เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ สลิป กระดาษใบเสร็จ กระดาษความร้อน ลิ้นชักเก็บเงิน เคริ่องอ่านบาร์โค้ด เครื่อง POS จอสัมผัส Online

 

 

 

ค้นหา
ตัวกรอง
ปิด

CM POS Smart Version Price List โปรแกรม ขายหน้าร้าน

CM POS Smart Version Price List เป็นโปรแกรมสำหรับขายหน้าร้าน ที่เหมาะกับธุระกิจประเภท ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร รูปแบบของโปรแกรมประกอบด้วย ระบบการออกใบเสร็จแบบย่อและเต็มรูปแบบ ระบบการควบคุมส่วนประกอบหรือวัตถุดิบ ระบบการจัดการสมาชิก ระบบการจัดการข้อมูล
ผู้ผลิต: CHEETAH
*

฿0.00

ราคาที่เสนอเป็นราคาเครื่องเปล่า ไม่รวมระบบปฏิบัติการ OS Windows และค่าติดตั้ง 

Function for Table Service Restaurant

• Zone and Table layout designer

• Transfer order function

• Move order function

• Merge order function

• All order function can print to kitchen

• Item comment recognize • Kitchen command (Cancel, Hold, Follow)

• Position and sequence order function

• Split bill by American share or Item Selection

• Check Bill function

Various Point of Sale Features

• Support 24hr. open business

• Multi sale mode

• Five level hierarchy item (Department/Category/Group/Class/Item)

• Three attributed item (Single/Combo Fix / Combo Choice)

• Price level by store and sales mode

• Promotion List (Discount/Coupon/Price override)

• Promotion code tracking

• Suspense Bill

• Support kitchen printer with item comment

• Multi-Payment

• Tender interface with EDC

More Module and function +

• Stock transaction and control by stock card

• Customer relation management with loyalty program

• e-journal support to Thailand Revenue Department

• Full tax invoice with multiple company function

• Self order/Queue order on tablet or smartphone 

Function for Table Service Restaurant

• Zone and Table layout designer

• Transfer order function

• Move order function

• Merge order function

• All order function can print to kitchen

• Item comment recognize • Kitchen command (Cancel, Hold, Follow)

• Position and sequence order function

• Split bill by American share or Item Selection

• Check Bill function

Various Point of Sale Features

• Support 24hr. open business

• Multi sale mode

• Five level hierarchy item (Department/Category/Group/Class/Item)

• Three attributed item (Single/Combo Fix / Combo Choice)

• Price level by store and sales mode

• Promotion List (Discount/Coupon/Price override)

• Promotion code tracking

• Suspense Bill

• Support kitchen printer with item comment

• Multi-Payment

• Tender interface with EDC

More Module and function +

• Stock transaction and control by stock card

• Customer relation management with loyalty program

• e-journal support to Thailand Revenue Department

• Full tax invoice with multiple company function

• Self order/Queue order on tablet or smartphone 

 

  • ราคาที่แสดง เป็นราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

EV SSL