ค้นหา
ไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ...ปิด

  เครื่องอ่านบัตร

  เครื่องอ่านบัตร คือ เครื่องที่อ่านข้อมูลบนบัตร แล้วเปลี่ยนให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยอ่านเป็นเลขฐานสองที่มี 12 บิต (จาก 12 แถวบนบัตร) แล้วเปลี่ยนให้เป็นเลขฐานสองที่มี 6 หรือ 8 บิต (ตามแบบของคอมพิวเตอร์ที่ใช้) เครื่องอ่านบัตรมีสองแบบ คือ แบบใช้แปรงโลหะ และ แบบใช้หลอดโฟโตอิเล็กทริก (photoelectric) เครื่องอ่านบัตร สำหรับอ่านข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยมีหลักการทำงาน คือสามารถ ดึงข้อมูลจากบัตรที่เสียบกับเครื่องอ่าน โดยดึงได้ทั้ง ชื่อ-นามสกุล / ที่อยู่ / วัน เดือน ปี ที่เกิด / หน้าตาของบุคคล / วันออกบัตร ออกมาจากบัตร อีกทั้งยังสามารถลิงค์เข้ากับโปรแกรมอื่นๆ เพื่อเก็บข้อมูลได้เช่น Database ของระบบนั้นในแต่ละสถานที่ๆ มี Softwere รองรับ 

  เครื่องอ่านบัตรประชาชน แบบตั้งโต๊ะ (Desktop Smart Card Reader) มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม มีช่องสำหรับเสียบบัตรอยู่ด้านหน้า และสาย USB สำหรับเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ด้านหลัง เหมาะสำหรับการใช้งานภายในสถานที่ เช่น ใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน ใช้ในการเข้าใช้งานระบบต่างๆ เป็นต้น เครื่องอ่านบัตรประชาชนที่ได้รับความนิยม เครื่องอ่านบัตร ZOWEETEK เป็นแบรนด์เครื่องอ่านบัตรที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย โดยมีรุ่นยอดนิยม ได้แก่ ZW-12026-2 และ ZW-12026-3 ซึ่ง 

  • ราคาประหยัด
  • ใช้งานง่าย
  • อ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
  • รองรับการใช้งานกับบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดของกรมการปกครองและบัตรสมาร์ทการ์ดทั่วไป

  นอกจากที่อ่านบัตรประชาชนแล้ว ยังมี เครื่องอ่านบัตร Smart Card, เครื่องอ่านบัตรแถบแม่เหล็ก, เครื่องอ่านบัตร rfid เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด และ เครื่องอ่านบัตรประชาชนเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการอ่านข้อมูลจากบัตรสมาร์ทการ์ด แต่มีความแตกต่างที่สำคัญบางประการ

  • เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดออกแบบมาเพื่ออ่านข้อมูลจากบัตรสมาร์ทการ์ดทั่วไป ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้หลากหลาย เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลทางการแพทย์ เป็นต้น ในขณะที่เครื่องอ่านบัตรประชาชนออกแบบมาเพื่ออ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดของกรมการปกครอง ซึ่งเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ ที่อยู่ รูปถ่าย เป็นต้น

  • เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดมาตรฐาน ISO รองรับการใช้งานกับบัตรสมาร์ทการ์ดทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 7816 ในขณะที่เครื่องอ่านบัตรประชาชนมาตรฐาน ICT รองรับการใช้งานกับบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดของกรมการปกครอง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ICT ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  • เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปจะมีขนาดเล็กและพกพาสะดวก ในขณะที่เครื่องอ่านบัตรประชาชนมีขนาดใหญ่กว่าเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดทั่วไป

  เครื่องอ่านบัตร RFID (Radio-Frequency Identification) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการอ่านข้อมูลจากบัตร RFID บัตร RFID เป็นบัตรพลาสติกที่มีชิปอิเล็กทรอนิกส์ฝังอยู่ภายใน ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้หลากหลาย เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลทางการแพทย์ เป็นต้น ทำงานโดยส่งคลื่นความถี่วิทยุไปยังบัตร RFID คลื่นความถี่วิทยุนี้จะถูกดูดซับโดยชิปอิเล็กทรอนิกส์ภายในบัตร RFID และทำให้ชิปอิเล็กทรอนิกส์สร้างสัญญาณตอบกลับ ซึ่งเครื่องอ่านบัตร RFID จะรับสัญญาณตอบกลับนี้และแปลงเป็นข้อมูล

  • เครื่องอ่านบัตร RFID แบบตั้งโต๊ะ (Desktop RFID Reader) มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม มีช่องสำหรับเสียบบัตรอยู่ด้านหน้า และสาย USB สำหรับเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ด้านหลัง เหมาะสำหรับการใช้งานภายในสถานที่

  แบ่งตามเทคโนโลยีที่ใช้ได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

  • แบบสัมผัส (Contact RFID Reader) เป็นเครื่องอ่านบัตรที่อาศัยการสัมผัสระหว่างหัวอ่านกับหน้าบัตรเพื่ออ่านข้อมูลจากบัตร
  • แบบไร้สัมผัส (Contactless RFID Reader) เป็นเครื่องอ่านบัตรที่อาศัยคลื่นความถี่วิทยุ (RF) เพื่ออ่านข้อมูลจากบัตร โดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับบัตร

  เครื่องอ่านบัตร RFID นิยมใช้ในงานต่างๆ เช่น

  • ระบบควบคุมการเข้าออก เช่น ประตู อาคาร ห้องพัก เป็นต้น
  • ระบบติดตามยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถไฟ เป็นต้น
  • ระบบเก็บค่าผ่านทาง เช่น ทางด่วน สะพาน เป็นต้น
  • ระบบชำระเงิน เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นต้น
  • ระบบบริหารจัดการสินค้า เช่น โกดัง คลังสินค้า เป็นต้น

  เครื่องอ่านบัตรคุณภาพสูง ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ด้วยคุณภาพมาตรฐาน ทั้งแบรนด์ชั้นนำของโลก ประสิทธิภาพสูง สำหรับธุระกิจที่ต้องการ ความสะดวกในการทำงาน ด้วยเครื่องที่แม่นยำในการอ่านข้อมูล และการทำงานที่รวดเร็ว เพื่อเป็นมืออาชีพในธุระกิจของคุณ