เราพร้อมบริการลูกค้าทุกท่านเพื่อให้ท่านได้มีอุปกรณ์ดีๆใช้ทำงานทั้งในยามปกติและยามวิกฤต COVID-19 เราคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานเป็นอันดับแรก และเราทำตามคำสั่งระเบียบปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด "เราจะผ่านไปด้วยกัน"

ค้นหา
สินค้าตามประเภท
  เมนู ปิด

  กลับไปทั้งหมด

  สติ๊กเกอร์ Thermal Transfer กับ Direct Thermal ต่างกันอย่างไร

  สติ๊กเกอร์ Thermal Transfer กับ Direct Thermal ต่างกันอย่างไร

  สติ๊กเกอร์แบบ Thermal Transfer คือเมื่อความร้อนจากหัวพิมพ์ถ่ายโอนไปยังริบบอน วัสดุหรือหมึกบนริบบอนจะย้ายไปติดยังสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Barcode label) การพิมพ์แบบโอนถ่ายความร้อนผ่านผ้าหมึกยังลดแรงเสียดทานของหัวพิมพ์กับสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด เนื่องจากหัวพิมพ์ไม่ต้องสัมผัสกับเนื้อสติ๊กเกอร์โดยตรงจึงช่วยยืดอายุของหัวพิมพ์ การพิมพ์แบบใช้ริบบอน ยังสามารถเลือกใช้ริบบอน และสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดหรือลาเบล (Barcode Label) ได้หลากหลายชนิดอีกด้วย

  ข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบ
  • ภาพที่พิมพ์ออกมาสามารถเก็บไว้ได้นาน
  • ภาพที่พิมพ์ออกมาสามารถทนความร้อนและแสงแดดได้
  • มีริบบอนที่เป็นสี
  • หัวพิมพ์จะมีอายุการใช้งานที่นาน
  • มีวัสดุฉลากให้เลือกหลายประเภท
  • วัสดุบางชนิดสามารถทนทานต่อสารเคมีได้ดี
  • ต้องมีการเปลี่ยนริบบ้อน
  • การที่มีสารเคมีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพิมพ์
   หมายความว่าจะต้องใช้เวลาในการหยุดงานมากขึ้นและอาจจะมีการเสีย
  • คุณภาพในการพิมพ์อาจจะลดลง
  • หากตัวฉลากกับริบบอนไม่สามารถเข้ากันได้
  • ถ้าหากใช้ริบบอนผิดประเภทอาจจะทำให้เกิดปัญหาในการพิมพ์

  สติ๊กเกอร์แบบ Direct Thermal การพิมพ์แบบใช้ความร้อนโดยตรง คือการพิมพ์แบบหัวพิมพ์สัมผัสกับผิวหน้ากระดาษสติ๊กเกอร์โดยตรง ไม่ต้องใช้ริบบอน โดยผิวหน้าของสติ๊กเกอร์ จะเคลือบสารเคมี เมื่อโดนความร้อนจะเปลี่ยนเป็นสีดำ เพราะเหตุนี้จึงไม่จำเป็นต้องใช้ริบบอน วิธีการพิมพ์แบบนี้อาจดูเหมือนจะประหยัดเพราะไม่จำเป็นต้องซื้อริบบอน แต่วิธีการแบบนี้จะส่งผลให้หัวพิมพ์เสียเร็วกว่าการพิมพ์แบบถ่ายโอนความร้อนผ่านริบบอน เนื่องจากหัวพิมพ์ต้องสัมผัสกับผิวเนื้อกระดาษโดยตรง ผิวเนื้อกระดาษที่หยาบจะทำให้หัวพิมพ์เสียเร็วขึ้น ข้อเสียในการพิมพ์ Direct Thermal ก็คือว่าสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองตลอดเวลาและงานพิมพ์จะจางหายไปสีเทาจางๆ ฉลากที่พิมพ์แล้วมีอายุประมาณ 6 เดือน

  ข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบ
  • ใช้งานง่าย ไม่ต้องใส่ริบบอน หรือ ไม่ต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับริบบอน
  • ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับรอยย่นของริบบ้อน
  • ไม่ต้องประสบปัญหาทางด้านกลไกต่างๆ รวมทั้งกลไกริบบอน
  • ลดสต๊อกของในคลังสินค้าเพราะไม่ต้องสต๊อกริบบ้อน
  • ขจัดปัญหาเรื่องฉลากกับริบบ้อนไม่เข้ากัน
  • ไม่ต้องระสบปัญหาการกำจัดริบบอน
  • ความเร็วในการพิมพ์ต่ำ
  • อายุการใช้งานของหัวพิมพ์น้อย
  • กระดาษจะเหลืองลงหากเก็บไว้นาน
  • กระดาษจะดำมากหาก โดนแสงแดดหรือโดนความร้อนมากเกินไป
  • พื้นผิวพิเศษ (เช่นแผ่นฟิล์ม) อาจมีราคาแพง
  • มีวัสดุให้เลือกน้อย
  • ความทนทานต่อสารเคมีต่ำ
  • สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด แบบ Direct Thermal คือ สติ๊กเกอร์ที่เคลือบสารเคมีไว้ด้านหน้า ใช้ระบบถ่ายเทความร้อนผ่านหัวพิมพ์ลงบนสติ๊กเกอร์ เป็นวัสดุจำพวกกระดาษคล้ายกับกระดาษแฟกซ์
  • ลักษณะงานที่นำไปใช้ : การนำสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด แบบ Direct Thermal มาประยุกต์การใช้งาน ใช้กับงานที่ไม่ต้องการความคงทน ใช้สำหรับชิ้นงานที่มีอายุการใช้งานสั้นฯ เพราะสติ๊กเกอร์ความร้อนจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของแสง UV และความร้อน ใช้ในงานที่มีการเคลื่อนไหวของสินค้าเร็ว ประเภทสินค้าบริโภค เช่น ผัก, ผลไม้
  • ผ้าหมึกที่ต้องใช้คู่กับกระดาษ : เป็นวัสดุที่ไม่ต้องใช้ตัวกลางในการพิมพ์ จะใช้ในงานที่มีการเคลื่อนไหวของสินค้าเร็ว ประเภทสินค้าบริโภค เช่น ผัก, ผลไม้

  ความคิดเห็น
  แสดงความคิดเห็น ปิด