Search
Filters
Close
banner

*ราคาที่แสดงเป็นราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม7%นะคะ

โปรแกรมซื้อ-ขายหน้าร้าน - สต๊อกสินค้า Ver.2 (ซื้อขาด)

โปรแกรมขายหน้าร้านและจัดการสต็อกสินค้า มีบริการหลังการขาย
SKU: License
฿5,500.00
banner

Feature การทำงานโปรแกรมซื้อ-ขายหน้าร้าน Stock Ver.2

  หน้า : ซื้อ - รับสินค้าหน้าร้าน
    จัดการสั่งซื้อสินค้า
           จัดการรับสินค้า 
    จัดการคืนสินค้า / ลดหนี้ 
           จัดการคำนวณราคาสินค้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน่วย 
    จัดการส่วนลดสินค้าตามรายการสินค้า หรือ ลดราคาสินค้ารวมกันทุกรายการ  
           จัดการจ่ายด้วยเงินสด / เงินเชื่อ 
           จัดการเพิ่มแก้ไขรายการต่างๆในบิลได้ 
           สามารถใช้บาร์โค้ดสินค้า ได้
           สามารถรันเลขที่เอกสารอัตโนมัติ ได้
           รองรับการออกใบกำกับภาษี Vat / ใบกำกับภาษี (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
           สามารถตัดสต๊อกสินค้าแบบ FIFO (FirstIn-FirstOut) 
           สามารถเตือนได้เมื่อสินค้าใกล้หมด ไม่เพียงพอในการขาย หรือ สินค้าหมด 
           รองรับการซื้อ-ขาย แบบเงินสด

  หน้า : ขายสินค้าหน้าร้าน
    จัดการเสนอราคาสินค้า
    จัดการจองสินค้า (สามารถจ่ายค่ามัดจำล่วงหน้าได้)
    จัดการขายสินค้า (สามารถดึงข้อมูลการขายจากใบเสนอราคาและใบจองสินค้าได้)
    จัดการคืนสินค้า / ลดหนี้
           จัดการวางบิลสินค้า  
           จัดการคำนวณราคาสินค้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน่วย 
    จัดการส่วนลดสินค้าตามรายการสินค้า หรือ ลดราคาสินค้ารวมกันทุกรายการ  
    จัดการจ่ายด้วยเงินสด / เงินเชื่อ / เงินมัดจำ 
           จัดการเพิ่มแก้ไขรายการต่างๆในบิลได้ 
           สามารถใช้บาร์โค้ดสินค้า ได้
  
  สามารถตั้งราคาขายได้หลายระดับ
           สามารถรันเลขที่เอกสารอัตโนมัติ ได้
           รองรับการออกใบกำกับภาษี Vat / ใบกำกับภาษี (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
           สามารถตัดสต๊อกสินค้าแบบ FIFO (FirstIn-FirstOut) 
           สามารถเตือนได้เมื่อสินค้าใกล้หมด ไม่เพียงพอในการขาย หรือ สินค้าหมด 
           รองรับการซื้อ-ขาย แบบเงินสด

     หน้า : ข้อมูลสต๊อกสินค้า /ข้อมูลคู่ค้า(ข้อมูลสินค้า - หมวดหมู่ - หน่วยนับ - ลูกค้า - ผู้ขาย - ตั้งค่าระบบ)
           จัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลสินค้าได้ 
           สามารถจัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) หมวดหมู่ได้
           สามารถจัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) หน่วยนับได้  
           สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นยอดสั่งซื้อสินค้า 
           สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นส่วนลดราคาสินค้าได้ 
           สามารถเปรียบเทียบจำนวน ระหว่างหน่วยย่อย กับหน่วยใหญ่ได้ 
           รองรับการกำหนดการแจ้งเตือนเมื่อสินค้ามีต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ 
           จัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลผู้ขายได้ 
           จัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลลูกค้าได้ 
           กำหนดข้อมูลร้าน สำหรับออกบิล  
    รองรับการพิมพ์กระดาษ A4,A4 ต่อเนื่อง A5 ต่อเนื่อง,กระดาษม้วน 3 นิ้ว SlipPrinter ได้
    รองรับการพิมพ์กระดาษ Letter
    รองรับการเลือกเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแต่ละใบได้
    รองรับการพิมพ์ต้นฉบับ/สำเนา พร้อม Coppy หลายๆใบได้
    สามารถจัดการเปลี่ยนข้อความบนหัวใบเสร็จแต่ละใบได้
    สามารถจัดการใส่โลโก้ของบริษัทและร้านค้าได้

     หน้า : รายงานเอกสารทั่วไป
    รายงานสรุป : รายงานชื่อสินค้า 
           รายงานสรุป : รายงานชื่อผู้ขาย
           รายงานสรุป : รายงานชื่อลูกค้า
 
     หน้า : รายงานสรุปรายจ่าย
    รายงานสรุป : รายงานใบกำกับภาษี - ซื้อสินค้า
           รายงานสรุป : รายงานสรุปรายจ่าย
           รายงานสรุป : รายงานรายจ่ายประจำวัน

