Search
English
All Categories
  Menu Close

  Zebra Designer

  Zebra Designer เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดย Zebra Technologies เพื่อใช้ในการออกแบบและพิมพ์ฉลาก (label), บาร์โค้ด (barcode), และแท็ก RFID (RFID tag) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อการติดป้ายชื่อสินค้า, การติดตามทรัพย์สิน, ป้ายส่งสินค้า, และการใช้งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์
  คุณสมบัติสำคัญของ Zebra Designer ประกอบด้วย:
  1. การออกแบบป้าย: Zebra Designer มีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการออกแบบป้าย ผู้ใช้สามารถสร้างป้ายที่มีข้อความ, กราฟิก, บาร์โค้ด, และฟิลด์ข้อมูลแปรผันต่าง ๆ ได้
  2. การสนับสนุนบาร์โค้ด: ซอฟต์แวร์นี้รองรับบาร์โค้ดต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เช่น Code 39, Code 128, QR code, และอื่น ๆ ผู้ใช้สามารถสร้างและปรับแต่งบาร์โค้ดได้ง่าย
  3. การออกแบบแท็ก RFID: Zebra Designer มีเครื่องมือในการออกแบบแท็ก RFID ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการสร้างป้าย RFID สำหรับการติดตามและการจัดการสินค้า
  4. การเชื่อมต่อฐานข้อมูล: ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อ Zebra Designer กับฐานข้อมูล, สเปรดชีต, และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพื่อเติมข้อมูลแปรผันในป้าย ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพิมพ์ป้ายที่มีข้อมูลแตกต่างกัน
  5. คลังแม่แบบ: ซอฟต์แวร์มักมีคลังแม่แบบป้ายที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าให้ผู้ใช้ปรับแต่งตามความต้องการ เพื่อประหยัดเวลาในการสร้างป้ายที่พบบ่อย
  6. การดูรายการแบบ WYSIWYG: Zebra Designer มีการดูรายการแบบ "What You See Is What You Get" (WYSIWYG) ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้เห็นว่าป้ายจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อถูกพิมพ์
  7. ความเข้ากันได้กับเครื่องพิมพ์: มันเข้ากันได้กับเครื่องพิมพ์ป้ายและเครื่องพิมพ์แสตมป์ที่มีอุปกรณ์ของ Zebra ทำให้ง่ายต่อการใช้งานกับฮาร์ดแวร์ของ Zebra
  8. ตัวเลือกในการส่งออก: ผู้ใช้สามารถส่งออกการออกแบบป้ายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น PDF และไฟล์รูปภาพเพื่อการพิมพ์หรือแชร์กับผู้อื่น