ค้นหา
ไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ...ปิด

  โซลูชั่นการใช้งานตามธุรกิจ

  โซลูชั่นการใช้งาน เป็นการออกแบบและสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับเทคโนโลยี เพื่อให้งานที่ซับซ้อนหรือซ้ำซ้อนสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเรียบง่ายมากขึ้น โซลูชั่นการใช้งานสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของธุรกิจหรือองค์กร เพื่อให้ตรงกับกระบวนการทำงานและเป้าหมายทางธุรกิจ
  สินค้าตามโซลูชั่นการใช้งาน จาก POSPAK ได้แก่
  • โซลูชั่นบริหารคลังสินค้า WMS

  โปรแกรมบริหารจัดการสต็อกสินค้าสมัยใหม่ที่นำเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการสต๊อกของธุรกิจและร้านค้า และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้รวดเร็ว การลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรให้กับผู้ประกอบการในระยะยาว โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และไม่ซับซ้อน สามารถทำงานได้รวดเร็ว 

  • การบริหารร้านค้าปลีก ประกอบด้วย 2 ส่วน ที่สำคัญ ได้แก่ Software และ Hardware Computer

  -  Software เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการจัดการธุรกิจของร้านค้าปลีกอย่างมีประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์นี้มีหลายคุณสมบัติที่ช่วยให้ร้านค้าปลีกสามารถดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ
  - Hardware Computer การเลือกฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์สำหรับการบริหารร้านค้าปลีกควรพิจารณาความต้องการของธุรกิจของคุณและซอฟต์แวร์บริหารร้านค้าที่คุณใช้

  • บัตรแสดงตัวตน 

  เป็นเอกสารที่ใช้เพื่อยืนยันและแสดงตัวตนของบุคคลในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งบัตรแสดงตัวตนมักมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบุคคลนั้น เช่น ชื่อ, ที่อยู่, รูปถ่าย, หมายเลขประจำตัว, และข้อมูลอื่น ๆ ที่มีความสำคัญตามประกาศของหน่วยงานหรือรัฐบาลที่ออกบัตรนั้นๆ

  • ระบบกันขโมยร้านค้าปลีก

  เป็นระบบรักษาความปลอดภัยประเภทหนึ่งซึ่งใช้กันมากในร้านค้าปลีกต่างๆ โดยนำTag ซึ่งมีแบบทำลายทิ้งและนำ กลับมาใช้ใหม่ได้ ไปติดไว้กับสินค้า หาก Tag ที่ติดไว้ กับสินค้าไม่ได้ถูกทำลายหรือตัดสัญญาณโดยเครื่อง ตัดสัญญาณ เมื่อมีการนำสินค้าชิ้นนั้นๆ ผ่านเสา สัญญาณที่คอยตรวจจับอยู่ Tag จะถูกตรวจจับได้ และทำให้สัญญาณเสียงและ/หรือแสงไฟที่ติดไว้ที่เสา สัญญาณทำงาน เป็นการเตือนว่ามีการขโมยสินค้า หรือนำสินค้าออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต

  • การประชุมออนไลน์ โซลูชั่นการประชุมออนไลน์ระบบนี้สามารถทำการประชุมแบบแสดงภาพและเสียง ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 แบบคือ

  1. ระบบที่ใช้ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ digital (ISDN) หรือที่เรียกว่า H.320

  2. ระบบที่ใช้เครือข่าย Internet Protocol (IP) หรือที่เรียกว่า H.323

  หมวดสินค้า