ค้นหา
ไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ...ปิด

  อุปกรณ์ RFID

  เครื่องอ่านและเขียน RFID เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสื่อสารกับแท็ก RFID เพื่อดึงหรือเขียนข้อมูลลงไปในแท็ก โดยเครื่องอ่าน RFID จะปล่อยคลื่นวิทยุและรับสัญญาณกลับจากแท็ก RFID ขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ RFID, มันสามารถอ่านจากและเขียนข้อมูลไปยังแท็กได้จากระยะห่างต่างๆ ตั้งแต่หลายเซนติเมตรไปจนถึงหลายเมตร

  เครื่องอ่าน RFID

  เครื่องอ่าน RFID หรือที่เรียกว่าตัวสอบถาม, อาจเป็นแบบตั้งที่หรือพกพาได้ มันอ่านข้อมูลที่เก็บอยู่บนแท็ก RFID โดยเครื่องอ่านมีเสาอากาศที่ปล่อยคลื่นวิทยุ; แท็กตอบกลับโดยการส่งข้อมูลกลับมา เช่น ตัวระบุที่เฉพาะเจาะจงหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เก็บไว้

  เครื่องเขียน RFID

  เครื่องเขียน RFID ใช้สำหรับเขียนหรือเข้ารหัสข้อมูลลงในแท็ก RFID นี้เป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่ข้อมูลบนแท็กต้องการการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง เช่น การปรับปรุงข้อมูลสินค้าคงคลังหรือการโปรแกรมแท็กใหม่สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

  ประเภทของระบบ RFID

  • LF (ความถี่ต่ำ): โดยทั่วไป 125 kHz ถึง 134 kHz ดีสำหรับการสื่อสารระยะสั้น
  • HF (ความถี่สูง): โดยทั่วไป 13.56 MHz ใช้สำหรับระยะกลางและมีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลสูงกว่า LF
  • UHF (ความถี่สูงมาก): ตั้งแต่ 860 MHz ถึง 960 MHz และเสนอระยะอ่านที่ยาวที่สุดและอัตราการถ่ายโอนข้อมูลที่เร็วที่สุด

  การใช้งาน

  เครื่องอ่านและเขียน RFID มีการใช้งานที่หลากหลาย เช่น:

  • การติดตามสินค้าคงคลังและทรัพย์สิน
  • ระบบควบคุมการเข้าออก
  • ระบบชำระเงินแบบไม่อสัมผัส
  • การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
  • การระบุและติดตามสินค้าและผู้คนในอุตสาหกรรมต่างๆ

  เทคโนโลยี RFID ให้วิธีการระบุตัวและจับข้อมูลอัตโนมัติที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ นำเสนอข้อได้เปรียบที่สำคัญเหนือระบบบาร์โค้ดแบบดั้งเดิม เนื่องจากมีความสามารถในการอ่านแท็กหลายอันพร้อมกันและไม่ต้องมีเส้นทางการมองเห็น

  หมวดสินค้า