ค้นหา
สินค้าตามประเภท
  เมนู ...ปิด

  โปรแกรมสำหรับพิมพ์บัตรประจำตัว ASURE ID 7 รุ่น EXCHANGE

  ผู้ผลิต: HID FARGO
  โปรแกรมออกแบบพิมพ์บัตร โดยการสร้างตัวอักษร จากเมนูต่างๆ รูปแบบของโปรแกรมจะรองรับภาษาไทย คล้ายกับโปรแกรม Word หรือ Excel สามารถดึงรูปจากโฟรเดอร์ต่างๆ ไฟล์รูปภาพที่รองรับ .JPG .PNG .BMF .GIF .TIF ที่เราบันทึกไว้ มีฟังก์ชั่นเซ็นลายเซ็นจาก Touch Pad สามารถ Export รายงานการพิมพ์ออกมาได้ทั้งไฟล์ .pdf และ excel ยังสามารถระบุ User ว่าใครเป็นคนสั่งพิมพ์ แล้วพิมพ์ไปแล้วกี่ใบ
  หน่วย: License

  สอบถามราคานะคะ
  Ship to
  *
  *
  Shipping Method
  Name
  Estimated Delivery
  Price
  No shipping options

  GENERALEXCHANGE
  Operating System Support: Windows® 7/8.1/10 including Windows Pro Tablets✔️
  Language support: English, French, German, Spanish, Russian, Portuguese (Brazil), Italian, Japanese, Korean, Simplified Chinese, Thai, Indonesian, Arabic, Turkish, & Czech✔️
  Microsoft® Access® (2000, 2002, 2003, 2014, 2016, & 2017)Native / Live Link
  Password Log-on with Definable User Privileges and Card Template Access ✔️
  Microsoft® SQL Server® (2000, 2005, 2008, 2012, & 2014) Native / Live Link
  Networkable6  ✔️
  MySQL® (version 5)  Live Link 
  Oracle® (9i & 11g) Native / Live Link
  Microsoft Active Directory/LDAP Read-Only 
  CARD DESIGN 
  Dual-sided Template Designs✔️
  Add Text Field (Variable & Static)✔️
  Add Photo Fields✔️
  Import Images (e.g., Logos & Graphics)✔️
  Add a Linear Barcode✔️
  Add Magnetic Stripe✔️
  Fluorescing Panel (F-Panel) Support ✔️
  Various Card Sizes✔️
  Add Data Fields Unlimited 
  Add Compound Data Field ✔️
  Integrated Signature Capture  ✔️
  Add 2D Barcodes (PDF417, QR Code, & Datastripe) ✔️
  Set Conditional Design and Print Rules ✔️
  Smart Card Encoding and Management (iDIRECTOR®)1✔️ 
  Program Access Control Credentials (i.e. iCLASS SE® Encoder Support)✔️ 
  Add Laser Engraved Text, Data and Photo Fields✔️ 
  DATA ENTRY 
  Integrated Photo Capture with Auto-Enhance (TWAIN, DirectShow® & WIA)✔️
  Save and Search Records✔️
  Save Photos to Folder Custom  Naming Option
  Global Find ✔️ 
  Integrated Signature Capture ✔️
  Batch and Sheet Printing ✔️
  Reports (Standard & Custom) ✔️
  Microsoft Excel® and Text File Import/Export ✔️
  Export Reports ✔️
  ODBC Import/Export  Import
  Live Link (Real-time Data Exchange)4Multi-DB/ Multi-Table
  Database View Connectivity ✔️
  Educational Import/Export (Student Photo CD) Optional5
  Physical Access Control Integration
  (Register Credential in PACS System)
    Optional5
  ASURE ID PROTECT PLANS  
  Free Updates8✔️
  Annual/Multi-Year Support Packages  Optional 

  *ราคาที่แสดงเป็นราคาที่ไม่รวมค่าติดตั้ง 

  **เครื่องคอมพิวเตอร์ ราคาที่แสดงไม่รวม Microsoft Windows และ POS software เราจำหน่ายแต่โปรแกรมลิขสิทธิ์แท้เท่านั้นนะคะ

  ***ทางบริษัทต้องขอภัยที่จะเรียนให้ทราบว่าเราไม่มีบริการติดตั้งและแก้ไขนอกสถานที่นะคะ

  ****ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าที่ไม่ได้เกิดจากการบกพร่องของผลิตภัณฑ์ทุกกรณี