ค้นหา
ไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ...ปิด

  ZIRCON

  เครื่องสำรองไฟ ZIRCON (UPS) เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อให้การสำรองพลังงานเมื่อเกิดไฟฟ้าดับหรือความผิดปกติทางไฟฟ้า เพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลและความเสียหายของอุปกรณ์ที่เกิดจากไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าผันผวน

  คุณสมบัติหลักของเครื่องสำรองไฟ ZIRCON

  1. การสำรองพลังงาน: เมื่อเกิดไฟฟ้าดับ UPS จะจ่ายไฟฟ้าสำรองให้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเพื่อให้ทำงานต่อไปได้ชั่วคราว
  2. การปรับแรงดันไฟฟ้า: UPS จะช่วยปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่เมื่อเกิดการผันผวนของแรงดันไฟฟ้า
  3. การป้องกันการกระชากไฟฟ้า: UPS จะช่วยป้องกันการกระชากไฟฟ้าที่อาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้

  ประเภทของเครื่องสำรองไฟ ZIRCON

  1. Standby UPS: ประเภทที่ใช้งานง่ายและราคาประหยัด เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
  2. Line-Interactive UPS: มีระบบการปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการความเสถียรของไฟฟ้า เช่น เซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็ก
  3. Online UPS: มีระบบการกรองและปรับแรงดันไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการความเสถียรสูง เช่น เซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ หรืออุปกรณ์ในศูนย์ข้อมูล

  การเลือกเครื่องสำรองไฟ ZIRCON ที่เหมาะสม

  • กำลังไฟฟ้าที่ต้องการ: ตรวจสอบว่ากำลังไฟฟ้าของ UPS เพียงพอสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งาน
  • ระยะเวลาการสำรองไฟ: เลือก UPS ที่มีระยะเวลาการสำรองไฟเพียงพอสำหรับการจัดการและปิดอุปกรณ์อย่างปลอดภัย
  • การรองรับการขยาย: พิจารณาเลือก UPS ที่สามารถรองรับการขยายในอนาคต หากมีแผนที่จะเพิ่มอุปกรณ์
  แสดงผลแบบ เส้นตาราง รายการ
  ค้นหาจาก
  แสดงผล รายการ ต่อหน้า
  รูปของ ZIRCON Ti-2 850VA/450W 5.4Ah เครื่องสำรองไฟ

  ZIRCON Ti-2 850VA/450W 5.4Ah เครื่องสำรองไฟ

  ZIRCON Ti-2 850VA/450W 5.4Ah เครื่องสำรองไฟ Line interactive with stabilizer มี LED Display แสดงผลการทำงานได้ 3 สถานะ สามารถสำรองไฟฟ้าได้ 15-30 นาที มีช่องเสียบจ่ายไฟด้านหลังรวม 4 ช่อง  (รวมช่องเสียบ Printer และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น 1 ช่อง) และ ช่อง RJ 11 Communication สำหรับป้องกันไฟกระชากทางสายโทรศัพท์ ได้รับมาตรฐาน มอก.1291-2553(1), มอก.1291-2553(2), มอก.1291-2555(3) ISO 9001, ISO 14001, CE, EN, FCC, RoHS
  ฿1,450.00 รวมภาษี
  รูปของ ZIRCON Smooth-G 1000VA/500W 7.8Ah เครื่องสำรองไฟ

  ZIRCON Smooth-G 1000VA/500W 7.8Ah เครื่องสำรองไฟ

  ZIRCON Smooth-G 1000VA/500W 7.8Ah เครื่องสำรองไฟ Line interactive with stabilizer มี LED Display แสดงผลการทำงานได้ 3 สถานะ สามารถสำรองไฟฟ้าได้ 15-30 นาที มีช่องเสียบจ่ายไฟด้านหลังรวม 3 ช่อง (รวมช่องเสียบ Printer และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น 1 ช่อง) ได้รับมาตรฐาน มอก.1291-2553(1), มอก.1291-2553(2), มอก.1291-2555(3) ISO 9001, ISO 14001, CE, EN, FCC, RoHS
  ฿1,650.00 รวมภาษี
  รูปของ ZIRCON RE 1000VA/500W 7.8Ah เครื่องสำรองไฟ

