Search
Filters
Close

โปรแกรมขายหน้าร้าน POS | Order | Stock Manager 2018 ประเภทรายปี

ระบบบริหารจัดการงานขายหน้าร้าน (POS) แบบครบวงจร ที่มีทั้ง ระบบจัดการขาย ระบบจัดส่ง ระบบการซื้อ ระบบคลังสินค้า ระบบสาขา ระบบบัญชี สรุปรายงาน ใช้งานแบบ (Real-Time) เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการกระจายสินค้า ครอบคลุมถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ทางเลือกใหม่ของคนยุคใหม่
SKU: License
฿9,999.00
banner

License รายปี

ความสามารถของโปรแกรม

แบบครบวงจร ที่มีทั้ง ระบบจัดการขาย ระบบจัดส่ง ระบบการซื้อ ระบบคลังสินค้า ระบบสาขา ระบบบัญชี การทำสรุปรายงานเหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการกระจายสินค้า ครอบคลุมถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ และยังเหมาะสำหรับการบริหารงานในระดับ business.

การขาย

* ขายหน้าร้าน

* รายการขายหน้าร้าน

* เปิด Order ทางออนไลน์

* รายการ Order

* แจ้งรายการ ชำระเงิน ด้วยระบบ SMS

* ใบเสร็จรับเงิน

 การจัดส่ง

* สติ๊กเกอร์ติดกล่องสินค้า

* ยิ่ง Barcode บรรจุสินค้า

* จัดส่งสินค้า โดย EMS/KERRY

* แจ้ง เลขพัสดุส่งของ ด้วยระบบ SMS

* ตรวจสอบระบบขนส่ง EMS/KERRY API (Real-Time)

 การจัดซื้อ/คู่ค้า

* ใบสั่งซื้อ

* รายการสั่งซื้อ

* รายการสั่งซื้อ (สาขา/ตัวแทน สั่ง)

* ใบแจ้งหนี้ (ส่งสินค้าออก/เข้า)

* คู่ค้า/กลุ่มคู่ค้า

 คลังสินค้า

* สินค้า

* หมวดหมู่สินค้า

* คลังสินค้า

* พิมพ์สติ๊กเกอร์สินค้า Barcode

 สาขา/ตัวแทน/ลูกค้า

* สาขา/ตัวแทนจำหน่าย

* ลูกค้า

* กลุ่มลูกค้า

 บัญชี/การเงิน

* กระเป๋าเงิน

* รายการโอนเงิน

* ค่าใช้จ่าย

* รายการโอนเงิน (จากลูกค้า)

 ตั้งค่า/ตั้งค่าระบบ

* เพิ่มผู้ใช้ระบบ

* กำหนดสิทธิ์การใช้งาน

* ข้อมูลส่วนตัว

* บริษัท/ร้านค้า

* ผู้ส่งสินค้า

* ตั้งค่า SMS/API

* สามารถส่ง Promotion ให้กับลูกค้าผ่านทาง SMS/Email

* PormptPay รองรับการสแกนบาร์โค้ดจ่ายเงินได้ทุกธนาคาร

 สรุปรายงาน

* สรุปยอดขายรวม

* สรุปยอดขาย (รายการสินค้า)

* ยอดขายพนักงาน

* สรุปยอดขาย (สินค้าส่งออกแล้ว)

* สรุปใบสั่งซื้อ/ใบแจ้งหนี้ (รับเข้า-ส่งออกสินค้า)

* จัดอันดับยอดซื้อลูกค้า

* จัดอันดับสินค้าขายดี

* สินค้าคงคลัง

* ความเคลื่อนไหวสินค้า

* บริการส่งสินค้า EMS/KERRY

 ประวัตการใช้งาน

* บัญชี

* ค่าใช้จ่าย

* ขายหน้าร้าน

* ใบเสนอราคา

* ใบเสร็จรับเงิน

* ใบสั่งซื้อ/ใบแจ้งหนี้

* รายงานการส่งสินค้า

License รายปี

ความสามารถของโปรแกรม

แบบครบวงจร ที่มีทั้ง ระบบจัดการขาย ระบบจัดส่ง ระบบการซื้อ ระบบคลังสินค้า ระบบสาขา ระบบบัญชี การทำสรุปรายงานเหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการกระจายสินค้า ครอบคลุมถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ และยังเหมาะสำหรับการบริหารงานในระดับ business.

