLine, ISDNPRI(ISDNที่มี30Channel) และเครือข่าย IP เป็นต้น และความสามารถอีกอย่างที่สำคัญคือความสามารถในการวมการประชุม โดยยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของแต่ละสาขาที่มีการเรียกเข้ามา โดยไม่ทำการลดคุณภาพของภาพและเสียงลง เมื่อมีการประชุมพร้อม ๆ กัน


  • GateKeeper อุปกรณ์ ที่ทำหน้าที่ในการแปลงสัญญาณ หรือการเรียกเข้าให้อยู่นในรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้น เช่นโดยปกติในการเชื่อมต่อ Video Conference ผ่านระบบ IP จำใช้ หมายเลข IP เป็นตัวกลางในการเรียกหากันระหว่างอุปกรณ์ (Endpoint) หรือ กล่าวคือเป็นตัวกลางในการแปลความหมายของการ Dial แบบ IP หรือหมุนเลขหมายเบอร์ Extension ที่ง่ายต่อการจดจำของผู้ใช้เช่น จาก 1234 ไปเป็น 230.199.2.19 ซึ่งเป็นหน้าที่หลักแต่ในปัจจุบัน Gatekeeper บางยี่ห้อสามารถแปลจากชื่อ Station, จากหมายเลข,จาก Email address ไปเป็น 230.199.299.19 หรือทำงานร่วมกับ AuthenticationServer เช่น RADIUS, LDAP ในการกำหนดรายละเอียด หรือ สิทธิ์ของผู้ใช้ในการใช้ Video Conference


  • Gateway อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการแปลงการทำ Video Conference ในรูปแบบ H.323(VDO Over IP) ให้เป็นการทำ Video Conference ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น H.320 (VDO Over ISDN) หรือ Microsoft Lync,หรือ Cisco Protocol โดยมากแล้วอุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นฮาร์ดแวร์ที่มี Interfaces หรือ Physical Port ในการเชื่อมต่อระหว่าง IP Networks (LAN Interfaces) กับ ISDN Networks (BRI หรือPRI Interfaces)  หรื อLeasedLine Networks(V.35 Interfaces) กล่าวคือโดยหน้าที่หลักแล้วจะทำการเชื่อมต่อให้อุปกรณ์ Video Conference Over H.323 สามารถคุยกับ อุปกรณ์ Video Conference Over ISDN  หรือ โปรโตคอลอื่นได้นั่นเอง
  หมวดสินค้า