  ZIRCON RE 1000VA/500W 7.8Ah เครื่องสำรองไฟ

  ZIRCON RE 1000VA/500W 7.8Ah เครื่องสำรองไฟ Line interactive with stabilizer มี LED Display แสดงผลการทำงานได้ 3 สถานะ สามารถสำรองไฟฟ้าได้ 15-30 นาที มีช่องเสียบจ่ายไฟด้านหลังรวม 4 ช่อง (รวมช่องเสียบ Printer และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น 1 ช่อง) ได้รับมาตรฐาน มอก.1291-2553(1), มอก.1291-2553(2), มอก.1291-2555(3) ISO 9001, ISO 14001, CE, EN, FCC, RoHS
  ฿1,650.00 รวมภาษี
  รูปของ ZIRCON ZX 1000VA/550W เครื่องสำรองไฟ

  ZIRCON ZX 1000VA/550W เครื่องสำรองไฟ

  ZIRCON ZX 1000VA/550W เครื่องสำรองไฟ Line interactive with stabilizer มี LCD Display มีหน้าจอแสดงผลการทำงานได้มากสูงสุดถึง 10 สถานะไฟฟ้า สามารถสำรองไฟฟ้าได้ 15-30 นาที มีช่องเสียบจ่ายไฟด้านหลังรวม 4 ช่อง (รวมช่องเสียบ Printer และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น 1 ช่อง) มีช่อง RJ 11 Communication สำหรับป้องกันไฟกระชากทางสายโทรศัพท์ มีระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เพื่อดูสถานะของเครื่อง ได้รับมาตรฐาน มอก.1291-2553(1), มอก.1291-2553(2), มอก.1291-2555(3) ISO 9001, ISO 14001, CE, EN, FCC, RoHS
  ฿1,850.00 รวมภาษี
  รูปของ ZIRCON Smooth-i 1000VA/600W เครื่องสำรองไฟ

  ZIRCON Smooth-i 1000VA/600W เครื่องสำรองไฟ

  ZIRCON Smooth-i 1000VA/600W เครื่องสำรองไฟ Line interactive with stabilizer สามารถสำรองไฟฟ้าได้ 15-30 นาที มีช่องเสียบจ่ายไฟด้านหลังรวม 8 ช่อง (รวมช่องเสียบ Printer และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น 2 ช่อง) มีช่อง RJ 45 Communication สำหรับป้องกันไฟกระชากทาง Network มีระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เพื่อดูสถานะของเครื่อง มีระบบ Software สั่งปิดโปรแกรมก่อนปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ได้รับมาตรฐาน มอก.1291-2553(1), มอก.1291-2553(2), มอก.1291-2555(3) ISO 9001, ISO 14001, CE, EN, FCC, RoHS
  ฿3,900.00 รวมภาษี
  รูปของ ZIRCON Smooth-i 1200VA/720W เครื่องสำรองไฟ

  ZIRCON Smooth-i 1200VA/720W เครื่องสำรองไฟ

  ZIRCON Smooth-i 1200VA/720W เครื่องสำรองไฟ Line interactive with stabilizer สามารถสำรองไฟฟ้าได้ 15-30 นาที มีช่องเสียบจ่ายไฟด้านหลังรวม 8 ช่อง (รวมช่องเสียบ Printer และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น 2 ช่อง) มีช่อง RJ 45 Communication สำหรับป้องกันไฟกระชากทาง Network มีระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เพื่อดูสถานะของเครื่อง มีระบบ Software สั่งปิดโปรแกรมก่อนปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ได้รับมาตรฐาน มอก.1291-2553(1), มอก.1291-2553(2), มอก.1291-2555(3) ISO 9001, ISO 14001, CE, EN, FCC, RoHS
  ฿4,450.00 รวมภาษี
  รูปของ ZIRCON Smooth-i 1500VA/900W เครื่องสำรองไฟ

