ค้นหา
ไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ...ปิด

  แท็ก 'เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง'

  ค้นหาจาก
  แสดงผล รายการ ต่อหน้า
  รูปของ TIGER TM-02-40002 พิกัด 4000g. เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง

  TIGER TM-02-40002 พิกัด 4000g. เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง

  เครื่องชั่งความละเอียดสูงยี่หัอ TIGER รุ่น TM-02 พิกัด 4000 กรัม ค่าอ่านละเอียด 0.01 กรัม สามารถตรวจรับกองชั่งตวงวัดได้ มี Port Rs232 สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ มีโหมดนับชิ้นงาน (Counting Mode) ชั่งได้ 5 หน่วย คือ g,ct,lb,oz,Pcs สามารถหักค่าภาชนะได้ (TARE) แสดงผลได้เร็วภายใน 2 วินาที พร้อม Battery Recharge
  ฿11,500.00 รวมภาษี
  รูปของ TIGER TM-02-60001 พิกัด 6000g. เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง

  TIGER TM-02-60001 พิกัด 6000g. เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง

  เครื่องชั่งความละเอียดสูงยี่หัอ TIGER รุ่น TM-02 พิกัด 6000 กรัม ค่าอ่านละเอียด 0.1 กรัม สามารถตรวจรับกองชั่งตวงวัดได้ มี Port Rs232 สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ มีโหมดนับชิ้นงาน (Counting Mode) ชั่งได้ 5 หน่วย คือ g,ct,lb,oz,Pcs สามารถหักค่าภาชนะได้ (TARE) แสดงผลได้เร็วภายใน 2 วินาที พร้อม Battery Recharge
  ฿7,090.00 รวมภาษี
  รูปของ TIGER TM-02-3002 พิกัด 300g. เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง

  TIGER TM-02-3002 พิกัด 300g. เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง

  เครื่องชั่งความละเอียดสูงยี่หัอ TIGER รุ่น TM-02 พิกัด 300 กรัม ค่าอ่านละเอียด 0.01 กรัม สามารถตรวจรับกองชั่งตวงวัดได้ มี Port Rs232 สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ มีโหมดนับชิ้นงาน (Counting Mode) ชั่งได้ 5 หน่วย คือ g,ct,lb,oz,Pcs สามารถหักค่าภาชนะได้ (TARE) แสดงผลได้เร็วภายใน 2 วินาที พร้อม Battery Recharge
  ฿6,500.00 รวมภาษี
  รูปของ TIGER TM-02-6002 พิกัด 600 กรัม เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง

  TIGER TM-02-6002 พิกัด 600 กรัม เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง

  เครื่องชั่งความละเอียดสูงยี่หัอ TIGER รุ่น TM-02 พิกัด 600 กรัม ค่าอ่านละเอียด 0.01 กรัม สามารถตรวจรับกองชั่งตวงวัดได้ มี Port Rs232 สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ มีโหมดนับชิ้นงาน (Counting Mode) ชั่งได้ 5 หน่วย คือ g,ct,lb,oz,Pcs สามารถหักค่าภาชนะได้ (TARE) แสดงผลได้เร็วภายใน 2 วินาที พร้อม Battery Recharge
  ฿6,500.00 รวมภาษี
  รูปของ TIGER TM-02-20002 พิกัด 2000g. เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง

  TIGER TM-02-20002 พิกัด 2000g. เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง

  เครื่องชั่งความละเอียดสูงยี่หัอ TIGER รุ่น TM-02 พิกัด 2000 กรัม ค่าอ่านละเอียด 0.01 กรัม สามารถตรวจรับกองชั่งตวงวัดได้ มี Port Rs232 สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ มีโหมดนับชิ้นงาน (Counting Mode) ชั่งได้ 5 หน่วย คือ g,ct,lb,oz,Pcs สามารถหักค่าภาชนะได้ (TARE) แสดงผลได้เร็วภายใน 2 วินาที พร้อม Battery Recharge
  ฿7,900.00 รวมภาษี
  รูปของ TIGER TM-02-2204 พิกัด 220g. เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง

  TIGER TM-02-2204 พิกัด 220g. เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง

  เครื่องชั่งความละเอียดสูงยี่หัอ TIGER รุ่น TM-02 พิกัด 220 กรัม ค่าอ่านละเอียด 0.0001 กรัม สามารถตรวจรับกองชั่งตวงวัดได้ มี Port Rs232 สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ มีโหมดนับชิ้นงาน (Counting Mode) ชั่งได้ 5 หน่วย คือ g,mg,ct,lb,oz,Pcs สามารถหักค่าภาชนะได้ (TARE) แสดงผลได้เร็วภายใน 2 วินาที พร้อม Battery Recharge
  ฿21,500.00 รวมภาษี