ค้นหา
ไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ...ปิด

  เครื่องอ่านบัตรแม่เหล็ก MSR

  เครื่องอ่านบัตรแม่เหล็ก เครื่องรูดบัตรแถบแม่เหล็ก เครื่องอ่านบัตรเครดิต เครื่องรูดบัตรแม่เหล็ก เครื่องรูดบัตร คือ เครื่องสำหรับอ่านบัตรแถบแม่เหล็กโดยเฉพาะ เป็นตัวอ่านข้อมูลบน CARD แถบแม่เหล็ก เช่น บัตร ATM, บัตรเครดิตฯลฯโดยอ่านจากแถบแม่เหล็ก ของตัว CARD ในส่วน TRACK 2 ของบัตร โดยความหนาแน่นในการบันทึกที่อ่าน 75BPI จำนวนอักษรสูงสุดของบัตร 40 ตัวอักษร โดยให้สัญญาณ OUTPUT ในการอ่านเป็นแบบสัญญาณ TTL OUTPUT ในชุดจะมีคู่มือการทำงาน และตัวอย่างโปรแกรมต่อกับบอร์ดต่างๆ ของทาง ETT เช่น ใช้อ่านบัตรออก LCD ออก RS232 ให้ด้วย เป็น SOURCE PROGRAM ในแผ่น DISK สามารถนำไปพัฒนาต่อใช้งานได้

  คุณลักษณะเด่น

  • ใช้ร่วมกับระบบขายหน้าร้าน (POS), ศูนย์อาหาร
  • ใช้อ่านบัตรเครดิตเพื่อบันทึกรายการแทนการป้อนเลขที่บัตรด้วยมือ
  • ใช้บันทึกการแลกบัตรเข้าอาคาร (Visitor System)
  • ใช้อ่านข้อมูลจากใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
  • ใช้ร่วมกับระบบความปลอดภัย Access Control เปิดปิดประตู เข้าออกอาคารจอดรถ
  • ใช้อ่านบัตรพนักงาน, บัตรนักศึกษา, บัตรสมาชิก

  คุณประโยชน์

  • เพื่อช่วยประหยัดเวลาในการต่อคิวชำระเงินได้มาก
  • เพื่อลดความผิดพลาด ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
  • เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ และช่วยในการรักษาความปลอดภัยในมีประสิทธิภาพมากขึ้น