  ZIRCON Smooth-i 1500VA/900W เครื่องสำรองไฟ

  ZIRCON Smooth-i 1500VA/900W เครื่องสำรองไฟ Line interactive with stabilizer สามารถสำรองไฟฟ้าได้ 15-30 นาที มีช่องเสียบจ่ายไฟด้านหลังรวม 8 ช่อง (รวมช่องเสียบ Printer และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น 2 ช่อง) มีช่อง RJ 45 Communication สำหรับป้องกันไฟกระชากทาง Network มีระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เพื่อดูสถานะของเครื่อง มีระบบ Software สั่งปิดโปรแกรมก่อนปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ได้รับมาตรฐาน มอก.1291-2553(1), มอก.1291-2553(2), มอก.1291-2555(3) ISO 9001, ISO 14001, CE, EN, FCC, RoHS
  ฿5,990.00 รวมภาษี
  รูปของ ZIRCON Smooth-i 2000VA/1200W เครื่องสำรองไฟ

  ZIRCON Smooth-i 2000VA/1200W เครื่องสำรองไฟ

  ZIRCON Smooth-i 2000VA/1200W เครื่องสำรองไฟ Line interactive with stabilizer สามารถสำรองไฟฟ้าได้ 15-30 นาที มีช่องเสียบจ่ายไฟด้านหลังรวม 8 ช่อง (รวมช่องเสียบ Printer และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น 2 ช่อง) มีช่อง RJ 45 Communication สำหรับป้องกันไฟกระชากทาง Network มีระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เพื่อดูสถานะของเครื่อง มีระบบ Software สั่งปิดโปรแกรมก่อนปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ได้รับมาตรฐาน มอก.1291-2553(1), มอก.1291-2553(2), มอก.1291-2555(3) ISO 9001, ISO 14001, CE, EN, FCC, RoHS
  ฿6,200.00 รวมภาษี
  รูปของ ZIRCON Pi 1000VA/700W (Pure Sine Wave) เครื่องสำรองไฟ

  ZIRCON Pi 1000VA/700W (Pure Sine Wave) เครื่องสำรองไฟ

  ZIRCON Pi 1000VA/700W (Pure Sine Wave) เครื่องสำรองไฟ Line interactive with stabilizer สามารถสำรองไฟฟ้าได้ 15-30 นาที มีช่องเสียบจ่ายไฟด้านหลังรวม 8 ช่อง (รวมช่องเสียบ Printer และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น 2 ช่อง) มีช่อง RJ 45 Communication สำหรับป้องกันไฟกระชากทาง Network มีระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เพื่อดูสถานะของเครื่อง มีระบบ Software สั่งปิดโปรแกรมก่อนปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ได้รับมาตรฐาน มอก.1291-2553(1), มอก.1291-2553(2), มอก.1291-2555(3) ISO 9001, ISO 14001, CE, EN, FCC, RoHS
  ฿4,950.00 รวมภาษี
  รูปของ ZIRCON Pi 1200VA/840W (Pure Sine Wave) เครื่องสำรองไฟ

  ZIRCON Pi 1200VA/840W (Pure Sine Wave) เครื่องสำรองไฟ

  ZIRCON Pi 1200VA/840W (Pure Sine Wave) เครื่องสำรองไฟ Line interactive with stabilizer สามารถสำรองไฟฟ้าได้ 15-30 นาที มีช่องเสียบจ่ายไฟด้านหลังรวม 8 ช่อง (รวมช่องเสียบ Printer และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น 2 ช่อง) มีช่อง RJ 45 Communication สำหรับป้องกันไฟกระชากทาง Network มีระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เพื่อดูสถานะของเครื่อง มีระบบ Software สั่งปิดโปรแกรมก่อนปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ได้รับมาตรฐาน มอก.1291-2553(1), มอก.1291-2553(2), มอก.1291-2555(3) ISO 9001, ISO 14001, CE, EN, FCC, RoHS
  ฿4,700.00 รวมภาษี
  รูปของ ZIRCON Pi 1500VA/1050W (Pure Sine Wave) เครื่องสำรองไฟ

