ค้นหา
ไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ...ปิด

  บัตรพนักงาน

  บัตรแสดงตัวตน (Personal ID) เป็นเอกสารที่ใช้เพื่อยืนยันและแสดงตัวตนของบุคคลในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งบัตรแสดงตัวตนมักมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบุคคลนั้น เช่น ชื่อ, ที่อยู่, รูปถ่าย, หมายเลขประจำตัว, และข้อมูลอื่น ๆ ที่มีความสำคัญตามประกาศของหน่วยงานหรือรัฐบาลที่ออกบัตรนั้นๆ

  ประเภทของบัตรแสดงตัวตน

  • บัตรประชาชน (National ID Card): บัตรประชาชนเป็นเอกสารที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการของแต่ละประเทศ เพื่อระบุตัวตนของประชาชนในประเทศนั้น บัตรประชาชนมักมีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือบัตร เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เพศ, อายุ, และหมายเลขประจำตัวประชาชน

  • ใบขับขี่ (Driver's License): ใบขับขี่เป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานการขนส่งหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ยืนยันสิทธิ์ในการขับรถหรือยานพาหนะสาธารณะ บัตรนี้มักมีรูปถ่ายของเจ้าของและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ

  • บัตรประกันสังคม (Social Security Card): บัตรประกันสังคมเป็นเอกสารที่ใช้เพื่อระบุสิทธิ์ในการรับบริการสงเคราะห์สังคมและบริการสวัสดิการจากรัฐบาล

  • บัตรพนักงาน (Employee ID Card): บัตรพนักงานออกโดยสถานประกอบการหรือองค์กร เพื่อระบุตัวตนและสิทธิ์ของพนักงานในการทำงาน

  • บัตรสมาชิก (Membership Card): บัตรสมาชิกออกโดยร้านค้าหรือองค์กรเพื่อให้สิทธิ์ในการรับส่วนลดหรือบริการพิเศษสำหรับสมาชิก

  • บัตรบริการการแพทย์ (Health Insurance Card): บัตรที่ใช้ในการรับบริการการแพทย์และการรักษาโรคจากบริษัทประกันสุขภาพหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • บัตรเครดิต (Credit Card): บัตรที่ใช้ในการชำระเงินในร้านค้าและทำรายการการเงินอื่น ๆ รวมถึงการส่งเงินผ่านระบบเครดิต

  • บัตรเข้าสู่อาคาร (Access Card): บัตรที่ใช้ในการเข้าถึงอาคารหรือพื้นที่เฉพาะโดยมีระบบอัตโนมัติเปิดประตูหรือบานประตู

  • บัตรสนามบิน (Boarding Pass): บัตรที่ใช้ในการเข้าสู่สนามบินและขึ้นเครื่องบิน

  • บัตรนักเรียนหรือนักศึกษา (Student ID Card): บัตรสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาใช้ยืนยันตัวตนและสิทธิ์ในการรับส่วนลดหรือบริการในสถานศึกษาหรือร้านค้า

  ทำไมต้องใช้ บัตรแสดงตัวตน (Personal ID)

  1. ยืนยันตัวตน : บัตรแสดงตัวตนเป็นเครื่องมือสำคัญในการยืนยันตัวตนของบุคคล ทำให้เกิดความมั่นใจในการระบุตัวตนของบุคคลที่ใช้บัตร

  2. เข้าถึงบริการหรือสิทธิ์ : บัตรแสดงตัวตนมักถูกใช้เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการหรือสิทธิ์ที่ได้รับการสำรวจและอนุมัติไว้ อย่างเช่น การใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเข้าสู่สิทธิ์การลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง

  3. ความปลอดภัย : การใช้บัตรแสดงตัวตนช่วยป้องกันการเข้าถึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยเฉพาะในสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง

  4. การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล : บัตรแสดงตัวตนมักถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลของบุคคล เช่น การบันทึกเวลาการเข้าออกของพนักงาน

  5. การควบคุมการเข้าถึง : บัตรแสดงตัวตนสามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบางสิ่งหรือพื้นที่ ทำให้สามารถควบคุมการเข้าถึงสถานที่ที่ต้องการความคุ้มครอง

  6. การจัดการข้อมูลและบริหารจัดการ : บัตรแสดงตัวตนช่วยในการจัดการและบริหารจัดการข้อมูลของบุคคลในระบบ

  7. การลดความผิดพลาด : การใช้บัตรแสดงตัวตนช่วยลดความผิดพลาดในการระบุตัวตน เนื่องจากข้อมูลบนบัตรมักถูกตรวจสอบและอนุมัติล่วงหน้า

  8. การป้องกันการปลอมแปลง : บัตรแสดงตัวตนที่ออกแบบดีมักมีรายละเอียดและเทคโนโลยีที่ยากต่อการปลอมแปลง

  การใช้บัตรแสดงตัวตนมีประโยชน์ในการระบุตัวตนของบุคคลและสามารถปกป้องความปลอดภัยของสถานที่หรือบริการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ การลงทุนในระบบบัตรแสดงตัวตนยังเป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่าในการปกป้องและบริหารจัดการข้อมูลของบุคคลในระยะยาว

