Search
Filters
Close

Products tagged with 'เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า'

View as Grid List
Sort by
Display per page

Leonics WISE 1000 เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า

Wise 1000 (1000VA/1000W) เป็นเครื่องปรับรักษาระดับแรงดันและปรับคุณภาพไฟฟ้าซึ่งสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, PABX, เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น
฿6,600.00

Leonics WISE 3000F2 เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า

Wise 3000F2 (3000VA/3000W) เป็นเครื่องปรับรักษาระดับแรงดันและปรับคุณภาพไฟฟ้าซึ่งสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, PABX, เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น
฿15,500.00

Leonics WISE 500 เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าหรือเครื่องรักษาระดับแรงดันและปรับคุณภาพไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์สำหรับควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ รวมถึงทำการปรับคุณภาพไฟฟ้าให้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยป้องกันการรับพลังงานไฟฟ้าจากระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่ไม่สม่ำเสมอ เช่น แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่, ไฟตก, ไฟเกินและไฟกระชาก เป็นต้น
฿3,900.00

Leonics WISE 5000 เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า

Wise 5000 ( 5000VA/5000W ) เป็นเครื่องปรับรักษาระดับแรงดันและปรับคุณภาพไฟฟ้าซึ่งสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, PABX, เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น
฿21,000.00
Manufacturers
Add friend

Add line to Chat with Us