  ZIRCON Pi 1500VA/1050W (Pure Sine Wave) เครื่องสำรองไฟ

  ZIRCON Pi 1500VA/1050W (Pure Sine Wave) เครื่องสำรองไฟ Line interactive with stabilizer สามารถสำรองไฟฟ้าได้ 15-30 นาที มีช่องเสียบจ่ายไฟด้านหลังรวม 8 ช่อง (รวมช่องเสียบ Printer และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น 2 ช่อง) มีช่อง RJ 45 Communication สำหรับป้องกันไฟกระชากทาง Network มีระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เพื่อดูสถานะของเครื่อง มีระบบ Software สั่งปิดโปรแกรมก่อนปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ได้รับมาตรฐาน มอก.1291-2553(1), มอก.1291-2553(2), มอก.1291-2555(3) ISO 9001, ISO 14001, CE, EN, FCC, RoHS
  ฿6,550.00 รวมภาษี
  รูปของ ZIRCON Pi 2000VA/1400W (Pure Sine Wave) เครื่องสำรองไฟ

  ZIRCON Pi 2000VA/1400W (Pure Sine Wave) เครื่องสำรองไฟ

  ZIRCON Pi 2000VA/1400W (Pure Sine Wave) เครื่องสำรองไฟ เครื่องสำรองไฟ Line interactive with stabilizer สามารถสำรองไฟฟ้าได้ 15-30 นาที มีช่องเสียบจ่ายไฟด้านหลังรวม 8 ช่อง (รวมช่องเสียบ Printer และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น 2 ช่อง) มีช่อง RJ 45 Communication สำหรับป้องกันไฟกระชากทาง Network มีระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เพื่อดูสถานะของเครื่อง มีระบบ Software สั่งปิดโปรแกรมก่อนปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ได้รับมาตรฐาน มอก.1291-2553(1), มอก.1291-2553(2), มอก.1291-2555(3) ISO 9001, ISO 14001, CE, EN, FCC, RoHS
  ฿7,900.00 รวมภาษี
  รูปของ ZIRCON Pi RGB 1200VA/840W (Pure Sine Wave) เครื่องสำรองไฟ

  ZIRCON Pi RGB 1200VA/840W (Pure Sine Wave) เครื่องสำรองไฟ

  ZIRCON Pi RGB 1200VA/840W (Pure Sine Wave) เครื่องสำรองไฟ Line interactive with stabilizer สามารถสำรองไฟฟ้าได้ 15-30 นาที มีช่องเสียบจ่ายไฟด้านหลังรวม 8 ช่อง (รวมช่องเสียบ Printer และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น 2 ช่อง) มีช่อง RJ 45 Communication สำหรับป้องกันไฟกระชากทาง Network มีระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เพื่อดูสถานะของเครื่อง ได้รับมาตรฐาน มอก.1291-2553(1), มอก.1291-2553(2), มอก.1291-2555(3) ISO 9001, ISO 14001, CE, EN, FCC, RoHS
  ฿4,650.00 รวมภาษี
  รูปของ ZIRCON Pi RGB 2000VA/1400W (Pure Sine Wave) เครื่องสำรองไฟ

  ZIRCON Pi RGB 2000VA/1400W (Pure Sine Wave) เครื่องสำรองไฟ

  ZIRCON Pi RGB 2000VA/1400W (Pure Sine Wave) เครื่องสำรองไฟ Line interactive with stabilizer สามารถสำรองไฟฟ้าได้ 15-30 นาที มีช่องเสียบจ่ายไฟด้านหลังรวม 8 ช่อง (รวมช่องเสียบ Printer และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น 2 ช่อง) มีช่อง RJ 45 Communication สำหรับป้องกันไฟกระชากทาง Network มีระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เพื่อดูสถานะของเครื่อง ได้รับมาตรฐาน มอก.1291-2553(1), มอก.1291-2553(2), มอก.1291-2555(3) ISO 9001, ISO 14001, CE, EN, FCC, RoHS
  ฿8,500.00 รวมภาษี
  หมวดสินค้า