เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ สลิป กระดาษใบเสร็จ กระดาษความร้อน ลิ้นชักเก็บเงิน เคริ่องอ่านบาร์โค้ด เครื่อง POS จอสัมผัส Online
 
Search
Filters
Close

Windows Server CAL 2016 English 1pk DSP OEI 5 Clt User Cal

Client Access License เป็น License ของจำนวนลูกข่ายที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้งานระบบปฏิบัติการ อย่างถูกลิขสิทธิ์
Call for pricing
  • The cloud offers IT organizations opportunities to flourish under a new model that delivers faster time to value and innovation.
  • Windows Server 2016 includes built-in breach resistance to help thwart attacks on your systems and meet compliance goals.
  • Datacenter operations are struggling to reduce costs while handling more data traffic.
  • Windows Server CAL 2016 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL
  • Windows Server 2016 supports application innovation using container technology and micro services.
  • The cloud offers IT organizations opportunities to flourish under a new model that delivers faster time to value and innovation.
  • Windows Server 2016 includes built-in breach resistance to help thwart attacks on your systems and meet compliance goals.
  • Datacenter operations are struggling to reduce costs while handling more data traffic.
  • Windows Server CAL 2016 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL
  • Windows Server 2016 supports application innovation using container technology and micro services.