ค้นหา
สินค้าตามประเภท
  เมนู ...ปิด

  banner

  โปรแกรมสำหรับพิมพ์บัตรประจำตัว ASURE ID 7 รุ่น SOLO

  ผู้ผลิต: HID FARGO
  โปรแกรมออกแบบพิมพ์บัตร โดยการสร้างตัวอักษร จากเมนูต่างๆ รูปแบบของโปรแกรมจะรองรับภาษาไทย คล้ายกับโปรแกรม Word หรือ Excel สามารถดึงรูปจากโฟรเดอร์ต่างๆ ไฟล์รูปภาพที่รองรับ .JPG .PNG .BMF .GIF .TIF ที่เราบันทึกไว้ มีฟังก์ชั่นเซ็นลายเซ็นจาก Touch Pad สามารถ Export รายงานการพิมพ์ออกมาได้ทั้งไฟล์ .pdf และ excel ยังสามารถระบุ User ว่าใครเป็นคนสั่งพิมพ์ แล้วพิมพ์ไปแล้วกี่ใบ
  หน่วย: License
  banner

   

  สอบถามราคานะคะ
  Product Files

  GENERAL SOLO
  Operating System Support: Windows® 7/8.1/10 including Windows Pro Tablets ✔️
  Language support: English, French, German, Spanish, Russian, Portuguese (Brazil), Italian, Japanese, Korean, Simplified Chinese, Thai, Indonesian, Arabic, Turkish, & Czech ✔️
  Microsoft® Access® (2000, 2002, 2003, 2014, 2016, & 2017) Native
  Password Log-on with Definable User Privileges and Card Template Access  
  Microsoft® SQL Server® (2000, 2005, 2008, 2012, & 2014)  
  Networkable6  
  MySQL® (version 5)  
  Oracle® (9i & 11g)  
  Microsoft Active Directory/LDAP  
  CARD DESIGN  
  Dual-sided Template Designs ✔️
  Add Text Field (Variable & Static) ✔️
  Add Photo Fields ✔️
  Import Images (e.g., Logos & Graphics) ✔️
  Add a Linear Barcode ✔️
  Add Magnetic Stripe ✔️
  Fluorescing Panel (F-Panel) Support ✔️
  Various Card Sizes CR-80 Only
  Add Data Fields 8
  Add Compound Data Field  
  Integrated Signature Capture  
  Integrated HID® Lumidigm® Fingerprint Enrollment (models supported: V302, V311, & M321)  
  Add 2D Barcodes (PDF417, QR Code, & Datastripe)  
  Set Conditional Design and Print Rules  
  Smart Card Encoding and Management (iDIRECTOR®)1  
  Program Access Control Credentials (i.e. iCLASS SE® Encoder Support)  
  Add Laser Engraved Text, Data and Photo Fields  
  DATA ENTRY  
  Integrated Photo Capture with Auto-Enhance (TWAIN, DirectShow® & WIA) ✔️
  Save and Search Records 200
  Save Photos to Folder ✔️
  Global Find  
  Integrated Signature Capture  
  Batch and Sheet Printing  
  Reports (Standard & Custom)  
  Microsoft Excel® and Text File Import/Export  
  Export Reports  
  ODBC Import/Export  
  Live Link (Real-time Data Exchange)4  
  Database View Connectivity  
  Educational Import/Export (Student Photo CD)  
  Physical Access Control Integration
  (Register Credential in PACS System)
   
  ASURE ID PROTECT PLANS   
  Free Updates8 ✔️
  Annual/Multi-Year Support Packages  ✔️

  *ราคาที่แสดงเป็นราคาที่ไม่รวมค่าติดตั้ง 

  **เครื่องคอมพิวเตอร์ ราคาที่แสดงไม่รวม Microsoft Windows และ POS software เราจำหน่ายแต่โปรแกรมลิขสิทธิ์แท้เท่านั้นนะคะ

  ***ทางบริษัทต้องขอภัยที่จะเรียนให้ทราบว่าเราไม่มีบริการติดตั้งและแก้ไขนอกสถานที่นะคะ

  ****ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าที่ไม่ได้เกิดจากการบกพร่องของผลิตภัณฑ์ทุกกรณี