     หน้า : รายงานสรุปรายรับ
    รายงานสรุป : รายงานใบกำกับภาษี - ขายสินค้า
           รายงานสรุป : รายงานสรุปรายรับ
           รายงานสรุป : รายงานผลกำไร - ขาดทุน
    รายงานสรุป : รายงานใบจองสินค้า

     หน้า : รายงานสต๊อกสินค้า
           รายงานสรุป : รายงานสินค้าคงเหลือ
           รายงานสรุป : รายงานสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ
           รายงานสรุป : รายงานความเคลื่อนไหวสต๊อกสินค้า
    รายงานสรุป : รายงานสินค้าที่ถูกสั่งจอง

     หน้า : รายงานประวัติ 
           รายงาน ประวัติการซื้อ-ผู้ขาย 
           รายงาน ประวัติการขาย-ลูกค้า 
           รายงาน ประวัติการขายสินค้า
    รายงาน ประวัติการใช้ลิ้นชักเก็บเงิน(สามารถดูแยกแต่ละลิ้นชักเก็บเงินได้ กรณีใช้หลายเครื่อง)

      ความสามารถเสริม
    รองรับการต่อเชื่อมอุปกรณ์ เครื่องยิงบาร์โค้ด(barcode),ลิ้นชักเก็บเงิน(Cash Drawver) เครื่องปริ้นเตอร์ (Printer) A4,A4 ต่อเนื่อง ,A5 ต่อเนื่อง,กระดาษม้วน 3 นิ้ว SlipPrinter
           สามารถกำหนดตำแหน่งฐานข้อมูล แต่ละเครื่องได้
    สามารถกำหนดรหัสเครื่องออกบิลพร้อมกันหลายๆเครื่องได้
    สามารถตั้งค่าการใช้งานลิ้นชักเก็บเงินพร้อมกันหลายๆเครื่องได้
           แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ก่อนสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและรายงาน
           รองรับการทำงานแบบ client-server (สามารถใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันได้)
    สามารถล้างฐานข้อมูลใบเสร็จต่างๆ และเริ่มต้นการใช้งานฐานข้อมูลใหม่ได้
    สามารถกระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูลใหม่ได้

Feature การทำงานโปรแกรมซื้อ-ขายหน้าร้าน Stock Ver.2

  หน้า : ซื้อ - รับสินค้าหน้าร้าน
    จัดการสั่งซื้อสินค้า
           จัดการรับสินค้า 
    จัดการคืนสินค้า / ลดหนี้ 
           จัดการคำนวณราคาสินค้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน่วย 
    จัดการส่วนลดสินค้าตามรายการสินค้า หรือ ลดราคาสินค้ารวมกันทุกรายการ  
           จัดการจ่ายด้วยเงินสด / เงินเชื่อ 
           จัดการเพิ่มแก้ไขรายการต่างๆในบิลได้ 
           สามารถใช้บาร์โค้ดสินค้า ได้
           สามารถรันเลขที่เอกสารอัตโนมัติ ได้
           รองรับการออกใบกำกับภาษี Vat / ใบกำกับภาษี (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
           สามารถตัดสต๊อกสินค้าแบบ FIFO (FirstIn-FirstOut) 
           สามารถเตือนได้เมื่อสินค้าใกล้หมด ไม่เพียงพอในการขาย หรือ สินค้าหมด 
           รองรับการซื้อ-ขาย แบบเงินสด

  หน้า : ขายสินค้าหน้าร้าน
    จัดการเสนอราคาสินค้า
    จัดการจองสินค้า (สามารถจ่ายค่ามัดจำล่วงหน้าได้)
    จัดการขายสินค้า (สามารถดึงข้อมูลการขายจากใบเสนอราคาและใบจองสินค้าได้)
    จัดการคืนสินค้า / ลดหนี้
           จัดการวางบิลสินค้า  
           จัดการคำนวณราคาสินค้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน่วย 
    จัดการส่วนลดสินค้าตามรายการสินค้า หรือ ลดราคาสินค้ารวมกันทุกรายการ  
    จัดการจ่ายด้วยเงินสด / เงินเชื่อ / เงินมัดจำ 
           จัดการเพิ่มแก้ไขรายการต่างๆในบิลได้ 
           สามารถใช้บาร์โค้ดสินค้า ได้
  
  สามารถตั้งราคาขายได้หลายระดับ
           สามารถรันเลขที่เอกสารอัตโนมัติ ได้
           รองรับการออกใบกำกับภาษี Vat / ใบกำกับภาษี (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
           สามารถตัดสต๊อกสินค้าแบบ FIFO (FirstIn-FirstOut) 
           สามารถเตือนได้เมื่อสินค้าใกล้หมด ไม่เพียงพอในการขาย หรือ สินค้าหมด 
           รองรับการซื้อ-ขาย แบบเงินสด

