ค้นหา
ไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ...ปิด

  เครื่องสำรองไฟ เครื่อง POS

  เครื่องสำรองไฟ เครื่อง POS Computer จะประกอบไปด้วยฮาร์ดดิสก์ SSD ที่เป็นส่วนสำคัญในการทำงาน เมื่อเกิดปัญหา เช่น ไฟตก ไฟดับ ไฟเกิน ไฟกระชาก เครื่องสำรองไฟ หรือ UPS (Uninterruptible Power Supply) จะช่วยสำรองไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้คุณได้มีเวลาเพียงพอที่จะบันทึกข้อมูลของคุณให้ทันเวลาก่อนที่ข้อมูลจะหายไป อีกทั้งยังช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ยืดอายุการใช้งานฮาร์ดแวร์ต่างๆได้อีกด้วย 

  ภายใน UPS มีอะไรอยู่บ้าง ?

  1. แบตเตอรี่ ทำหน้าที่เก็บไฟฟ้าสำรองไว้ใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
  2. เครื่องประจุแบตเตอรี่ ทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสสลับ AC จากไฟบ้าน ไปเป็นไฟกระแสตรง DC และเก็บไว้ในแบตเตอรี่
  3. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าภายในเพื่อจ่ายไฟให้คอมพิวเตอร์
  4. ระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ทำหน้าที่ปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่

   เครื่องสำรองไฟที่เหมาะสมสำหรับ เครื่อง POS Computer หรือ อุปกรณ์ภายในบ้าน คือ On Line Protection UPS เครื่องสำรองไฟฟ้าที่มีระบบการป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูงหรือต่ำ (Stabilizer) เครื่องUPSชนิดนี้ จะไม่ได้ดึงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว และจะพลังงานจะแบตเตอรี่ไว้ใช้ยามจำเป็นเท่านั้น เป็นชนิดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

  • เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่ที่มีความผันผวนของแรงดันไฟฟ้ามากๆ เช่น ประเทศไทย, พม่า, ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ฯลฯ
  • ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความไวต่อคุณภาพของกระแสไฟฟ้ามากๆ เช่น เครื่องมือแพทย์และเครื่องจักรในโรงงาน ฯลฯ
  • มีระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Stabilizer) เพื่อป้องกันปัญหาไฟเกินและไฟตก
  • สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าบางอย่างที่ไม่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ายังสามารถผ่านเข้าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
  หมวดสินค้า