  แสดงผลแบบ เส้นตาราง รายการ
  ค้นหาจาก
  แสดงผล รายการ ต่อหน้า
  รูปของ HID 045515 ECO YMCKO Full Color Refill Ribbon - 250 Images (PN:045515) หมึก สี สำหรับรุ่น C50 / DTC1250e

  HID 045515 ECO YMCKO Full Color Refill Ribbon - 250 Images (PN:045515) หมึก สี สำหรับรุ่น C50 / DTC1250e

  หมึกสี YMCKO สำหรับงานพิมพ์บัตร พิมพ์สูงสุด 250 หน้า/ม้วน จะมีลูกกลิ้งทำความสะอาดรวมอยู่ด้วย ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์บัตร HID Fargo รุ่น C50 และ DTC1250e
  THB3,450.00 รวมภาษี
  รูปของ HID CARD Mifare 1K Mifare S50 บัตรพลาสติกสำหรับพิมพ์

  HID CARD Mifare 1K Mifare S50 บัตรพลาสติกสำหรับพิมพ์

  CARD Mifare 1K , Mifare S50 13.56 Mhz contactless smart card, 0.8 mm ขนาดความจุ 1K ,Mifare S50 หรือที่เรียกว่า Mifare Classic บรรจุในซองพลาสติกอย่างดี ป้องกันรอยขูดขีดก่อนการใช้งาน รองรับการอ่านเขียน ร่วมกับ Mifare Reader , NCF Reader 200PCS/BOX
  THB19.00 รวมภาษี
  รูปของ HID Cleaning - Iso-Propyl Alcohol Cleaning 1 Cards (PN:82133) สำหรับเครื่องพิมพ์บัตร FARGO ตระกูล C / DTC ทุกรุ่น

  HID Cleaning - Iso-Propyl Alcohol Cleaning 1 Cards (PN:82133) สำหรับเครื่องพิมพ์บัตร FARGO ตระกูล C / DTC ทุกรุ่น

  อุปกรณ์ทำความสะอาด Part Number 82133 ประกอบด้วยบัตรทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์ IsoPropyl เกรดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขจัดสิ่งสกปรกและสิ่งสกปรกจากลูกกลิ้งเครื่องพิมพ์ภายในเครื่องพิมพ์บัตร Fargo ID ของคุณ การใช้บัตรทำความสะอาดเป็นประจำผ่านเครื่องพิมพ์ของคุณจะช่วยป้องกันการติดขัดของการ์ดและความเสียหายต่อชิ้นส่วนการพิมพ์ภายใน สำหรับเครื่องพิมพ์ Fargo ตระกูล C / DTC ทุกรุ่น
  THB200.00 รวมภาษี
  รูปของ HID Cleaning SET 4 Cleaning Swabs, 10 Cleaning Cards (PN:86177) เซ็ตสำหรับทำความสะอาดเครื่องพิมพ์บัตร

  HID Cleaning SET 4 Cleaning Swabs, 10 Cleaning Cards (PN:86177) เซ็ตสำหรับทำความสะอาดเครื่องพิมพ์บัตร

  อุปกรณ์ทำความสะอาด Part Number 86177 Printhead Cleaning Swabs x 4, Cleaning Cards x 10 เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์ด้วยชุดทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ HID และอุปกรณ์เสริม ชุดทำความสะอาดเครื่องพิมพ์บัตร FARGO ประกอบด้วยวัสดุทำความสะอาด เพื่อให้เครื่องพิมพ์บัตร FARGO ทำงานได้ดีที่สุด เครื่องพิมพ์ที่สามารถใช้ได้ Fargo DTC ได้แก่ : C50, DTC400, DTC1000, DTC1250e, DTC4000 DTC4250e, DTC4500e และ DTC4500
  THB2,675.00 รวมภาษี
  รูปของ HID Cleaning SET 4 Printhead Cleaning Swabs, 10 Cleaning Cards, 10 Cleaning Pads and 3 Alcohol Cleaning Cards (PN:89200) เซ็ตสำหรับทำความสะอาดเครื่องพิมพ์บัตร HDP5000 / HDP6600

  HID Cleaning SET 4 Printhead Cleaning Swabs, 10 Cleaning Cards, 10 Cleaning Pads and 3 Alcohol Cleaning Cards (PN:89200) เซ็ตสำหรับทำความสะอาดเครื่องพิมพ์บัตร HDP5000 / HDP6600

  เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์ ด้วยชุดทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ HID Part Number 89200 ประกอบด้วยวัสดุทำความสะอาด Printhead Cleaning Swabs x 4, Cleaning Cards x 10, Cleaning Pads x 10 และ Alcohol Cleaning Cards x 3 เครื่องพิมพ์ที่สามารถใช้ได้ Fargo HDP5000
  THB2,690.00 รวมภาษี
  รูปของ HID ECO Refillable Cartridge (PN:44261) ตลับสำหรับใส่หมึกพิมพ์ สำหรับรุ่น C50 / DTC1250e

  HID ECO Refillable Cartridge (PN:44261) ตลับสำหรับใส่หมึกพิมพ์ สำหรับรุ่น C50 / DTC1250e

  ตลับสำหรับใส่หมึกพิมพ์ Fargo ECO นี้เป็นตลับหมึกเปล่า ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยการเปลี่ยนหมึกพิมพ์ เครื่องพิมพ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ C50 และ DTC1250e
  THB1,177.00 รวมภาษี
  หมวดสินค้า