ค้นหา
ตัวกรอง
ปิด

เครื่องพิมพ์อะไร ไม่ใช้หมึก

11 กันยายน 2561

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบความร้อน (Thermal Printer)

ใช้หลักการถ่ายเทความร้อนจากหัวพิมพ์ไปยังกระดาษความร้อน ซึ่งในตัวกระดาษจะมีเคมีที่จะเกิดสีเมื่อโดนปริมาณความร้อนที่พอเหมาะ 

♻️ ไม่ต้องใช้หมึกในการพิมพ์
♻️ การพิมพ์ที่รวดเร็วกว่า
♻️ เสียงเงียบ
♻️ ไม่ต้องคอยกังวลในเรื่องของการเปลี่ยนหมึกเมื่อหมึกหมด
♻️ ข้อมูลบนเนื้อกระดาษจะเลือนหายไปตามกาลเวลา

👉 เหมือนกับใบเสร็จที่เราเคยได้รับจากร้านค้าต่าง ๆ จึงนิยมใช้ในธุรกิจประเภทที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานในระยะเวลายาวนาน

แสดงความคิดเห็นของท่าน
ผู้ผลิต
Add friend

แอดไลน์ พนักงานขาย