ค้นหา
ไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ...ปิด

  กลับไปทั้งหมด

  การเลือกใช้กระดาษใบเสร็จให้ตอบโจทย์กับธุรกิจ

  การเลือกใช้กระดาษใบเสร็จให้ตอบโจทย์กับธุรกิจ

  ปัจจุบันนี้เมื่อเราไปซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านอาหารต่างๆ เมื่อมีการชำระเงินแล้ว สิ่งที่เราได้มาก็คือ ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ที่ถูกระบุข้อมูล...


  1. ชื่อ หรือชื่อย่อ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกใบกำกับ
  2. มีคำว่า “ใบกำกับภาษีอย่างย่อ”
  3. หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่ม(ถ้ามี)
  4. ชื่อ ชนิด ประเภทสินค้า และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ (ออกเป็นรหัสได้)
  5. ข้อความที่ระบุในใบกำกับภาษีอย่างย่อว่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (VAT Included)
  6. วันที่ออกใบกำกับภาษี
  7. ข้อความอื่น ๆ ที่สรรพากรกำหนด
  ซึ่งการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จะถูกพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน โดยเฉพาะ!

  เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน มีลักษณะการทำงานเหมือนเครื่องพิมพ์ทั่วไป แต่ถูกพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับการพิมพ์ใบเสร็จ ซึ่งเครื่องพิมพ์ใบเสร็จจะมีขนาดเล็ก กระทัดรัด และ ใช้งานกับกระดาษใบเสร็จความร้อนโดยเฉพาะ มักใช้กันตามร้านสะดวกซื้อ เคาน์เตอร์บริการ ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าทั่วไป เป็นต้น

  ในการทำธุรกิจ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จถือเป็นสิ่งสำคัญ และ เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ ซึ่งเครื่องพิมพ์ใบเสร็จจะช่วยออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และจัดการข้อมูลการซื้อขายได้ง่ายขึ้น ดังนั้นคุณจึงจำเป็นต้องเลือกเครื่องพิมพ์ใบเสร็จให้ถูกต้อง และเหมาะสม และสามารถลดต้นทุกได้ ซึ่งการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ สามารถพิจารณาได้ดังนี้

  1.เลือกประเภทของกระดาษที่ต้องการใช้

  • กระดาษใบเสร็จมีอยู่ 3 ประเภท คือ กระดาษความร้อน กระดาษเคมี กระดาษปอนด์
   ซึ่งในปัจจุบัน กระดาษความร้อน ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย ข้อดีคือไม่ต้องค่อยเปลี่ยนผ้าหมึกพิมพ์ และ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เพราะกระดาษความร้อนไม่ต้องใช้หมึกในการพิมพ์ แต่ กระดาษความร้อน ไม่เหมาะสมสำหรับนำไปพิมพ์ใบเสร็จที่ต้องการเก็บเป็นหลังฐาน หรือ สำเนา เพราะ ตัวอักษรบนกระดาษจะเลือนหายไปเมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่ง นอกจากประเภทกระดาษแล้ว ยังต้องเลือก ขนาดกระดาษ และ ความหน้าของกระดาษด้วย

  2.เลือกประเภทของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

  เครื่องพิมพ์ใบเสร็จมีอยู่ 2 ประเภท คือ

  • เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบ เทอร์มอล (Thermal Printer) ใช้กับกระดาษความร้อน ใช้หลักการถ่ายเทความร้อนจากหัวพิมพ์ไปยังกระดาษความร้อน หรือกระดาษเทอร์มอล ซึ่งในตัวกระดาษจะมีเคมีที่จะเกิดสีดำเมื่อโดนปริมาณความร้อนที่พอเหมาะ เครื่องพิมพ์ประเภทนี้จะพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว และเสียงเงียบในขณะทำงาน ไม่ต้องใช้หมึกพิมพ์ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และลดต้นทุนค่าหมึกพิมพ์ได้
   • ข้อดี - ใช้งานได้ต่อเนื่องไม่ต้องกังวลหมึกหมด, สะดวกและรวดเร็ว
   • ข้อเสีย - มีอายุการใช้งานสั้น เพราะเนื้อกระดาษจะมีผลกระทบเมื่อโดนความร้อน หรือแสง UV ทำให้ข้อมูล หรือรายละเอียดบนกระดาษเลือนหายไปได้, อุณหภูมิส่งผลต่อการจางของละเอียดบนใบเสร็จในอนาคต
   • เหมาะสำหรับ - ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไป ที่ใช้ใบเสร็จทั่วไป

  • เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบหัวเข็ม (Dot Matrix Printer) ใช้กับกระดาษทั่วไป เช่น กระดาษปอนด์ กระดาษเคมี ซึ่งต้องใช้ผ้าหมึกเป็นตัวกลางในการพิมพ์ เพื่อให้เกิดข้อมูลลงบนกระดาษ เหมือนกับการพิมพ์ทั่วไป การทำงานของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จประเภทนี้ คือ ใช้หัวเข็มในการจุดหมึกลงบนกระดาษเพื่อให้เกิดขึ้นเป็นข้อความหรือรูปภาพ
   • ข้อดี - มีความคงทนเพราะใช้หมึก, สามารถเก็บสำเนาได้
   • ข้อเสีย - ต้องเปลี่ยนผ้าหมึก, การพิมพ์มีความช้า, ทำให้การพิมพ์ใบเสร็จมีความไม่ต่อเนื่อง
   • เหมาะสำหรับ - ธุรกิจที่ใช้ใบเสร็จที่ต้องการเก็บเป็นหลักฐานหรือสำเนาเก็บไว้

