ค้นหา
ไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ...ปิด

  ป้ายสินค้าอิเล็คทรอนิกส์ (ESLs)

  ป้ายสินค้าอิเล็คทรอนิกส์ (ESLs) การกำหนดราคาจะส่งผลให้ผู้ค้ามีการเปลี่ยนแปลงรายได้จากราคาที่เปลี่ยนไป ได้จำนวนมาก แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ร้านค้าที่มีฉลากสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ ด้วยข้อจำกัด ด้านจำนวนพนักงาน และยังใช้เวลามาก ยิ่งไปกว่านั้นการติดฉลากเป็นงานลำบากที่พนักงานส่วนใหญ่ต้องการหลีกเลี่ยง

  ส่วนประกอบ Electronic Shelf Labels(ป้ายอีเล็คทรอนิคส์)

  ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

  • โปรแกรม(Software)
  • ป้ายอีเล็คทรอนิคส์(Electronic Shelf Label)
  • อุปกรณ์เครือข่าย(Infrastructure)

  ระบบป้ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย ป้ายอิเล็กทรอนิกส์(ESL Label), เซิร์ฟเวอร์(Server), เครื่องกระจายสัญญาณ(Station), สวิทช์(Switchboard), เครื่องแฮนด์เฮลด์(Handheld Reader) และซอฟต์แวร์ โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ในฐานข้อมูลจะถูกคัดลอกจากคอมพิวเตอร์เครื่องเซิร์ฟเวอร์ไปยังระบบแล้วส่งข้อมูลไปยังเครื่องกระจายสัญญาณซึ่งจะใช้การอัปเดตข้อมูลตลอดผ่านสัญญาณ

   

  หมวดสินค้า