ค้นหา
ตัวกรอง
ปิด

Chuphotic

ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ภายใต้ Brand CHUPHOTIC 

 

COMPANY PROFILE

 

แผนงานทางธุรกิจ : การจำหนำยผลิตภัณฑ์พร้อมด้วยบริการการ ออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ ในระบบ Power Solution & Energy Saving ในผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ดังนี้

   
เครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS = Uninterrupted Power Supply)
เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Voltage Stabilizer & AVR)
เครื่องแปลงไฟฟ้าผกผัน และเครื่องประจุแบตเตอรี่ (Inverter & Charger)
อุปกรณ์ไฟฟ้าฉุกเฉินและเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ (Emergency Light & Generator)
แบตเตอรี่ปิดผนึกแห้งสำหรับระบบสำรองไฟฟ้าประเภทต่างๆ (Seal Lead Acid Battery)
ระบบป้องกันสัญญาณรบกวนและป้องกันฟ้าผ่า (Noise Filter & Surge Protection System)
ระบบพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ & ประหยัดพลังงาน (Solar Energy & Energy Saving System)
ผู้ผลิต
Add friend

แอดไลน์ พนักงานขาย