     หน้า : ข้อมูลสต๊อกสินค้า /ข้อมูลคู่ค้า(ข้อมูลสินค้า - หมวดหมู่ - หน่วยนับ - ลูกค้า - ผู้ขาย - ตั้งค่าระบบ)
           จัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลสินค้าได้ 
           สามารถจัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) หมวดหมู่ได้
           สามารถจัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) หน่วยนับได้  
           สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นยอดสั่งซื้อสินค้า 
           สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นส่วนลดราคาสินค้าได้ 
           สามารถเปรียบเทียบจำนวน ระหว่างหน่วยย่อย กับหน่วยใหญ่ได้ 
           รองรับการกำหนดการแจ้งเตือนเมื่อสินค้ามีต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ 
           จัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลผู้ขายได้ 
           จัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลลูกค้าได้ 
           กำหนดข้อมูลร้าน สำหรับออกบิล  
    รองรับการพิมพ์กระดาษ A4,A4 ต่อเนื่อง A5 ต่อเนื่อง,กระดาษม้วน 3 นิ้ว SlipPrinter ได้
    รองรับการพิมพ์กระดาษ Letter
    รองรับการเลือกเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแต่ละใบได้
    รองรับการพิมพ์ต้นฉบับ/สำเนา พร้อม Coppy หลายๆใบได้
    สามารถจัดการเปลี่ยนข้อความบนหัวใบเสร็จแต่ละใบได้
    สามารถจัดการใส่โลโก้ของบริษัทและร้านค้าได้

     หน้า : รายงานเอกสารทั่วไป
    รายงานสรุป : รายงานชื่อสินค้า 
           รายงานสรุป : รายงานชื่อผู้ขาย
           รายงานสรุป : รายงานชื่อลูกค้า
 
     หน้า : รายงานสรุปรายจ่าย
    รายงานสรุป : รายงานใบกำกับภาษี - ซื้อสินค้า
           รายงานสรุป : รายงานสรุปรายจ่าย
           รายงานสรุป : รายงานรายจ่ายประจำวัน

     หน้า : รายงานสรุปรายรับ
    รายงานสรุป : รายงานใบกำกับภาษี - ขายสินค้า
           รายงานสรุป : รายงานสรุปรายรับ
           รายงานสรุป : รายงานผลกำไร - ขาดทุน
    รายงานสรุป : รายงานใบจองสินค้า

     หน้า : รายงานสต๊อกสินค้า
           รายงานสรุป : รายงานสินค้าคงเหลือ
           รายงานสรุป : รายงานสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ
           รายงานสรุป : รายงานความเคลื่อนไหวสต๊อกสินค้า
    รายงานสรุป : รายงานสินค้าที่ถูกสั่งจอง

     หน้า : รายงานประวัติ 
           รายงาน ประวัติการซื้อ-ผู้ขาย 
           รายงาน ประวัติการขาย-ลูกค้า 
           รายงาน ประวัติการขายสินค้า
    รายงาน ประวัติการใช้ลิ้นชักเก็บเงิน(สามารถดูแยกแต่ละลิ้นชักเก็บเงินได้ กรณีใช้หลายเครื่อง)

      ความสามารถเสริม
    รองรับการต่อเชื่อมอุปกรณ์ เครื่องยิงบาร์โค้ด(barcode),ลิ้นชักเก็บเงิน(Cash Drawver) เครื่องปริ้นเตอร์ (Printer) A4,A4 ต่อเนื่อง ,A5 ต่อเนื่อง,กระดาษม้วน 3 นิ้ว SlipPrinter
           สามารถกำหนดตำแหน่งฐานข้อมูล แต่ละเครื่องได้
    สามารถกำหนดรหัสเครื่องออกบิลพร้อมกันหลายๆเครื่องได้
    สามารถตั้งค่าการใช้งานลิ้นชักเก็บเงินพร้อมกันหลายๆเครื่องได้
           แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ก่อนสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและรายงาน
           รองรับการทำงานแบบ client-server (สามารถใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันได้)
    สามารถล้างฐานข้อมูลใบเสร็จต่างๆ และเริ่มต้นการใช้งานฐานข้อมูลใหม่ได้
    สามารถกระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูลใหม่ได้

Write your own review
  • Only registered users can write reviews
*
*
  • Bad
  • Excellent
*
*
*

*ราคาที่แสดงเป็นราคาที่ไม่รวมค่าติดตั้ง 

**เครื่องคอมพิวเตอร์ ราคาที่แสดงไม่รวม Microsoft Windows และ POS software เราจำหน่ายแต่โปรแกรมลิขสิทธิ์แท้เท่านั้นนะคะ

***ทางบริษัทต้องขอภัยที่จะเรียนให้ทราบว่าเราไม่มีบริการติดตั้งและแก้ไขนอกสถานที่นะคะ

****ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าที่ไม่ได้เกิดจากการบกพร่องของผลิตภัณฑ์ทุกกรณี

Add friend

Add line to Chat with Us