ค้นหา
ไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ...ปิด

  Battery SKD

  Battery SKD แบตเตอร์รี่แบบแห้ง ปิดผนึกไม่ต้องดูแลรักษา เหมาะสำหรับใช้งานสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง เช่น UPA PABX ไฟฉุกเฉิน มีแรงดันไฟฟ้า 12V / 7Ah เหมาะสำหรับนำไปใช้งานในระบบจ่ายไฟสำรองต่างๆ เพื่อเปลี่ยนทดแทนแบตเตอรี่เดิมที่หมดอายุการใช้งาน ใช้งานกับ Protech-1000 UPS

  แบตเตอรี่สำหรับ UPS เป็นแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด ประกอบด้วยเซลล์หรือหมู่ของเซลล์ต่อเข้าด้วยกัน ในหมู่ของเซลล์ประกอบขึ้นด้วยกลุ่มของแผ่นธาตุทั้งแผ่นบวกและแผ่นลบ ซึ่งแผ่นธาตุทั้งบวกและลบทำจากโลหะต่างชนิดกันกั้นด้วยฉนวน เรียกว่า “แผ่นกั้น” โดยนำมาจุ่มไว้ใน “ELECTROLYTE” หรือที่เรียกว่า “น้ำกรดผสม” (Sulfuric Acid) น้ำกรดผสมจะทำปฏิกิริยากับแผ่นธาตุในเชิงเคมีเพื่อเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า และแต่ละเซลล์สามารถจ่ายประจุไฟฟ้าได้ประมาณ 2 โวลต์ เซลล์ของแบตเตอรี่ส่วนมากจะถูกนำมาต่อเข้ากับ “แบบอนุกรม” (Series) ซึ่งจะเพิ่มโวลต์หรือแรงดันขึ้นเรื่อยๆ เช่น แบตเตอรี่ 12 โวลต์ จะต้องใช้จำนวนเซลล์ 6 เซลล์ มาต่อกัน แบบอนุกรม, แบตเตอรี่ 24 โวลต์ ใช้ 12 เซลล์ เป็นต้น

  หลักการในการซื้อแบตเตอรี่สำหรับ UPS แบบเข้าใจง่าย

  1. ให้ดูว่าแบตเตอรี่ที่ต้องการใช้งาน มีขนาดแรงดันเท่าไร ตัวอย่าง ดังรูป  แบตเตอรี่ มีแรงดันขนาด12V

  2. ให้ดูขนาดของแบตเตอรี่ ว่ามีขนาดเท่าไร สามารถนำไปใส่กับอุปกรณ์เดิมได้หรือไม่ (กว้าง x ยาว x สูง)

  3. AH ไม่มีส่วนสำคัญมากนักให้มองหลังสุด เพราะ AH เปรียบเสมือนความจุของแบตเตอรี่ ยิ่งมาก ยิ่งสำรองไฟได้นาน แต่หาก มันเยอะขึ้นขนาดย่อมไม่เท่าเดิม จึงทำให้ไม่สามมารถใส่ลงในช่องเดิมได้
  แสดงผลแบบ เส้นตาราง รายการ
  ค้นหาจาก
  แสดงผล รายการ ต่อหน้า
  รูปของ SKD PL5-12 12V 5Ah Battery for Protech-850 UPS (PN:BAT-SKD-BATTPL512)

  SKD PL5-12 12V 5Ah Battery for Protech-850 UPS (PN:BAT-SKD-BATTPL512)

  SKD PL5-12 แบตเตอร์รี่แบบแห้ง ปิดผนึกไม่ต้องดูแลรักษา เหมาะสำหรับใช้งานสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง เช่น UPA PABX ไฟฉุกเฉิน มีแรงดันไฟฟ้า 2V / 5Ah เหมาะสำหรับนำไปใช้งานในระบบจ่ายไฟสำรองต่างๆ เพื่อเปลี่ยนทดแทนแบตเตอรี่เดิมที่หมดอายุการใช้งาน ใช้งานกับ Protech-850 UPS
  ฿925.00 รวมภาษี
  รูปของ SKD PL7-12 12V 7Ah Battery for Protech-1000 UPS (PN:BAT-SKD-BATTPL712)

  SKD PL7-12 12V 7Ah Battery for Protech-1000 UPS (PN:BAT-SKD-BATTPL712)

  SKD PL7-12 แบตเตอร์รี่แบบแห้ง ปิดผนึกไม่ต้องดูแลรักษา เหมาะสำหรับใช้งานสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง เช่น UPA PABX ไฟฉุกเฉิน มีแรงดันไฟฟ้า 12V / 7Ah เหมาะสำหรับนำไปใช้งานในระบบจ่ายไฟสำรองต่างๆ เพื่อเปลี่ยนทดแทนแบตเตอรี่เดิมที่หมดอายุการใช้งาน ใช้งานกับ Protech-1000 UPS
  ฿957.00 รวมภาษี
  รูปของ SKD PL8-12 12V 8Ah Battery for LED-1000/480 , LCD1000/450 , LED-1000 G2 , LCD-1200 UPS (PN:BAT-SKD-BATTPL812)

  SKD PL8-12 12V 8Ah Battery for LED-1000/480 , LCD1000/450 , LED-1000 G2 , LCD-1200 UPS (PN:BAT-SKD-BATTPL812)

  SKD PL8-12 แบตเตอร์รี่แบบแห้ง ปิดผนึกไม่ต้องดูแลรักษา เหมาะสำหรับใช้งานสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง เช่น UPA PABX ไฟฉุกเฉิน มีแรงดันไฟฟ้า 12V / 7Ah เหมาะสำหรับนำไปใช้งานในระบบจ่ายไฟสำรองต่างๆ เพื่อเปลี่ยนทดแทนแบตเตอรี่เดิมที่หมดอายุการใช้งาน ใช้งานกับ LED-1000/480 , LCD1000/450 , LED-1000 G2 , LCD-1200 UPS
  ฿1,172.00 รวมภาษี
  รูปของ SKD PL9.6-12 12V 9.6Ah Battery for LED-1000/630 , LCD-1500 , LCD-2000 UPS (PN: BAT-SKD-BATTPL9.612)

  SKD PL9.6-12 12V 9.6Ah Battery for LED-1000/630 , LCD-1500 , LCD-2000 UPS (PN: BAT-SKD-BATTPL9.612)

  SKD PL9.6-12 แบตเตอร์รี่แบบแห้ง ปิดผนึกไม่ต้องดูแลรักษา เหมาะสำหรับใช้งานสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง เช่น UPA PABX ไฟฉุกเฉิน มีแรงดันไฟฟ้า 12V / 7Ah เหมาะสำหรับนำไปใช้งานในระบบจ่ายไฟสำรองต่างๆ เพื่อเปลี่ยนทดแทนแบตเตอรี่เดิมที่หมดอายุการใช้งาน ใช้งานกับ LED-1000/630 , LCD-1500 , LCD-200
  ฿1,280.00 รวมภาษี
  หมวดสินค้า