  3. เลือกฟังก์ชั่นของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

  ในปัจจุบันนี้ไม่เพียงแต่เราจะมีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จใช้กันอย่างแพร่หลายเท่านั้น แต่ยังมีผลิตออกมาหลายรุ่น ซึ่งมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน ฟังก์ชั่นการใช้งานของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จก็เช่น พิมพ์ใบเสร็จได้ ตรวจธนบัตรปลอมได้ พิมพ์บัตรคิวได้ ตั้งค่าการใช้งานต่างๆ ได้ ความละเอียดในการพิมพ์สูง เป็นต้น

  4. เลือกแบรนด์ที่มีคุณภาพ
  แบรนด์ที่ดังก็ไม่ใช่แบรนด์ที่ดีเสมอไป แต่แบรนด์ที่มีคุณภาพจะช่วยสนับสนุนธุรกิจของคุณได้ เพราะแบรนด์ที่มีคุณภาพ จะการันตีสินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงการบริการที่มีคุณภาพได้ ในการเลือกแบรนด์ใดก็ตาม ควรศึกษาข้อมูล รายละเอียด และเน้นแบรนด์ที่ได้สินค้าที่มีคุณภาพจริงๆ เพื่อให้มีความทนทาน ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และคุ้มค่า

  การเลือกใช้ กระดาษใบเสร็จ กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ


  1.กระดาษความร้อน (Thermal Paper)

  เป็นเนื้อกระดาษใบเสร็จที่ถูกเคลือบเคมี ตัวกระดาษจะเกิดภาพและตัวอักษรจากปฏิกิริยาทางเคมี เมื่อเนื้อกระดาษเจอกับความร้อน หรือเรียกได้ว่าจะเป็นการพิมพ์ที่ไม่ต้องใช้หมึกเป็นตัวกลางในการทำให้เกิดรายละเอียดบนกระดาษ

  กระดาษใบเสร็จความร้อนจะมีราคาที่สูงกว่ากระดาษใบเสร็จทั่วไปเพราะไม่ต้องใช้หมึกริบบอนเป็นตัวกลาง แต่ขณะเดียวกันจะมีอายุการใช้งานที่สั้น เพราะเนื้อกระดาษเมื่อโดนความร้อนหรือแสง UV รายละเอียดบนกระดาษก็จะเลือนหายไปได้ตามเวลา

  คำแนะนำและข้อควรระวัง

  • ควรเก็บไว้ในที่ร่ม
  • หลีกเลี่ยงแสง อุณหภูมิสูง ความชื้น น้ำมัน และพลาสติก

  2.กระดาษปอนด์ / เคมี 2 ชั้น / 3 ชั้น
  เป็นเนื้อกระดาษธรรมดา ที่จะเกิดภาพและตัวอักษรได้ก็ต่อเมื่อมีผ้าหมึก (Ribbon)เป็นตัวกลางในการพิมพ์ ส่วนกระดาษเคมี 2ชั้น และ 3 ชั้น เป็นเนื้อกระดาษธรรมดาที่มีสำเนาในตัว ทำให้เมื่อหัวพิมพ์ทำการจุดบนกระดาษ จะเกิดเป็นภาพและข้อความที่สำเนาจากใบต้นฉบับ เช่นเดียวกันกับการใช้ปากกาเขียนลงบนกระดาษใบเสร็จที่มีสำเนา

  กระดาษประเภทนี้จะมีราคาที่ถูกกว่ากระดาษความร้อน แต่ต้องเสียต้นทุนในการพิมพ์เพิ่มในการเปลี่ยนผ้าหมึกตลอดการใช้งาน

  คำแนะนำและข้อควรระวัง

  • ไม่ควรเก็บไว้ในที่มีความร้อนและที่ชื้น


  ดังนั้น การเลือกใช้กระดาษใบเสร็จให้ตอบโจทย์กับธุรกิจ ต้องเลือกเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ และ คุณจะต้องทราบขนาดของกระดาษ ประเภทของกระดาษ ประเภทของเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมกับกระดาษที่ต้องการใช้ ฟังก์ชั่นที่ต้องการ และเลือกแบรนด์ที่มีคุณภาพ เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ และเลือกกระดาษมาใช้งานได้อย่างเหมาะสม ช่วยสนับสนุน และตอบโจทย์ธุรกิจของคุณได้มากที่สุด

  สุดท้ายก่อนการเลือกซื้อ หากคุณยังมีข้อมูลสงสัยเกี่ยวกับการเลือกใช้งานกระดาษใบเสร็จที่เหมาะสม คุณสามารถสอบถามทีมงาน POSPAK ได้ตลอดเวลาทำการ เพื่อให้คุณสามารถเลือกใช้กระดาษใบเสร็จความร้อนและเครื่องพิมพ์ได้อย่างตอบโจทย์การใช้งานจริงของคุณค่ะ 

  .
  .
  .

  "ศูนย์รวมอุปกรณ์คุณภาพ แบรนด์ชั้นนำ สำหรับทุกธุรกิจ"

  สนใจสั่งซื้อสินค้า
  โทร. 02-0263361-2 
  Line id: @pospok
  E-mail: cs@pospak.com

  ความคิดเห็น
  แสดงความคิดเห็น ___ปิด