ค้นหา
ไทย
สินค้าตามประเภท
  เมนู ปิด

  เครื่องบันทึกเงินสด

  เครื่องบันทึกเงินสด นวัตกรรมสำหรับรูปแบบการค้าปลีกที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เครื่องบันทึกเงินสด (Cash Register) เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้บันทึกการขาย ติดตั้งพร้อมลิ้นชักสำหรับเก็บเงินสด และมีสลิปแสดงรายการ 2 ส่วน ส่วนหนึ่งให้ลูกค้าแทนใบเสร็จรับเงิน อีกส่วนหนึ่งม้วนอยู่ภายในเครื่องแสดงหลักฐานการรับเงิน

  ฟิลเตอร์ Close
  หมวดสินค้า

  ติดต่อพนักงานมีเจ้าหน้าที่ดูแลทันที