ค้นหา
ไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ...ปิด

  กลับไปทั้งหมด

  ประเภทของเครื่องพิมพ์

  ประเภทของเครื่องพิมพ์
  เครื่องพิมพ์สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท

  1. เครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printers)
  •  เครื่องพิมพ์แบบจุด (dot-matrix prints) เครื่องพิมพ์แบบจุดจะมีจำนวนหัวเข็มที่แตกต่างออกไป
   • ราคาไม่สูง
   • คุณภาพของงานพิมพ์ไม่ละเอียดมากนัก
   • เสียงกระทบของหัวเข็มที่ค่อนข้างดัง
   • นิยมใช้กับงานที่มีการพิมพ์แบบสำเนา เช่น ตั๋วเครื่องบิน
  2. เครื่องพิมพ์แบบไม่กระทบ (non-impact printers)
  • เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (ink-jet printers)
   • ฉีดหยดน้ำหมึกเล็กๆ ด้วยความเร็วสูงไปบนผิวหน้าของกระดาษ
   • คุณภาพงานพิมพ์สูงและสามารถพิมพ์เป็นสีต่างๆ
   • เสียงกระทบของหัวเข็มที่ค่อนข้างดัง
   • นิยมใช้กับงานที่มีการพิมพ์แบบสำเนา เช่น ตั๋วเครื่องบิน

  • เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printers)
   • ใช้แสงเลเซอร์สร้างประจุไฟฟ้า และใช้ ผงหมึกสร้างภาพ
   • คุณภาพงานพิมพ์สูงและสามารถพิมพ์เป็นสีต่างๆ
   • ขณะพิมพ์เสียงจะเงียบกว่าเครื่องพิมพ์แบบกระทบ
   • ราคาสูงกว่าเครื่องพิมพ์ฉีดหมึก

  • เครื่องพิมพ์ความร้อน (thermal printers) แบ่งได้ดังนี้ รุ่นเล็ก, รุ่นกลาง, รุ่นใหญ่, รุ่นใช้งาน 24 ชั่วโมง

  เครื่องพิมพ์ความร้อน (thermal and thermal transfer printers) รุ่นเล็ก
       - ลักษณะการทำงานจะเป็นการทำงานแบบสั่งทีละครั้ง เช่น พิมพ์งานซ่อม
       - สามารถใช้ได้ทั้ง Direct Thermal หรือ Thermal Transfer
       - นิยมใช้ในธุรกิจตามร้านค้า เช่น ซูเปอร์มาเก็ต
       - ขนาดกระทัดรัดสามารถพกพาได้สะดวก
       - ความเร็วในการพิมพ์ประมาณ 4 นิ้ว/วินาที

  เครื่องพิมพ์ความร้อน (thermal and thermal transfer printers) รุ่นกลาง
       - ลักษณะการทำงาน 6-8 ชั่วโมงต่อวัน
       - สามารถใช้ได้ทั้ง Direct Thermal หรือ Thermal Transfer
       - นิยมใช้ในอุตสาหกรรมขนาดกลาง
       - ความเร็วในการพิมพ์ประมาณ 6 นิ้ว/วินาที

  เครื่องพิมพ์ความร้อน (thermal and thermal transfer printers) รุ่นใหญ่
       - ลักษณะการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน
       - นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
       - ตัวเครื่องเป็นโลหะ ทนทานต่อการใช้งานหนักได้ดี
       - ไม่จำกัดความยาวของ label ในการพิมพ์
       - หัวพิมพ์มีความกว้างให้เลือกหลายขนาด
       - สามารถพิมพ์งานที่ต้องการความคมชัดได้ดีกว่าเครื่องรุ่นเ     

  ความคิดเห็น
  แสดงความคิดเห็น ___ปิด