การขาย

* ขายหน้าร้าน

* รายการขายหน้าร้าน

* เปิด Order ทางออนไลน์

* รายการ Order

* แจ้งรายการ ชำระเงิน ด้วยระบบ SMS

* ใบเสร็จรับเงิน

 การจัดส่ง

* สติ๊กเกอร์ติดกล่องสินค้า

* ยิ่ง Barcode บรรจุสินค้า

* จัดส่งสินค้า โดย EMS/KERRY

* แจ้ง เลขพัสดุส่งของ ด้วยระบบ SMS

* ตรวจสอบระบบขนส่ง EMS/KERRY API (Real-Time)

 การจัดซื้อ/คู่ค้า

* ใบสั่งซื้อ

* รายการสั่งซื้อ

* รายการสั่งซื้อ (สาขา/ตัวแทน สั่ง)

* ใบแจ้งหนี้ (ส่งสินค้าออก/เข้า)

* คู่ค้า/กลุ่มคู่ค้า

 คลังสินค้า

* สินค้า

* หมวดหมู่สินค้า

* คลังสินค้า

* พิมพ์สติ๊กเกอร์สินค้า Barcode

 สาขา/ตัวแทน/ลูกค้า

* สาขา/ตัวแทนจำหน่าย

* ลูกค้า

* กลุ่มลูกค้า

 บัญชี/การเงิน

* กระเป๋าเงิน

* รายการโอนเงิน

* ค่าใช้จ่าย

* รายการโอนเงิน (จากลูกค้า)

 ตั้งค่า/ตั้งค่าระบบ

* เพิ่มผู้ใช้ระบบ

* กำหนดสิทธิ์การใช้งาน

* ข้อมูลส่วนตัว

* บริษัท/ร้านค้า

* ผู้ส่งสินค้า

* ตั้งค่า SMS/API

* สามารถส่ง Promotion ให้กับลูกค้าผ่านทาง SMS/Email

* PormptPay รองรับการสแกนบาร์โค้ดจ่ายเงินได้ทุกธนาคาร

 สรุปรายงาน

* สรุปยอดขายรวม

* สรุปยอดขาย (รายการสินค้า)

* ยอดขายพนักงาน

* สรุปยอดขาย (สินค้าส่งออกแล้ว)

* สรุปใบสั่งซื้อ/ใบแจ้งหนี้ (รับเข้า-ส่งออกสินค้า)

* จัดอันดับยอดซื้อลูกค้า

* จัดอันดับสินค้าขายดี

* สินค้าคงคลัง

* ความเคลื่อนไหวสินค้า

* บริการส่งสินค้า EMS/KERRY

 ประวัตการใช้งาน

* บัญชี

* ค่าใช้จ่าย

* ขายหน้าร้าน

* ใบเสนอราคา

* ใบเสร็จรับเงิน

* ใบสั่งซื้อ/ใบแจ้งหนี้

* รายงานการส่งสินค้า

Write your own review
  • Only registered users can write reviews
*
*
  • Bad
  • Excellent
*
*
*

*ราคาที่แสดงเป็นราคาที่ไม่รวมค่าติดตั้ง 

**เครื่องคอมพิวเตอร์ ราคาที่แสดงไม่รวม Microsoft Windows และ POS software

***ทางบริษัทต้องขอภัยที่จะเรียนให้ทราบว่าเราไม่มีบริการติดตั้งและแก้ไขนอกสถานที่นะคะ

****ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าที่ไม่ได้เกิดจากการบกพร่องของผลิตภัณฑ์ทุกกรณี

Add friend

Add line to Chat with Us